Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види адміністративних стягнень.

Адміністративне стягнення — захід відповідаль­ності, що застосовується з метою виховання особи, яка скоїла адміністративний проступок, а також попередження скоєння нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Адміністративне стягнення зазвичай знаходить свій прояв у моральному чи матеріальному впливі на правопорушника. Окремі види стягнень можуть одно­часно поєднувати в собі моральне засудження, матері­альний вплив і тимчасове обмеження прав правопо­рушника. Зокрема, такі наслідки наступають за адмі­ністративного арешту, позбавлення спеціальних прав і виправних робіт.

Загалом, усі стягнення, будучи пов'язаними між собою, утворюють єдину систему, що базується на під­ставах і меті їх застосування, можливості їх взаємозаміни. У цьому процесі основним чинником е мета, пе­редбачувана стягненням. Мету стягнення склада­ють: покарання правопорушника, припинення протиправного вчинку, відновлення порушених пра­вовідносин, виправлення правопорушника та попе­редження можливих із його боку нових проступків, а також відшкодування завданих проступком збитків.

Види адміністративних стягнень закріплено в Ко­дексі України про адміністративні правопорушення (статті 23—32). До них законодавець відносить такі види: попередження; штраф; сплатне вилучення або конфіскація предмета, що став знаряддям учинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного право­порушення; конфіскація грошей, одержаних завдяки чиненню адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого грома­дянинові (права керування транспортними засобами, полювання); виправні роботи; адміністративний арешт. Законодавством України може бути передбачено адміністративне видворення за межі держави іноземних громадян та осіб без громадянства за вчинки, що грубо порушують громадський порядок. |

Слід зазначити, що сплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись і як основні, і як додаткові адміністративні стягнення. За одне адміністративне правопорушення може бути накладено або основне, або основне й додаткове стягнення.

Попередження є заходом виховного характеру, що І засвідчує офіційну негативну оцінку поведінки правопорушника з боку державного органу (посадової особи) про недопущення скоєння протиправних дій. Цей вид стягнення застосовується за незначні правопорушення. Виноситься попередження в письмовій формі.

Штраф передбачено як вид стягнення за будь-яке скоєне адміністративне правопорушення. Цей виді стягнення впливає на матеріальне становище правопорушника.

У деяких випадках передбачається накладення штрафу на правопорушника на місці скоєння адміністративного правопорушення (приміром, за порушення Правил дорожнього руху).

Сплатне вилучення предмета, що став знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративно­го правопорушення, полягає у примусовому вилученні предмета з подальшою реалізацією та поверненні суми колишньому власникові з утриманням суми, що була пов'язана з затратами реалізації вилученого предмета (наприклад, вилучення мисливської рушниці та боєкомплекту до неї).

Конфіскація предмета, що став безпосереднім засо­бом скоєння чи об'єктом адміністративного правопо­рушення, полягає у примусовій безоплатній передачі цього предмета на користь держави. Конфіскації піддягає тільки той предмет, що перебуває в особистій власності правопорушника, якщо інше не передбаче­не законодавством держави. Зокрема, предмети конт­рабанди підлягають конфіскації незалежно від того, кому вони належать.

Позбавлення спеціального права застосовується, на термін до трьох років. У цьому виді стягнення є деякі винятки. Воно не може застосовуватись до осіб з огля­ду на їхню інвалідність, хіба що в разі керування транспортним засобом у стані сп'яніння; сюди ж нале­жить і позбавлення права полювання, якщо для особи таке полювання є основним джерелом існування.

Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців із відбуванням їх за основним місцем роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до 20% її заробітку в дохід держави. Таке стягнення накладається тільки судами.

Адміністративний арешт встановлюється і засто­совується лише у виняткових випадках за окремі ад­міністративні правопорушення на строк до 15 діб і на­кладається виключно судами (суддями).

Адміністративний арешт не може бути застосова­ний до вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 12 років, до осіб, які не досягли 18-річного віку, до інвалідів І та II груп.

Законодавець передбачає також особливі заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. За вчи­нення адміністративних правопорушень до неповно­літніх у віці від 16 до 18 років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

* зобов'язання публічно чи в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;

• застереження;

* догана чи сувора догана;

• передача неповнолітнього під нагляд батькам чи особам, які їх заступають, або під нагляд педагогіч­ному чи трудовому колективові за їхньою згодою, а також окремим громадянам на їхнє прохання.

Наявність у системі адміністративних стягнень різних за характером і ступенем тяжкості санкцій дає можливість зважити на суспільну небезпеку правопо­рушення та особу правопорушника.


Читайте також:

 1. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень.
 2. Архіви адміністративних та судових установ Правобережної України
 3. Види адміністративних послуг
 4. Види адміністративних правовідносин.
 5. Види адміністративних правопорушень.
 6. Види адміністративних стягнень
 7. Види адміністративних стягнень
 8. Види адміністративних стягнень.
 9. Види складів адміністративних правопорушень
 10. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
 11. Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів
Переглядів: 459

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття адміністративного правопорушення. | Загальні засади Цивільного права.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.