Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Управління оборотним капіталом організації

Розглянемо практичні підходи до вирішення питання, куди вкласти фінансові ресурси з найбільшою ефективністю. Зауважимо, що мова йде про розширеному розумінні цього терміну, тобто про розподіл загального обсягу фінансових ресурсів на конкретні види активів або, точніше, про оптимізацію активу балансу.

В активній стороні балансу представлені дві групи активів: довгострокові та короткострокові. Перші, по суті, визначають політику організації відносно виду бізнесу, її матеріально-технічної бази (йдеться власне про інвестиційну діяльність, що полягає у виборі варіанту довгострокового вкладення капіталу), тобто відображають довгострокову політику організації; другі - політику щодо поточного управління фінансами (мова йде про управління оборотними активами).

Оборотний капітал - це капітал організації, вкладений в оборотні активи (оборотні кошти), поновлювані з певною регулярністю для забезпечення поточної діяльності. Оборотний капітал як мінімум одноразово обертається протягом року або одного виробничого циклу, якщо останній перевищує рік. Під оборотністю капіталу в даному випадку мається на увазі трансформація фінансових ресурсів, яка відбувається в організації циклічно.
Операційний цикл являє собою період повного обороту всієї суми оборотного капіталу, в процесі якого відбувається зміна окремих їх видів.

Рух оборотних коштів організації в процесі операційного циклу проходить чотири основні стадії, послідовно змінюючи свої форми:

1. На першій стадії грошові кошти (включаючи їх субститути у формі короткострокових фінансових вкладень) використовуються для придбання товарів, тобто входять запасів матеріальних оборотних коштів.

2. На другій стадії вхідні запаси матеріальних оборотних коштів у результаті безпосередньої виробничої діяльності перетворюються в запаси готової продукції.

3. На третій стадії запаси готової продукції реалізуються споживачам і до настання їх оплати перетворюються в дебіторську заборгованість.

4. На четвертій стадії інкасована, тобто оплачена, дебіторська заборгованість знову перетвориться в грошові кошти, частина яких до їх виробничого запитання може зберігатися у формі високоліквідних короткострокових фінансових вкладень.

Найважливішою характеристикою операційного (комерційного) циклу, що істотно впливає на обсяг, структуру й ефективність використання оборотного капіталу, є його тривалість. Вона включає період часу від моменту витрачання організацією грошових коштів на придбання вхідних запасів матеріальних оборотного капіталу до надходження грошей від дебіторів за реалізовану їм продукцію.

Принципова формула, за якою розраховується тривалість операційного циклу організації, має вигляд:

ПОЦ = ПОДА+ ПОМЗ + ПОГП + ПОДЗ

де ПОЦ - тривалість операційного циклу організації, в днях;

ПОДА - період обороту середнього залишку грошового оборотного капіталу (включаючи їх субститути у формі короткострокових фінансових вкладень), у днях; ПОМЗ - тривалість обороту запасів сировини, матеріалів та інших матеріальних факторів виробництва у складі оборотного капіталу, у днях;

ПОГП - тривалість обороту запасів готової продукції, у днях;

ПОДЗ - тривалість інкасації дебіторської заборгованості, у днях.

 

У процесі управління оборотним капіталом в рамках операційного циклу виділяють дві основні складові:

• виробничий цикл організації;

• фінансовий цикл (або цикл грошового обороту) організації.

Виробничий цикл організації характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотних коштів, використовуваних для обслуговування виробничого процесу, починаючи з моменту надходження товарів в організацію і закінчуючи моментом відвантаження покупцям.

Тривалість виробничого циклу організації визначається за наступною формулою

ППЦ = ПОСМ + ПОНЗ + ПОГП

де ППЦ - тривалість виробничого циклу організації, в днях; ПОСМ - період обороту середнього запасу сировини, матеріалів і напівфабрикатів, у днях; понзі - період обороту середнього обсягу незавершеного виробництва, у днях; ПОГП - період обороту середнього запасу готової продукції, у днях.

Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) організації являє собою період повного обороту коштів, інвестованих в оборотний капітал, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отримані товари і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за реалізацію товарів.

Тривалість фінансового циклу (або циклу грошового обігу) організації визначається за наступною формулою:

ПФЦ = ППЦ + ПОДЗ – ПОКЗ

де ПФЦ - тривалість фінансового циклу (циклу грошового обігу) організації, в днях; ППЦ - тривалість виробничого циклу організації, в днях; ПОДЗ - середній період обороту дебіторської заборгованості, у днях; ПОКЗ - середній період обороту кредиторської заборгованості, у днях.

