Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Види адміністративних правопорушень.

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності,коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання суспільне небажаних наслідків свого діян­ня, але легковажно розраховувала на їх відвернення (протиправнасамонадіяність), або коли вона не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити (протиправна недбалість).

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно,коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала проти­правний характер свого діяння, передбачала його суспільне не­бажані наслідки і бажала або свідомо допускала настання цих наслідків. Коли бажала цих наслідків - умисел прямий,а коли свідомо їх допускала — умисел непрямий (евентуальний).

Причинний зв’язок між протиправними діями і наслідками.

Основні ознаки,що характеризують конкретний вид ад­міністративного правопорушення утворюють поняття "склад адміністративного правопорушення" і ними є — об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона адміністра­тивного правопорушення.

Об'єкт адміністративного правопорушення — це ті цінності, які взяті під охорону нормами адміністративного права і на які посягнув правопорушник. Це, наприклад, громадський порядок, власність, правила дорожнього руху, правила проїзду в гро­мадському транспорті тощо.

Об'єктивна сторонаадміністративного правопорушення - це зовнішній прояв протиправної поведінки, яка завжди є діянням, але може набирати форму дії або бездіяльності. Це, наприклад, дрібне хуліганство, дрібна крадіжка, порушення правил дорож­нього руху, порушення правил проїзду в громадському тран­спорті тощо.

Суб'єктадміністративного правопорушення - це осудна осо­ба, що досягла на момент скоєння правопорушення 16 років, або особа, яка займає певну керівну посаду (службова чи посадова особа), а також юридична особа.

Суб'єктивна сторонаадміністративного правопорушення — це внутрішнє, психічне ставлення правопорушника до свого проти­правного діяння та його суспільне небажаних наслідків. Тобто адміністративним правопорушенням визнається лише винне діян­ня (таке, що скоєне умисно або з необережності).

 

Залежно від сфери суспільних відносин, у якій правопору­шення скоюється і специфіки об'єктів, на які при цьому спрямо­вані посягання правопорушника КпАП розрізняє такі види ад­міністративних правопорушень:

1. Правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я насе­лення.Наприклад: Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці; Невиконання колективного договору; Пору­шення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу; Умисне приховування джере­ла зараження венеричною хворобою і т. ін.

2. Правопорушення, що посягають на власність.Напри­клад: Порушення права державної власності на надра, ліси; Дрібне розкрадання державного або колективного майна і т. ін.

3. Правопорушення в галузі охорони природи, використан­ня природних ресурсів, охорони пам'яток історії і культури.Наприклад: Псування і забруднення земель, самовільне зайняття земельної ділянки, знищення межових знаків; Порушення правил охорони водних ресурсів, незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка, засмічення лісів побуто­вими відходами і покидьками; Порушення вимог пожежної безпе­ки в лісах; Викид в атмосферу забруднюючих речовин з переви­щенням нормативів; Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах; Порушення правил полюван­ня, рибальства; Жорстоке поводження з тваринами; Збирання рослин, занесених до Червоної книги; Порушення правил охорони і використання пам'яток історії та культури і т. ін.

4. Правопорушення у промисловості, будівництві та в га­лузі використання електричної і теплової енергії.Наприклад: Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання; Недодер­жання державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва; Самовільне будівництво будинків або спо­руд; Марнотратне витрачання електричної і теплової енергії; Порушення, пов'язані з використанням газу і т. ін.

5. Правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил.Наприклад: Потрава посівів, псування або знищення зібраного врожаю с/г культур, пошкод­ження насаджень; Порушення правил щодо боротьби з каран­тинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами; Неза­конний посів та вирощування снотворного маку чи конопель; Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветери­нарно-санітарних вимог; Грубе порушення механізаторами пра­вил технічної експлуатації с/г машин і техніки безпеки.

6. Правопорушення на транспорті, в галузі шляхового гос­подарства і зв'язку.Наприклад: Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті; Порушення правил користування засобами залізничного транспорту; Пору­шення правил безпеки польотів; Порушення правил поведінки на повітряному судні; Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті; Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами (ст. 121); Невиконання водіями вимог про зупинку, залишення місця ДТП; Перешкоджання проведенню огляду транспортних засобів; Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипе­дистами, водіями та іншими особами (ст. 127); Керування тран­спортними засобами у стані оп'яніння; Безквитковий проїзд і т. ін.

7. Правопорушення в галузі житлових прав громадян, жит­лово-комунального господарства та благоустрою.Наприклад: Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями; Самоправне зайняття жилого приміщення; Пошкодження або самовільна порубка озеленювальних насад­жень у містах; Порушення правил тримання собак та котів і т. ін.

8. Правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчу­вання, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності.Наприклад: Порушення правил торгівлі, громадсько­го харчування та сфери послуг громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю; Порушення правил торгівлі спиртними напоями; Порушення правил про валютні операції; Ухилення від подання декларації про доходи; Недобросовісна конкуренція; Зловживання моно­польним становищем на ринку.

9. Правопорушення в галузі стандартизації, якості про­дукції, метрології та сертифікації.Наприклад: Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів; По­рушення правил користування засобами вимірювань і т. ін.

10. Правопорушення, що посягають на громадський поря­док і громадську безпеку.Наприклад: Дрібне хуліганство; По­ширювання неправдивих чуток; Стрільба з вогнестрільної збро в населених пунктах; Порушення або невиконання правил по­жежної безпеки; Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння Азартні ігри, гадання в громадських місцях; Заняття проститу цією; Порушення тиші в громадських місцях; Завідомо неправ дивий виклик спеціальних служб; Невиконання батьками аб особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей і т. ін.

11. Правопорушення, що посягають на встановлений поря док управління.Наприклад: Злісна непокора законному розпс рядженню або вимозі працівника міліції чи образа їх; ПорушеІ ня порядку організації і проведення зборів, мітингів, вулични походів і демонстрацій; Прояв неповаги до суду; Злісне ухилеї ня свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до о] ганів попереднього слідства або дізнання; Публічні заклики ; невиконання вимог працівника міліції; Самоуправство; Пор; шення порядку подання даних державних статистичних спостережень; Порушення законодавства про референдум; Порушен: правил адміністративного нагляду; Порушення порядку при бання, зберігання, передачі іншим особам або прода: вогнестрільної гладкоствольної мисливської зброї; Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони; Порушення правил навчання карате; Порушення митних прав і контрабанда (ст. 209); Порушення правил військового обліку; Повідомлення неправдивих відомостей органам загсу і т. ін.


Читайте також:

 1. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень.
 2. Архіви адміністративних та судових установ Правобережної України
 3. Види адміністративних послуг
 4. Види адміністративних правовідносин.
 5. Види адміністративних стягнень
 6. Види адміністративних стягнень
 7. Види адміністративних стягнень.
 8. Види адміністративних стягнень.
 9. Види складів адміністративних правопорушень
 10. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
 11. Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів
Переглядів: 9693

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види. | Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.