Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Потоки викликів та їх типи. Властивості і характеристики потоків

Потік викликів – множина послідовних моментів надходження викликів.

Розрізняють детерміновані потоки і випадкові.

Потік викликів наз. детермінованим, якщо послідовність моментів надходження викликів заздалегідь визначена, відома, або відомі величини проміжків, через які надходять виклики, і випадковим, якщо дана послідовність випадкова.

Детермінований потік можна задати:

- послідовністю моментів надходження викликів tk;

- послідовністю проміжків між моментами надходження викликів:

zk = tk – t k-1проміжок, який передує надходженню k-го виклику;

- цілочисловою невід’ємною і не спадною функцією x(t), яка характеризує кількість викликів, що надходять в проміжок часу [0,t). Точки стрибків функції x(t) відповідають викликаючим моментам – моментам часу, в які надходить не менше одного виклику, а величини стрибків – кількості викликів, які надійшли у викличний момент.

Zk
На часовій вісі:

Z2
Z1

t1

           
 
t2
   
tk-1
 
tk
 
 

 


x(t)

 

                   
 
t1
 
t2
 
t3
 
t4
 
t


 

 

Детерміновані потоки є окремим випадком випадкових потоків. Вони рідко зустрічаються на практиці, тому що складно забезпечити чітке надходження викликів, тому маємо справу з випадковими потоками.

Випадкові потоки задаються з використанням ймовірностних законів розподілу моментів надходження викликів tk, проміжків між викликами zk і кількості надходження викликів у проміжку [0,t).

Випадкові потоки викликів класифікуються у залежності від наявності чи відсутності в них 3-х властивостей:

Стаціонарність – означає, що з плином часу ймовірностні характеристики потоку не змінюються. Для потоку виклику стаціонарність характеризується тим, що ймовірність надходження і –викликів за проміжок часу ∆t залежить лише від величини проміжку і не залежить від розміщення його на часовій осі (від того, де його початок на часовій вісі).

В реальних умовах потоки викликів володіють чіткою не стаціонарністю, особливо це виражене при спостереженні потоку на протязі доби. Але, можна виділити одно- або дво-годинні проміжки, на протязі яких потік викликів близький до стаціонарного. Ці проміжки наз. годинами найбільшого навантаження (ГНН).

Післядія –залежність ймовірностних характеристик потоку від попередніх подій. (Якщо ймовірність надходження тієї чи іншої кількості викликів за проміжок часу залежить від процесу надходження викликів до цього проміжку).

Післядія проявляється в тому, що на параметри потоку надходжуваних викликів можуть впливати джерела, які знаходяться на обслуговуванні.

Зі збільшенням кількості джерел N, які підключені до комутаційного вузла, частина джерел, що знаходяться на обслуговуванні, зменшується, і потік викликів стає потоком без післядії.

Потік з післядією – це потік повторних викликів, виклики від спарених ТА, від малих абон. груп.

Ординарність – означає практичну неможливість групового надходження викликів. На мережах зв’язку потоки викликів, як правило, ординарні.

 


Читайте також:

 1. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 2. Аеродинамічні властивості колісної машини
 3. Акустичні характеристики порід
 4. Аналіз руху та ефективності формування грошових потоків
 5. Аналізатори людини та їхні властивості.
 6. Аналізатори людини та їхні властивості.
 7. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 8. Безробіття і його типи. Закон Оукена
 9. Білки, властивості, роль в життєдіяльності організмів.
 10. Біосфера Землі, її характерні властивості
 11. Будова атомів та хімічний зв’язок між атомами визначають будову сполук, а отже і їх фізичні та хімічні властивості.
 12. Будова і властивості аналізаторів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Национальное богатство в системе макроэкономической статистики | Характеристики потоків викликів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.