Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Реформи 60—70-х pp. XIX ст. в Україні

Селянські реформи 1861 року в Україні. 19 лютого 1861 року Олександр II своїм маніфестом проголосив скасування кріпосного права

Згідно із селянською реформою 1861 року:

• скасовувалася особиста залежність селянина від поміщика;• селяни дістали особисту свободу;

• поміщики не мали права купувати, продавати або дарувати селян, тобто розпоряджатися ними як річчю.

Відтепер селяни отримали право:• вступати в шлюб без дозволу поміщика; самостійно укладати договори й торговельні угоди;вільно торгувати або заробляти промислами;переходити в інші верстви суспільства (міщани, купці); вступати на службу або в навчальні заклади; купувати рухоме й нерухоме майно;вільно розпоряджатися нажитим майном і спадкувати його за законами.Селянин здобув громадянські права. Проте уряд зробив усе, щоб ускладнити селянам користування «дарованими» правами, обмежити їхню свободу.

Проте деякі зміни у взаємовідносини між поміщиками і селянами реформа внесла відразу:• був установлений точний розмір повинностей;• поміщик позбавлявся права встановлювати різні додаткові повинності;• пан мав справу не з окремим селянином, а з усім селянським миром, тобто із селом;• була запроваджена загальноросійська система селянського управління (селянські громади, об'єднані у волості) та кругова порука для сплати податків.

Реформи адміністративно-політичного управління 60—70-х років XIX ст.

Земська реформа. Після скасування кріпосного права,гостро постало питання про реформу управління, упровадження законності й порядку в адміністративну діяльність. Тому в 1864 році були створені виборні органи влади в масштабі губернії та повіту — земські установи, які:• відповідали тільки за господарські й культурні справи на території повіту й губернії;• відали будівництвом шляхів місцевого значення, охороною здоров'я, народною освітою, опікою, в'язницями тощо.

Згідно із законом земства були не тільки виборними, а й загальностановими: до їх складу входили представники дворянства, буржуазії та селянства.Одночасно була проведена реформа міських рад, вибори відбувалися в трьох куріях, на основі майнового цензу, тому перевагу дістало заможне міщанство. До компетенції міських рад уходили справи впорядкування міст, торгівлі й промисловості, гігієни тощо.Судова реформа.У 1864 році була проведена судова реформа, яка проголошувала незалежність суду від адміністрації:• суддю призначав суд і зняти з посади міг також тільки суд;• запроваджувався загальностановий суд, тобто єдиний для всього населення;• на судових засіданнях могли бути присутніми представники преси й публіка;• утверджувалася змагальна система: обвинувачення підтримував прокурор, оборону — адвокат (присяжний повірений);• установлювалося кілька судових інстанцій: мировий суд, окружний суд, судова палата;• для розгляду особливо важливих справ створювався Верховний кримінальний суд.

Реформи в системі освіти.Реформи 60-х pp. дали змогу здобувати освіту навіть найнижчим верствам населення в навчальних закладах усіх рівнів. Освітня реформа вдосконалила програму навчання й надала університетам більшу автономію.Під час реформування системи освіти зроблено акцент на поширенні письменності серед народних мас. Для цього:• створювалася популярна література;• видавалися підручники;• організовувалися школи.В Україні з'являлися нові школи, для дорослих відкривали освітні курси, заняття на яких відбувалися щонеділі, тому такі школи називали «недільними».Військова реформа. Велике значення мала реформа 1874 року, що запровадила загальну військову повинність. Усі чоловіки 21-річного віку, придатні для військової служби, мали відбувати військову повинність. У піхоті строк служби встановлено тривалістю 6 років з наступним зарахуванням у запас на 9 років; на флоті служба тривала 7 років і 3 роки в запасі; для осіб з освітою встановлювалися менші строки служби. Поліпшилися навчання військ і підготовка офіцерських кадрів. Армію оснастили сучасними видами зброї, був створений паровий військовий флот.Фінансова реформа. У 1862 році проведено фінансову реформу, що зосереджувала управління грошовим господарством у руках міністерства фінансів.


Читайте також:

 1. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 2. Аграрні відносини в Україні у ХVІ - перш. пол. ХVІІІст.
 3. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 7. Адміністративне судочинство в Україні
 8. Адміністративний устрій та окупаційний режим в Україні під час війни 1941-1945 рр
 9. АКТИВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
 10. АНаліЗ СТанУ ЗДОРОВ'Я ДІТеЙ І ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ
 11. Аналіз стану та проблем реалізації Болонського процесу в Україні за ключовими напрямками.
 12. АРХІВНА СПРАВА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ, НА БУКОВИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ У 1920-1930-Х РР.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Декабристський рух та масонство в Україні, характерні риси. | Наведіть приклади переслідування української мови царизмом у ХІХ ст.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.