Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Правила написання позначень одиниць

Основні та додаткові одиниці системи SI

Величина Розмір- ність Позна- чення Найменування
міжнародне українське
Основні одиниці
Довжина L метр m м
Маса M кілограм kg кг
Час T секунда s с
Сила струму I ампер A А
Температура θ кельвін K К
Сила світла J кандела cd кд
К-сть речовини N моль mol моль
Додаткові одиниці
Плоский кут   радіан rad рад
Тілесний кут   стерадіан sr ср
1018 екса E Е  
1015 пета P П  
1012 тера T Т  
109 гіга G Г  
106 мега M М  
103 кіло k к  
102 гекто h г  
101 дека da да  
10-2 деци d д  
10-3 мілі m м  
10-6 мікро μ мк  
10-9 нано n н  
10-12 піко p п  
10-15 фемто f ф  
10-18 атто a а  
                 

 

1. Одиниці позначаються буквами або спеціальними знаками. Крапку як знак скорочення не ставлять. У позначеннях одиниць, назви яких походять від прізвищ, перша буква має бути велика.

2. Позначення одиниць ставлять після їх числових значень, без переносу. Між числом і позначенням залишають пробіл.

3. Якщо вказуються допустимі відхилення, то позначення одиниць розміщують після дужок, або ж проставляють і після значення величин, і після його допустимого відхилення.

4. При визначенні інтервалу доцільно використовувати слова «від» і «до», наприклад від 50 мм до 100 мм, або ж 50…100 мм.

5. Буквені позначення одиниць, що входять у добуток, відокремлюються крапками (знак множення).

6. У позначеннях відношень одиниць знаком ділення може служити тільки одна скісна або горизонтальна риска. Позначення зі скісною рискою записують в один рядок.

Еталон – засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і зберігання одиниці вимірювань а також передачу розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки.

Еталони даної країни називають національними, а ті, що належать до певної групи країн – міжнародними.

 

Первинні еталони – забезпечують відтворення та зберігання одиниці фізичної величини з найвищою точністю.

Вторинні еталони – для передачі одиниці вимірювання від первинного еталону до зразкових засобів вимірювання. Еталони-копії – для передачі розміру фізичної величини до робочих еталонів.

Еталони-порівняння – для взаємного порівняння еталонів, які неможливо безпосередньо порівняти між собою.

Робочі еталони – для перевірки зразкових і найбільш точних робочих засобів вимірювань.

1.3. Засоби та методи вимірювань. Основні метрологічні характеристики вимірювальних приладів. Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки

[2, 3, 4, 9, 10, 19, 22]

Засіб вимірювальної техніки – технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

Засіб вимірювань – засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювань.

Вимірювальний пристрій – засіб вимірювальної техніки, в якому виконується лише одна зі складових частин процедури вимірювань.

Міра – засіб вимірювань, що призначений для відтворювання фізичної величини заданого розміру.

У компараторах вимірювальна величина безпосередньо порівнюється з величиною, значення якої відоме.

Вимірювальний перетворювач – засіб вимірювання, що використовується для утворення сигналу вимірювальної інформації в формі, зручній для передачі, подальшого перетворювання, обробки та збереження.

Вимірювальний прилад – засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірювальної інформації. Вимірювальні інформаційні системи – сукупність засобів вимірювання, з’єднаних між собою каналами зв’язку та призначених для утворення сигналів вимірювальної інформації в формі, зручній для автоматичної обробки, передачі і використання в автоматичних системах керування (АСУ).

Зразковий засіб вимірювання – пристрій, призначений для передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки.

Робочий засіб вимірювання призначений для практичних вимірювань.

Зразкова речовина – зразкова міра у вигляді речовини з відомими властивостями, які відтворюються при дотриманні умов приготування.

 

Метод безпосередньої оцінки – це метод вимірювань, при якому значення фізичної величини знаходять безпосередньо по відліковому пристрою приладу.

При використанні методу порівняння з мірою вимірювальну величину порівнюють з величиною міри.

Прямі вимірювання – це вимірювання, що проводяться над самою вимірювальною величиною, при цьому відразу отримуємо значення величини, що вимірюється.

