Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Річна звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету

Річні звіти про виконання державного бюджету складаються в тисячах гривень з трьома знаками після коми. Строки подання Державному казначейству України річних звітів про виконання державного бюджету встановлюються Міністерством фінансів України. Управління Державного казначейства встановлюють строки подання річних звітів своїм підвідомчим органам та установам, які вони обслуговують з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне їх подання Державному казначейству України. Відділення Державного казначейства встановлюють строки подання звітності бюджетними установами, організаціями та іншими одержувачами коштів, яким вони перераховують кошти та/або здійснюють оплату рахунків, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання фінансової звітності управлінням Державного казначейства в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.

Річні звіти подаються до вищестоящого органу Державного казначейства у паперовому вигляді та електронною поштою у вигляді файлів із набором значень економічних показників. Зведені звітні дані органів Державного казначейства України повинні дорівнювати аналогічним даним зведеної фінансової звітності міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів (установи та організації, які повністю переведено на казначейське виконання кошторисів).

Річні звіти про виконання державного бюджету, які складаються органами Державного казначейства, поділяються на фінансові та статистичні.

Річна фінансова звітність включає такі форми :

Форма №1 ”Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України” (баланс)складається органами Державного казначейства на підставі данихсинтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1-5класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевихбюджетів.

Форма №2 ”Звіт про результати виконання державного бюджету”включає три розділи:

Розділ І “Операційний доход” звіту складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

Цей розділ складається з наступних підрозділів: податки; збори, штрафи, пені та плата за ліцензії; трансферти; інший операційний доход; прибутки від продажу основних засобів і заповнюється на підставі даних аналітичного обліку доходів органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку доходів в розрізі доходів по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

Розділ ІІ “Операційні витрати” звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України в розрізі кодів функціональної класифікації видатків по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

Цей розділ включає наступні підрозділи: державне управління; судова влада; міжнародна діяльність; фундаментальні дослідження і сприяння науково- технічному прогресу; національна оборона; правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави; освіта; охорона здоров’я; соціальний захист та соціальне забезпечення; житлово-комунальне господарство; культура і мистецтво; засоби масової інформації; фізична культура і спорт; промисловість та енергетика; будівництво; сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство; транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика; інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю; заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека; попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; поповнення державних запасів і резервів; обслуговування державного боргу; цільові фонди; видатки не віднесені до основних груп і заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Кошти від повернення інших бюджетних позичок відображаються з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків [5].

Розділ ІІІ “Фінансування» заповнюється тільки на центральному рівні на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства в розрізі боргових зобов’язань загального та спеціального фондів державного бюджету, і включає два підрозділи: внутрішнє фінансування та зовнішнє фінансування.

Форма №3 “Звіт про рух грошових коштіввключає чотири розділи:

Розділ І “Операційна діяльність” звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України (у частині доходів) по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній та звітний періоди.

Цей розділ складається з підрозділу “Операційні доходи”, який включає : податки; збори, штрафи, пені та плата за ліцензії; трансферти; інший операційний доход; прибутки від продажу основних засобів і заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального фондів державного бюджету , на підставі даних аналітичного обліку доходів, звірених з даними синтетичного обліку доходів.

Підрозділ ”Операційні видатки” включає: поточні видатки; кредитування з вирахуванням погашення і заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку видатків, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Кошти від повернення інших бюджетних позичок відображаються з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків за відповідними КЕКВ.

Розділ ІІ “Інвестиційна діяльність” складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній і звітний періоди, на підставі бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України. Цей розділ складається з підрозділу “Інвестиційні доходи”, де проставляються нульові показники. Підрозділ “Інвестиційні видатки” складається в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету по розділу “Капітальні видатки”, на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Розділ ІІІ “Нерозподілені видатки” складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній та звітний періоди, на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України. Складається в розрізі видатків загального і спеціального фондів державного бюджету по розділу “Нерозподілені видатки”, на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Розділ IV “Фінансова діяльність” складається в розрізі боргових зобов’язань загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України (центральний рівень).

У пояснювальній записцінаводяться основні фактори, що вплинули навиконання державного бюджету за доходами та видатками.

Річна статистична звітністьвключає такі форми:

Форма №1 “Сальдовий баланс рахунків” складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Форма №2 “Звіт про виконання державного бюджету”включає три підрозділи:

Розділ І “Доходи” складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

Розділ ІІ “Видатки” складається в розрізі кодів відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2“Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи(загальний фонд)”, №4-1“Звіт про надходження і використання спеціальних коштів”, №4-2“Звіт про надходження і використання сум за дорученнями”, №4-4“Звіт про рух інших власних надходжень”, №4-5“Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів” та №4-6“Звіт про надходження і використання інших доходів” (спеціальний фонд).

Розділ ІІІ “Погашення кредитів, наданих з державного бюджету в минулі роки за рішеннямУряду” складається органами Державногоказначейства на підставі даних аналітичного обліку кредитів, наданих здержавного бюджету в минулі роки роках за рішенням Уряду, сума заборгованостіза якими обліковується органами Державного казначейства на аналітичнихрахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 ”Короткострокові кредити,надані з державного бюджету” та 1512 Довгострокові кредити, надані здержавного бюджету” Плану рахунків бухгалтерського обліку виконаннядержавного та місцевих бюджетів.

Форма №2-валюта “Звіт про використання асигнувань державного бюджету з міжнародної діяльності України”складається Державнимказначейством України на підставі звітів (форма №2-валюта”Звіт провикористання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльностіУкраїни”) головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти віноземній валюті.

Форма №4 “Звіт про депозитні суми”складається органами Державного казначейства на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів за формою №4-3“Звіт про депозитні суми”.

Форма №7 “Звіт про бюджетну заборгованість”містить 2 розділи:

Розділ І “Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників”;


Читайте також:

 1. B грудини зі здавленням чи пораненням органів.
 2. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 3. III. Виконання бюджету
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 7. VII. Філо- та онтогенез органів виділення
 8. VІІІ. Філогенез органів чуття
 9. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 10. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
 12. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
Переглядів: 393

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету. | Розділ ІІ “Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників коштів бюджету”.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.