Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Национальное богатство в системе макроэкономической статистики

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. Ліцензування страхової діяльності.

Держава створює правові основи регламентування страхової діяльності, здійснює нагляд за дотриманням вимог законодавства та ефективного розвитку ринку страхових послуг. Для реалізації цих завдань в Україні в період формування ринкової економіки створювались відповідні структури.

До 2000 року Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні здійснювався Комітетом з нагляду за страховою діяльністю, створеним 17 вересня 1993 року. Він був центральним органом державної виконавчої влади, який знаходився в підпорядкуванні Кабінету Міністрів України і мав статус Державного комітету України.

В процесі адміністративної реформи Указом Президента України «Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р. № 157/99 функції цього комітету були покладені на департамент фінансових установ і ринків Міністерства фінансів України.

З 2003г. державний нагляд за страховою діяльністю здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Вона створена відповідно до Указу Президента України від 11.12.2002г. № 1153/2002 «Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України».

У сфері страхування Державна Комісія з регулювання ринків фінансових послуг України виконує такі функції.

1. Нормативно-правове регулювання у сфері страхування:

- розроблення нормативних і методичних документів з питань страхової діяльності в межах своєї компетенції;

- узагальнення практики страхової і посередницької діяльності на страховому ринку, розроблення і подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку і удосконалення законодавства України про страхову і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні;

- встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових резервів і показників звітності.

2. Нагляд за учасниками страхового ринку:

1) реєстрація та ліцензування страхової діяльності:

- ведення Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та страхових і перестрахових брокерів;

- видача страховикам ліцензій на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;

- реєстрація правил (умов) добровільного страхування, на які видається ліцензія (а також змін і доповнень до правил при необхідності);

- видача свідоцтв про включення страхових і перестраховочних брокерів в державний реєстр страхових і перестраховочних брокерів;

2) контрольно-наглядова функція:

- проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про страхову діяльність і достовірність їх звітності;

- проведення аналізу дотримання законодавства об’єднаннями страховиків і страхових посередників;

- здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов’язаннь перед страхувальниками.

3. Організаційне та методичне забезпечення діяльності у сфері страхування:

- забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні і перестрахуванні, підвищення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю;

- проведення і координація у визначеному законодавством порядку

навчання, підготовки і перепідготовки кадрів, організація нарад,

семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;

- участь в міжнародному співробітництві у сфері страхування і

посередницькій діяльності у страхуванні та перестрахуванні, вивчення,

узагальнення, поширення світового досвіду, організація виконання

міжнародних договорів України по цих питаннях;

- здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення актуарних розрахунків.

Основними напрямами вдосконалення державної політики в галузі страхування в Україні є:

- подальший розвиток законодавчої і нормативної бази;

- створення оптимального співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням;

- формування комплексної системи висококваліфікованого кадрового забезпечення;

- залучення страхового ринку до вирішення найважливіших питань соціального страхування;

- створення конкурентного середовища між страховиками і страховими посередниками;

- підвищення рівня інформаційного забезпечення;

- посилення впливу держави на проведення інвестиційної політики з боку страховиків.

 

 


Читайте також:

 1. Ведення митної статистики
 2. Визначення основних термінів статистики відходів. Класифікатор відходів
 3. Джерела інформації соціальної статистики та її основні завдання
 4. Елементи математичної статистики
 5. Єлементи математичної статистики та їх використання в медицині.
 6. Завдання статистики населення. Показники чисельності та складу населення.
 7. Завдання статистики національного багатства
 8. Завдання статистики основних фондів.
 9. Завдання статистики собівартості продукції
 10. Завдання та система показників статистики ринку
 11. Задачі статистики у вивченні взаємозв'язків. Види зв'язків.
 12. Значення і місце статистики основних і оборотних засобів у вивченні економічного стану і діяльності регіонів.
Переглядів: 357

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Потоки викликів та їх типи. Властивості і характеристики потоків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.