Непрямі вимірювання – це вимірювання, що проводяться шляхом прямих вимірювань величин, пов’язаних певною залежністю з шуканою величиною, при цьому результати вимірювань отримуються розрахунковим способом. Сукупні вимірювання – вимірювання, що проводяться одночасно для двох або більше неодноіменних величин, для знаходження залежності між ними.

 

Реєструючі прилади відображають інформацію у формі діаграми або друкують у цифровій формі.

показуючий прилад, у якому візуальний сигнал подається за допомогою шкали і вказівника, називається аналоговим.

У цифрових приладах візуальний сигнал автоматично відображається у вигляді цифр чи символів на цифровому табло.

 

Універсальні прилади – призначені для вимірювання однакових фізичних величин різних об’єктів.

Спеціалізовані прилади – вимірюють параметри однотипних виробів або одного параметру різних виробів.

 

За принципом дії прилади поділяють: механічні, оптичні, оптико-механічні, електричні, рентгенівські, лазерні, пневматичні тощо.

 

Ціна поділки аналогового вимірювального приладу – різниця значень вимірюваної величини, що відповідає двом сусіднім позначкам шкали.

Діапазон показів – це інтервал значень вимірюваної величини, який обмежений кінцевим і початковим значенням.

Діапазон вимірювання – інтервал значень вимірюваної величини, в межах якого пронормовані похибки засобу вимірювання. Найбільше або найменше значення діапазону вимірювань називається границею вимірювань.

Довжина поділки шкали – відстань між осями двох сусідніх відміток шкали.

Точність – це характеристика якості вимірювань, яка показує, наскільки близька до нуля їх похибка.

Клас точності – це узагальнена характеристика точності, що визначається межами допустимих похибок.

Чутливість – відношення зміни сигналу, що фіксується засобом вимірювання, до фактичної зміни сигналу.

Поріг чутливості – це значення вимірюваної величини, яке відповідає сигналу на вході, що викликає найменший вихідний сигнал, який можна виявити засобом вимірювання.

 

При проведенні натурних випробувань і обстеженні будівель та споруд перевага надається приладам, які: можуть бути швидко встановлені на об’єкт; мають автономне електричне живлення; мають широкий вимірювальний діапазон.

При випробуванні на моделях перевага надається приладам, які мають: високу чутливість; мінімальну масу і розміри; високу швидкість реєстрації показів.

 

Метрологічна перевірка засобів вимірювань – це встановлення їх придатності до використання на основі експериментально визначених метрологічних характеристик і контроль їх відповідності встановленим нормам.

Державні перевірки виконуються органами державної метрологічної служби. Відомчі перевірки виконують метрологічні служби підприємств і організацій, міністерств.

 

Первинній перевірці підлягають засоби вимірювань, що випускаються з виробництва або ремонту, а також при ввезенні з-за кордону. Періодичній перевірці підлягають засоби вимірювань, які знаходяться в експлуатації або призначені для продажу та прокату. Позачергова перевірка проводиться в процесі експлуатації до закінчення міжперевірочного інтервалу.

 

Інспекційна перевірка проводиться з метою контролю придатності до застосування при здійсненні державного метрологічного нагляду. Експертна перевірка проводиться у випадку виникнення спірних питань.


Читайте також:

 1. V. Етичні правила психологічних досліджень
 2. А ви слідуєте цім правилам, коли виступаєте публічно?
 3. Види графіків та правила їх побудови.
 4. Види і схеми відбору одиниць
 5. ВИДИ КАЛЬКУЛЯЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ
 6. Визначення числа одиниць переносу
 7. Визначення, класифікація і правила побудови індексів
 8. Вимоги до керівника, правила та принцинципи управління
 9. Вимоги до написання
 10. Відомості про правила охорони і техніки безпеки на підземних гірничих роботах.
 11. Встановлення відношень між судженнями за правилами логічного квадрата.
 12. Групова дискусія та правила її проведення
Переглядів: 1087

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 1. Історико-літературний процес ХVІІ ст. | Тема 1. Вступ. Художня культура як духовне явище. Особливості розвитку художньої культури України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.