Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Оцінка радіаційної обстановки

Дії населення

Осередок ураження при повені

Дії людей під час землетрусу

З початку землетрусу люди, що перебувають в будинках до двох поверхів, повинні негайно залишити приміщення і вийти на відкрите місце (за 25 – 30 с).

При неможливості залишити приміщення – потрібно стати в перерізі дверей або капітальних внутрішніх стін, вимкнути світло і газ.

При припиненні підземних поштовхів покинути приміщення (ліфтом користуватися заборонено). Далі треба приступати до рятування людей.

Головними причинами повені є :

1. Максимальна швидкість потоку при повені

де :

Vзв – швидкість води в річці за звичайних умов, м/с;

h зв – глибина річки;

h – висота підйому води, м.

2. Ширина затоплюваної території при повені

 

де a – кут нахилу берега в градусах.

2. Глибина затоплення

h з = h – h м,

де h м – висота місця об’єкта, м.

Фактична швидкість потоку затоплення

де f – параметр, що враховує зміщення об’єкта від русла річки (0,3 – 1,3).

Уражаюча дія хвилі затоплення визначається її швидкістю і висотою. Наприклад, цегляні житлові будинки одержують :

§ слабкі руйнування при Vз = 1,5 м/с, h = 2,5 м;

§ середні – при Vз = 2,5 м/с, h = 4 м;

§ сильні – при Vз = 3 м/с, h = 6 м.

Найефективнішим способом захисту від повені є евакуація. Перед евакуацією необхідно вимкнути в будинках електро-енергію, воду, газ, взяти запас продуктів, медикаментів, документи і відбути за вказаним маршрутом.

При раптовій повені треба терміново залишити будинок і знайти найближче безпечне підвищене місце.

Після спаду води необхідно дотримуватися заходів безпеки і не торкатися електропроводів, не використовувати продукти харчування, які потрапили у воду. При вході в будинок потрібно провітрити його. Забороняється вмикати електрики і газ.

Серед потенційно небезпечних виробництв особливе місце займають радіаційно небезпечні об’єкти (РНО). До типових РНО відносяться :

атомні електростанції (АЕС);

підприємства з виготовлення ядерного палива;

підприємства з переробки відпрацьованого ядерного палива і захоронення радіоактивних відходів;

науково-дослідницькі та проектні організації, які працюють з ядерними реакторами;

ядерні енергетичні установки на об’єктах транспорту.

Радіаційні аварії – це аварії з викидом (виходом) радіоактивних речовин (радіонуклідів) або іонізуючих випромінювань за межі, не передбачені проектом для нормальної експлуатації радіаційно небезпечних об’єктів, в кількостях більше встановлених меж їх безпечної експлуатації.

Радіаційні аварії на РНО можуть бути двох видів :

1. Коли викид радіонуклідів у навколишнє середовище відбувається внаслідок аварії або теплового вибуху та зруйнування РНО.

2. Коли аварія відбувається внаслідок вибухової ядерної реакції. В цьому випадку зараження навколишнього середовища буде таким, як при наземному ядерному вибуху.

Найнебезпечнішими з усіх аварій є аварії на АЕС. Характер і масштаби радіоактивного забруднення місцевості при аварії на АЕС залежать від :

§ характеру вибуху (тепловий чи ядерний);

§ типу реактора, ступеню його зруйнування;

§ метеоумов і рельєфу місцевості.

В ядерних реакторах на теплових нейтронах використовується слабозбагачений природний уран-235.

Такі реактори поділяються на :

¨ водо-водяні енергетичні реактори (ВВЕР-600, ВВЕР-1000), в яких вода є одночасно і теплоносієм, і сповільнювачем;

¨ реактори великої потужності канальні (РМБК-1000, РМБК-1500), в яких графіт використовується як сповільнювач, а вода – теплоносій циркулює по каналах, які проходять через активну зону.

Для характеристики радіоактивного забруднення застосовують ступінь (щільність) забруднення, який характеризується поверхневою щільністю зараження радіонуклідами і вимірюється активністю радіонукліда на одиницю площі (об’єму).

Основною дозиметричною величиною, за допомогою якої оцінюється дія радіації, є доза випромінювання – кількість енергії, яка поглинута одиницею маси опроміненого середовища.

Експозиційна доза визначається тільки для повітря при гамма- і рентгенівському випромінюванні.

Поглинута доза визначається для речовин.

Експозиційна доза – це дозиметрична величина для оцінки шкоди, нанесеної здоров’ю людини від дії іонізуючого випромінювання будь-якого складу. Вона дорівнює добутку поглинутої дози на коефіцієнт якості.