Класифікація оборотних активів може бути побудована за такими основними ознаками.

За характером фінансових джерел:

• валові оборотні активи;

• чисті оборотні активи;

• власні оборотні активи.

За видами:

• запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів;

• запаси готової продукції;

• власні оборотні активи;

• грошові активи;

• інші види оборотних активів.

За характером участі в операційному процесі:

• оборотні активи, що обслуговують виробничий цикл організації;

• оборотні активи, що обслуговують фінансовий (грошовий) цикл організації.

По періоду функціонування:

• Постійна частина оборотних активів;

• Змінна частина оборотних активів.

Розглянемо цю класифікацію докладніше.

1. За характером фінансових джерел формування:

валові оборотні активи (або оборотні кошти в цілому) - характеризують загальний їх обсяг, сформований за рахунок як власного, так і позикового капіталу. У складі звітного балансу організації вони відображаються як сума другого і третього розділів його активу;

чисті оборотні активи (або чистий робочий капітал) - характеризують ту частину їх обсягу, що сформована за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу.

ЧОА = ОА - КФВ,

де ЧОА - сума чистих оборотних активів організації;

ОА - сума валових оборотних активів організації;

КФВ - короткострокові поточні фінансові зобов'язання організації;

 

власні оборотні активи (або власні оборотні кошти) - характеризують ту їх частину, що сформована за рахунок власного капіталу організації. Суму власних оборотних активів організації розраховують за формулою:

СОА = ОА - ДЗК - КФВ,

де СОА - сума власних оборотних активів організації;

ОА - сума валових оборотних активів організації;

ДЗК - довгостроковий позиковий капітал, інвестований в оборотні активи організації;

КФВ - короткострокові (поточні) фінансові зобов'язання організації.

 

Якщо організація не використовує довгостроковий позиковий капітал для фінансування оборотних коштів, то суми власних і чистих оборотних засобів збігаються.

2. За видами оборотних активів:

запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Цей вид оборотних активів характеризує обсяг вхідних матеріальних потоків у формі запасів, що забезпечують виробничу діяльність організації;

запаси готової продукції. Цей вид оборотних коштів характеризує обсяг виходять матеріальних потоків у формі запасів виготовленої продукції, призначеної до реалізації. У практиці до цього виду оборотних коштів додають зазвичай обсяг незавершеного виробництва (з оцінкою коефіцієнта його завершеності за окремими видами продукції в цілому). При значному обсязі і тривалості циклу незавершеного виробництва його виділяють в процесі фінансового менеджменту в окремий вид оборотних коштів;
дебіторська заборгованість. Вона характеризує суму заборгованості на користь організації, представлену фінансовими зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб за розрахунками за товари, роботи, послуги, видані аванси тощо;
грошові активи. На практиці до них відносять не тільки залишки грошових коштів у національній та іноземній валюті (у всіх їхніх формах), а й суму короткострокових фінансових вкладень, які розглядаються як форма інвестиційного використання тимчасово вільного залишку грошового оборотного капіталу (так званий спекулятивний залишок грошових коштів);

інші види оборотних активів. До них відносяться оборотні активи, не включені до складу розглянутих вище, якщо вони відображаються в загальній їх сумі (витрати майбутніх періодів тощо).

3. За характером участі в операційному процесі:

• оборотні активи, що обслуговують виробничий цикл організації (запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів; обсяг незавершеного виробництва, запаси готової продукції);
• оборотні активи, що обслуговують фінансовий (грошовий) цикл організації (дебіторська заборгованість та ін.)

4. По періоду функціонування оборотного капіталу:
• постійна частина оборотних активів. Вона являє собою незмінну їх частина, яка не залежить від сезонних та інших коливань операційної діяльності організації і не пов'язана з формуванням запасів товарно-матеріальних цінностей сезонного зберігання, дострокового завозу та цільового призначення;

• змінна частина оборотних активів. Вона являє собою варіює їх частина, яка пов'язана із сезонним зростанням обсягу виробництва і реалізації продукції, необхідністю формування в окремі періоди господарської діяльності організації запасів товарно-матеріальних цінностей сезонного зберігання, дострокового завозу та цільового призначення. У складі цього виду оборотних коштів зазвичай виділяють максимальну і середню їх частини.

Управління використанням оборотного капіталу організації пов'язане з конкретними особливостями формування його операційного циклу.


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 5. Oracle Управління преміальними
 6. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 7. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 8. А. Видання прав актів управління
 9. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 11. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
 12. Адаптивні організаційні структури управління.
Переглядів: 1039

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Принципи формування активів підприємства | Цілі і системи управління запасами

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.