Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Інформаційні видання

 

Інформаційне виданнямістить систематизовані відомості про документи (опубліковані, неопубліковані, ті, що не публікуються) або результат аналізу та узагальнення відомостей, представлених у першоджерелах. Випускають організації, які здійснюють науково-інформаційну діяльність, зокрема органи НТІ.

Інформаційне видання - різновид опублікованого вторинного документа. Воно є результатом аналітико-синтетичного опрацювання первинних документів. Від інших видів видань інформаційні видання відрізняються структурою основного тексту, який складається з відо­мостей про документи. Інформаційне видання складається з вторинної документальної інформації, яка викладена в бібліографічному записі, анотації, огляді, рефераті. Використовується в усіх сферах діяльності: науковій, практичній, навчальній, виховній, освітній, управлінській.

Завданням інформаційних видань є інформування про масиви і потоки опублікованих, неопублікованих документів і забезпечення їх використання суспільством. Вони є джерелами оперативної інформації і доносять до споживача за максимально короткі терміни інформацію з найактуальніших тем.

За характером включеної інформації інформаційні видання поділяються на види: бібліографічні, реферативні, оглядові. Можуть бути періодичними, неперіодичними, продовжуваними.

Бібліографічне виданнямістить впорядковану сукупність бібліографічних записів. Такі видання прийнято називати бібліографічними посібниками.

Завдання бібліографічних видань полягає в інформу­ванні про наявність первинних документів, які містять необхідну споживачам документну інформацію.

У бібліографічному виданні основний текст скла­дається з бібліографічних записів, що охоплює такі елементи: заголовок, бібліографічний опис, анотацію або реферат, предметні рубрики, індекси класифікації.

Бібліографічний опис- сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за встановленими правилами і призначених для його ідентифікації. Бібліографічні відомості- конкретні відомості про документ (автор, назва, місце і рік видання, кількість сторінок тощо).

Способи групування бібліографічних записів можуть бути формальними (алфавітний, хронологічний, топо­графічний) або логічними (систематичний, тематичний, предметний, змішаний).

За призначенням бібліографічні видання поділяють на види: державні, науково-допоміжні, рекомендаційні, професійно-виробничі.

Державне бібліографічне виданняінформує про опубліковані в країні видання на підставі їх державного обліку. Цільове призначення - повний облік документів, виданих на території України. Читацьке призначення ­для працівників книжкової справи, бібліотек, інформа­ційних центрів. Книжкова палата України видає "Літопис книг", "Літопис образотворчих видань", "Літопис газетних статей", "Літопис журнальних статей".

Науково-допоміжне бібліографічне виданняпризначене сприяти науково-дослідній діяльності. Характе­ризується детальним довідковим апаратом. Допоміжні покажчики (іменні, предметні, географічні) забезпечують швидкий пошук інформації у виданні.

Рекомендаційне бібліографічне виданняпризначене допомагати загальній та професійній освіті, самоосвіті і популяризації знань. Створюється із врахуванням мети читання і рівня підготовки різних груп читачів.

Професійно-виробниче бібліографічне виданняпризначене допомагати практичній професійно-виробничій діяльності спеціалістів різного рівня підготовки всіх сфер практичної діяльності.

Три останні види видань складають і видають великі бібліотеки та органи НТІ.

Бібліографічні видання також поділяють на види:

- за об'єктом бібліографування (універсальні, багатогалузеві, тематичні, персональні, краєзнавчі, країнознавчі);

- за методом бібліографування (сигнальні(містять тільки бібліографічний опис), анотовані, реферативні(містять також анотації або реферати), вибіркові, реєстраційні);

- за часом виходу в світ відображених документів (ретроспективні, перспективні(плани видавництв), поточні);

- за належністю відображених документів (видавничі, книготорговельні, бібліотечні);

- за формою організації бібліографічної інформації (бібліографічний покажчик, бібліографічний список).

Реферативне видання містить впорядковану сукупність бібліографічних записів із рефератами.

Завдання реферативних видань полягає в адекватному короткому викладі сутності первинних документів, рекомендації нової, цінної, корисної інформації для її оптимального використання ( конкретних відомостей, фактів, висновків).

Реферативне видання відрізняється від бібліо­графічного значно більшою повнотою відомостей про первинний документ, які необхідні для первинного ознайомлення з документом.

До реферативних видань належать: реферативний журнал, реферативний збірник, експрес-інформація, інформаційний листок.

Реферативний журнал публікує в систематизованому вигляді бібліографічні записи і реферати документів з певної галузі, предмета, проблеми. Доповнений предметним, авторським та іншими покажчиками. Відображає опубліковані документи. Реферат на відміну від анотації ширше розкриває результати досліджень, висновки, які вміщено в первинному документі, галузь застосування документної інформації, яка складає найважливішу частину документа.

Реферативний збірник містить реферати з конкрет­них, окремих тем. Включає статті загального теоретичного та оглядового змісту, переклади, бібліографічну інформа­цію. Його особливість полягає в тому, що він відображає неопубліковані або опубліковані документи відомчого характеру і висвітлює розвиток галузі. Більшість з них містить оперативну галузеву інформацію.

Експрес-інформація - розширений реферат вагомого в науковій і практичній діяльності первинного документа. Цільове призначення - оперативне інформування про найактуальніші опубліковані або неопубліковані документи.

Інформаційний листок містить відомості про передовий виробничий досвід або науково-технічні досягнення.

Оглядове видання містить один або кілька оглядів з результатами аналізу та узагальнень, представлених у первинних документах.

Огляд - текст, в якому у стислій формі викладено зміст первинних документів з актуальної теми, виданих за певний період, або зроблено узагальнення їх змісту.

Завдання оглядового видання полягає у збиранні та аналізі значної кількості первинних документів, перероб­лення в єдиний компактний узагальнений документ. Воно щонайповніше відображає зміст документів, відзначається науковою глибиною і складністю опрацювання. Результатом опрацювання є висновки і практичні рекомендації, зроблені на підставі аналізу змісту документів, критична оцінка їх актуальності і перспективності.

За характером інформації виділяються бібліогра­фічні, реферативні, аналітичні і прогностичні огляди.

Бібліографічний огляд містить зв'язну розповідь про первинні документи. Складається із тексту з порівняльним аналізом основних документів і бібліографічного списку за темою.

Реферативний огляд містить зведену характеристику питань, які розглядається в документах, без критичної оцінки.

Аналітичний огляд містить всебічний аналіз первин­них документів, їх критичну оцінку, обґрунтовані висновки і рекомендації з певного питання.

Прогностичний огляд містить оцінку тенденцій розвитку науки, виробництва, суспільства, на основі яких можуть розроблятися плани, прийматися рішення.

Структурно огляд складається з таких частин: вступ, основна частина, висновки, список літератури, допоміжні покажчики.

Оглядове видання за конструкцією - видання невели­кого обсягу, іноді з ілюстраціями, таблицями, діаграмами.

 

 


Читайте також:

 1. А. Видання прав актів управління
 2. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 3. Бюлетені та інші інформаційні матеріали, електронні видання
 4. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення
 5. Вимірювальні інформаційні системи та задачі, які вони вирішують.
 6. Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізм, бодіарт, лендарт та ін.
 7. Газетні видання
 8. Геоінформаційні системи
 9. Глобальні геоінформаційні системи
 10. Довідкові видання
 11. Довідково-інформаційні документи
 12. Довідково-інформаційні документи.
Переглядів: 6185

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Навчальні видання | Чотири «П» у розробці ПЗ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.