Для гамма- і бета- випромінювання цей коефіцієнт становить 1, для альфа- випромінювання – 20 (табл. 3)

Таблиця 3

Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення

Дозиметричні величини Одиниці вимірювання Переведення одиниць
Сі несистемні
Активність Беккерель (Бк) – один розпад ядра за 1 сек.   Кюрі (Кu) 1 Кu = = 3,7×1010 Бк
Ступінь забруднення Бк/м2 Кu/м2 Кu/м2= 3,7×1010 Бк/м2
Експозиційна доза 1 кулон електричних зарядів у 1 кг повітря, Кu/кг Рентген (Р), доза, що ство-рює на 1 см2 повітря Ч 109 Кu/кг2=3876 Р 1 Р = 2,58 × 104 Кu/кг
Поглинута доза Грей (Гр), 1 кг речовини по-глинає енергію в 1 Дж рад 1 Гр = 1 Дж/кг 1 Гр = 100 рад
Еквівалента доза Зіверт (Зв) бер 1 Зв = 100 бер
Потужність дози   Рентген на годину, (Р/год)  

Місцевість, що забруднюється внаслідок радіаційної аварії, за щільністю забруднення радіонуклідами умовно поділяють на зони :

v зону відчуження;

v зону безумовного (обов’язкового) відселення;

v зону гарантованого (добровільного) відселення;

v зону підвищеного радіоактивного контролю (табл. 4).

Таблиця 4

Характеристика зон радіоактивного забруднення місцевості при аваріях на РНО за щільністю забруднення радіонуклідами

Зона забруднення Ступінь (щільність) забруднення ґрунту довго живучими радіонуклідами (поверх доаварійного рівня) Ефективна доза опроміненя насе-лення в рік з урахуванням кое-фіцієнта міграції радіонуклідів у рослині
Цезію, Cs Строн-цію, Sr Плутонію, Pu
Зона відчуження – це територія, з якої проводиться евакуація населення негайно після аварії і на ній не здійснюється господарська діяльність
Зона безумовного відселення ³15,0 ³1,0 ³15,0 ³5,0 мЗв (0,5 бер)
Зона гарантова-ного відселення 5,0 -15,0 Кu/м2 0,15-3,0 Кu/м2 5,0-15,0 Кu/м2 ³5,0 мЗв (0,5 бер)
Зона підви-щеного ра- діоактивного контролю 1,0-5,0 Кu/м2 0,02-0,15 Кu/м2 0,005-0,01 Кu/м2 ³5,0 мЗв (0,5 бер)

За дозами опромінення зони зараження поділяють на такі зони:

надзвичайно небезпечного забруднення (зона Г);

небезпечного забруднення (зона В);

сильного забруднення (зона Б);

помірного забруднення (зона А);

і зону радіаційної небезпеки (зона М).

При ліквідації наслідків в зоні «М» та інших зонах повинні виконуватися основні заходи захисту :

§ радіаційний та дозиметричний контроль;

§ захист органів дихання;

§ профілактичне використання препаратів йоду;

§ санітарна обробка людей;

§ дезактивація одягу, техніки.

В зоні «А» при виконанні рятувальних та інших робіт переміщення людей повинно проводитися з використанням броньованої техніки.

В зонах «Б», «В» і «Г» ніякі роботи в мирний час, як правило, виконуватися не повинні.

При аваріях на РНО з ядерним вибухом або при використанні ядерної зброї характеристика зон радіоактивного забруднення місцевості наведена в табл. 5

Таблиця 5

Характеристика зон радіоактивного забруднення

місцевості при ядерних вибухах

Наймену-вання зон Інекс зон Доза опромінення за час від опромінення до повного розпаду РР (рад) Потужність дози опромінення на зовнішній границі зони
на зовніш-шній гра-ниці зони на внутрі-шній гра-ниці зони через 1 год.після вибуху через 10 год.після вибуху
Помірного забруднення А 0,5
Сильного забруднення Б
Небез-печного забруднення В
Надзви-чайно небез-печного забруднення Г  

Радіоактивні ізотопи, які викликають радіаційну обстановку в районі радіаційної аварії, створюють суттєвий вплив на дію формувань, режими проживання і роботи населення та на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Виявлення радіаційної обстановки передбачає визначення методом прогнозування чи за фактичними даними (даними розвідок) масштабів і ступеня радіоактивного забруднення місцевості та атмосфери з метою визначення їх впливу на життєдіяльність населення, дію формувань чи обґрунтування оптимальних режимів діяльності робітників і службовців об’єктів господарської діяльності.

Попередній прогноз радіаційної обстановки здійснюється шляхом розв’язування формалізованих задач, які дозволяють передбачити можливі наслідки впливу аварії на населення, особовий склад формувань при всіх видах їх дій та оптимізувати режими роботи формувань на забрудненій місцевості, режим роботи підприємств.

 


Читайте також:

 1. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 2. Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки
 3. Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка
 4. Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
 5. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 6. Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аналіз стану й оцінка рівня нормування праці
 9. Аналіз та оцінка виробничого травматизму в галузі
 10. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
 11. Аналіз та оцінка організаційних структур управління
 12. Аналіз та оцінка проведеного уроку
Переглядів: 546

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Осередок ураження при землетрусах | ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.