Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Стаття 72.Всеукраїнський референдум призначається Вер­ховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Конституція України визначила основні принципи проведення виборів. Вибори до органів державної влади й органів місцевого самоврядування є вільними й відбуваються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Вибори в Україні.

Найважливішою формою прямої демократії є вибори, за допо­могою яких здійснюється формування складу представницьких ор­ганів державної влади й місцевого самоврядування.

Загальне виборче право передбачає, що кожний громадянин України, який досяг 18 років, має право голосу під час проведення виборів і референдумів. Установлення такої вікової межі зрозуміле, адже для участі у виборах громадянин повинен мати певний рівень самосвідомості, політичної й громадянської зрілості, що пов'язано з відповідним віком. Громадян, які мають право брати участь у го­лосуванні, називають виборцями. Права голосу позбавлені особи, які визнані судом недієздатними (унаслідок психічного захворю­вання). Будь-яке інше обмеження виборчих прав громадян заборо­нено.

Вибори повинні бути вільними. Це означає, що кожний вибо­рець самостійно вирішує: брати йому участь у голосуванні чи від­мовитися від нього. Якщо громадянин бере участь у виборах, він сам вирішує, за кого віддати свій голос. Будь-який примус, тиск на виборців заборонені й караються законом, боротися за їхні голоси можна тільки шляхом агітації й пропаганди.

Рівне виборче право означає, що кожний виборець може одержати однакову з іншими виборцями кількість бюлетенів для голосування незалежно від соціального, матеріального стану й будь-яких інших обставин. Своє виборче право громадянин може використати тільки особисто, тобто заборонено одержувати бюлетень за друзів і родичів навіть за їхнім дорученням. Крім того, під час підготовки до виборів рівні права мають усі кандидати в депутати, забороняється викори­стовувати для передвиборчої кампанії своє службове становище.

В Україні депутатів усіх рівнів, Президента України, сільських, се­лищних, міських голів обирають безпосередньо виборці. Кожний ви­борець отримує бюлетень із прізви­щами кандидатів або з назвою партій, яка висунула список кандидатів, і ви­словлює своє ставлення саме до них. Таке голосування називають прямим.

Неодмінною умовою демократизму виборів є таємність голосування, тобто ніхто не має права контролювати

волевиявлення громадян, своє право вони реалізують у спеціальних приміщеннях або кабінах для голосування наодинці.

Нині в багатьох країнах (США, ФРН, Японії та ін.) діє ценз осілості — виборець повинен прожити певний установ­лений час на території виборчого округу чи країни загалом.

В окремих країнах участь у виборах є обов'язковою, вибор­цям роблять спеціальну позначку в паспорті, її відсутність може призвести до чималого штрафу.

Вибори проводять у більшості країн світу, кожна з них виробляє свою виборчу систему. Всі системи можна умовно поділити на кілька видів. Розрізняють пропорційну, мажоритарну й змішану виборчі системи. Коли застосовують пропорційну систему, кандидатів ви­сувають партії й виборчі блоки, а місця в органі влади розподіля­ють пропорційно — залежно від кількості одержаних відповідною партією чи блоком голосів виборців. Якщо використовують мажо­ритарну виборчу систему, для обрання кожному кандидату треба набрати більшість голосів виборців певної території або країни загалом. У змішаній системі поєднують елементи обох систем: частину депутатів обирають за пропорційною, частину — за мажо­ритарною системою.

У мажоритарній системі є два різновиди залежно від того, яку кількість голосів потрібно набрати кандидату для обрання. Якщо кандидат має набрати більше половини голосів тих, хто взяв участь у голосуванні, систему називають мажоритарною абсолютної більшості. Якщо обраним вважається кандидат, за якого проголо­сувало більше виборців,аніж за інших кандидатів (не обов'язково більше половини від усієї кількості), ідеться про мажоритарну систему відносної більшості.

Розглянемо наприклад. У голосуванніна виборах узяло участь 80 тис. виборців. З них за кандидата К. проголосувало 36 тис. виборців, за кандидата Р. — 24 тис., за кандидата Н. — 20 тис. Якщо діятиме систе­ма абсолютноїбільшості, нікого з кандидатів не можна вважати

обраним. Як правило, у цьому випадку проводять другий тур вибо­рів — повторне голосування за двома кандидатурами, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі, — у нашому прикладі це кандидати К. і Р. Якщо ж діятиме система відносної більшості, обраним вважатиметься кандидат К., який набрав більше голосів, аніж інші кандидати.

У різних країнах діють різні види виборчих систем. У Великій Британії, США використовують мажоритарну виборчу систему, у Франції, Ізраїлі й Норвегії — пропорційну, у Грузії й Росії — змі­шану. Вважається, що пропорційна виборча система забезпечує більшу стабільність у роботі парламенту, адже депутати є представниками певних партій і сформувати потрібну більшість для прийняття рі­шення значно простіше. Утім вона ефективна за наявності в країні розвиненої системи партій як представників різних верств населення. Жодна виборча система не є абсолютно довершеною.

Для проведення виборів за будь-якою системою створюють виборчі округи. Якщо в окрузі обирається один депутат, такий округ називають одномандатним, якщо кілька — багатомандатним.

Нині вибори народних депутатів України відбуваються за про­порційною системою. Вибори депутатів Верховної Ради Автоном­ної Республіки Крим, обласних, районних, районних у містах, міських рад — за змішаною: половина депутатів обирається за партійними списками, половина — в одномандатних округах — за мажоритар­ною системою. Вибори сільських і селищних рад відбуваються за мажоритарною системою відносної більшості.

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демо­кратії.

Стаття 70.Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісім­надцять років (...).

Стаття 71.Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на ос­нові загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Всеукраїнський референдумпроголошується за народною ініціативою навимогу не менш яктрьох мільйонів громадян.


Читайте також:

 1. А/. Верховна Рада України.
 2. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 3. Аграрні закони України
 4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 7. Адміністрація Президента України
 8. Адреси бібліотек України
 9. Акти Верховної Ради України
 10. Акти Кабінету Міністрів України
 11. Акти Конституційного суду України в системі національного законодавства.
 12. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства.
Переглядів: 342

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття і призначення референдуму в Україні. | Конституційний статус, компетенція і структура Верховної Ради України.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.