Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Реальні гази

Реальнi гази — гази, властивостi яких залежать вiд взаємодiї молекул. Сили мiжмолекулярної взаємодiї проявляються на вiдстанi 10-9 м i швидко зменшуються при збiльшеннi вiдстанi мiж молекулами. Такi сили - короткосяжнi.

Виводячи рiвняння стану iдеального газу, нехтують розмiрами молекул i їх взаємодiєю одна з одною. Пiдвищення тиску приводить до зменшення середньої вiдстанi мiж молекулами, тому потрiбно враховувати об’єм молекул i взаємодiю мiж ними.

Мiж молекулами одночасно дiють сили притягання i сили вiдштовху-вання. На вiдстанi г = г0 результуюча сила F = 0. Вiдстань г0 вiдповiдає рiвноважнiй вiдстанi мiж молекулами, на якiй би вони знаходились за вiдсутностi теплового руху. Якщо r<r0, то переважають сили вiдштовхування (F>О), якщо г>г0,— сили притягання (F<0) (рис.2.17).

 

Рис.2.17

Наявність сил відштовхування зводиться до того , що фактично вільний об’єм , в якому можуть рухатись молекули реального газу , буде не Vm, а Vm-b , де b – об’єм , що “заборонений ”для руху молекул.

Рис.2.18

Двi молекули можуть наблизитися на вiдстань не меншу, нiж сума їх радiусiв (d=r+r) (рис.2.18).Тому b пропорцiйна об’єму сфери, яка описана радiусом d, i кiлькостi молекул, якi спiвударяються:

b=4NAVo , (2.62)

де N A - число Авогадро, V0 - об’єм однієї молекули.

Дія сил притягання між молекулами реального газу приводить до появи додаткового тиску , що називається внутрішнім тиском.

Рiвняння стану реальних газiв можна отримати, якщо в рiвняння Менделєєва - Клапейрона ввести поправки, якi зв’язанi з врахуванням влас-ного об’єму b молекул i сил притягання молекул.Тодi рiвняння стану набере вигляду:

(P+)(Vm-b)=RT,

де .

Це рiвняння має назву рiвняння Ван-дер-Ваальса:

. (2.63)

Для довiльної маси m газу

, (2.64)

де а і b – постійні Ван-дер-Ваальса , що визначаються дослідно для кожного газу.

Iзотерми газу, якi описуються рiвнянням Ван-дер-Ваальса, мають вигляд, наведений на рис.2.19, де Т12к3.

 

Рис.2.19

Розглянемо iзотерми при Т < Tk (рис.2.20). •На дiлянках 1—3 i 5 —7 при зменшеннi об’єму V зростає тиск , що відповідає експерименту. Частина ізотерми 1-2 відповідає газоподібному стану, а частина 6-7 - рідині.Стан 2-3 називається перенасиченою парою. Це нестійкий стан: достатньо в стані А попадання пилинки в пару, щоб вся речовина розпалась на дві фази і перейшла в стан В на прямій 2-4-6.Частина ізотерми 6-5 відповідає стану рідини. Цей стан речовини називається перегрітою рідиною. Якщо в перегріту рідину кинути пісчинку, то відбувається швидкий перехід із рідкого стану в газоподібний , який супроводжується бурхливим кипінням рідини. Тиск газу зростає до тиску , що відповідає ділянці 2-4-6 (перехід СД на ( рис.2.20)).Стан 2-3 і 6-5 називається метастабільним. На ділянці 3-5 стискання речовини приводить до зменшення тиску.У природі немає таких речовин. Істинна ізотерма має вигляд ломаної лінії 1– 2 – 6 – 7. При підвищенні температури горизонтальна ділянка сімейства ізотерм зменшується. Ізотерма, що не має таких ділянок називається критичною, а температура Тк - критичною (рис.2.19). Відповідні Тк об’єм Vк і тиск Рк називаються критичними. Критичні параметри Тк ,Vк , Рк виражаються через Ван –дер –Ваальсівські поправки а і b.

, , Vk=3b. (2.65)

Рис.2.20

Якщо через крайні точки горизонтальних ділянок Ван – дер – Вааль-сівських ізотерм провести лінії, то одержуємо область двофазних станів речовини ( рис.2.21). Газ, який знаходиться в стані при температурі, що вища за критичну, не може бути перетворений в рідину ні при якому тиску.

Рис.2.21

 


Читайте також:

 1. Гіпотези, які не відхиляються в експерименті, перетворюються на компоненти теоретичного знання про реальність: факти, закономір­ності, закони.
 2. М1.Комічне - соціокультурна реальність
 3. Матерія» — це філософська категорія, яка позначає об'єк­тивну реальність, що її відображує людина в своїх відчуттях, але від них не залежну.
 4. Номінальні і реальні макропоказники
 5. Номінальні та реальні величини. Валютний курс та ставка відсотку. Паритет купівельної спроможності валют. Показники рівня цін.
 6. По об'єкту вкладення капіталу інвестиції діляться на реальні й фінансові.
 7. Порядок Гіпокреальні - Нуросrеаlеs
 8. Правова реальність.
 9. Реальні гази
 10. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса та його аналіз. Зрідження газів
 11. Реальні контракти
Переглядів: 2013

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Теплопровідність газів | Внутрішня енергія реального газу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.