Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту

Коливання потреби в оборотному капіталі.

7. Необхідність кредиту на капітальні вкладення підприємств.В умовах ринкової економіки і належності суб'єктів господарювання переважно до приватної або колективної форми власності амортизаційні відрахування як складова їх основного капіталу у них не вилучаються, а знаходяться в їх розпорядженні для самофінансування відновлення об'єктів основного капіталу шляхом їх ремонту, технічного переозброєння або реконструкції. Майже всі підприємства випробовують гостру потребу в залученні з боку інвестицій або кредитів.

8. Для розширення діючого або організації нового виробництвакредит необхідний не тільки на відновлення об'єктів основного капіталу, а і на будівництво або придбання нових. Адже власних коштів для цього суб'єкти підприємницької діяльності майже не мають.

9. Значні коливання доходів і витрат населеннятакож зумовлюють необхідність кредиту. В умовах нормального розвитку економіки у молодих людей потреби часто перевищують їх доходи. Адже часто необхідно платити за отримання освіти, купувати житло, меблі, побутову техніку, автомобіль і т.п.

Отже, можна зробити висновок, що необхідність кредиту викликана існуванням товарно-грошових відносин. Його передумовою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника, а конкретними причинами, які обумовлюють необхідність кредиту, — коливання потреби в коштах і джерелах їх формування як у юридичних, так і у фізичних осіб. Якщо в одних з них кошти вивільняються, іншим їх не вистачає. Ця розбіжність розв'язується за допомогою кредиту, який необхідний позичальнику для розширення виробництва або для більш повного задоволення власних потреб.

По своєї сутіі механізму впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Найпоширенішими в економічній літературі є два підходи до визначення сутності кредиту:

- ототожнення кредиту з цінністю, яка передається одним економічним суб'єктом іншому в позику. При такому підході увага дослідника зміщується на саму позику, її правову форму;

- ототожнення кредиту з певним видом економічних відносин, які формуються в суспільстві. Такий підхід дає можливість глибше досліджувати економічні аспекти кредиту, економічні чинники його існування, основи і закономірності його руху. Тому цей підхід в сучасній літературі переважає.

Кредит— це суспільні відносини, які виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на основах поверненості, платності і добровільності. Кредитні відносини мають ряд характерних ознак, які конституюють їх як окрему самостійну економічну категорію — кредит.

Основними ознаками відносин, які складають сутність кредиту, є такі:

- учасники кредитних відносин повинні бути економічно самостійними: бути власниками певної маси вартості і вільно нею розпоряджатися; функціонувати на основі самодостатності і самоокупності; нести економічну відповідальність за своїми зобов'язаннями;

- кредитні відносини є добровільними і рівноправними;

- кредитні відносини не змінюють власника цінностей, з приводу яких вони виникають;

- кредитні відносини є вартісними, оскільки виникають у зв'язку з рухом вартості (грошей або матеріальних цінностей).

- нееквівалентність кредитних відносин значно посилює в механізмі їх реалізації роль чинника платності, за яким позичальник повертає власнику велику масу вартості, ніж сам одержує від нього. Така платня, яка називається відсотком, має подвійне призначення:

1) компенсувати кредитору втрату доходу у зв'язку з передачею відповідної суми коштів в чуже розпорядження і можливі збитки на випадок неповернення позики;

2) стимулювати позичальника до підвищення ефективності використання отриманих в позику коштів.

Платність істотним чином відрізняє кредитні відносини від інших видів вартісних відносин, є тільки їх видовою ознакою.

- кредитні відносини на мікроекономічному рівні є тими, що уриваються, тобто після повернення отриманої у борг вартості і сплати відсотка вони закінчуються. Проте, на макроекономічному рівні кредитні відносини підтримуються безперервно як безперервно рух вартості в процесі суспільного відтворення

- спроможність забезпечувати зростання вільної вартості, тобто її капіталізацію. Потім формується особлива самостійна форма капіталу — позиковий капітал. Із становленням капіталістичного способу виробництва, коли кредитні ресурси стали важливим джерелом формування промислового і торгового капіталу, позиковий капітал, а разом з ним і кредит придбали особливе суспільне значення. Кредит, по суті, став іманентною формою руху позикового капіталу.

Кредит як форма суспільних відносин має багато загального з іншими економічними категоріями — грошима, фінансами, торгівлею, капіталом і ін. Зокрема, всі вони є вартісними категоріями, обслуговують рух вартості в процесі відтворення. Вони тісно переплітаються між собою функціонально. Так, гроші як засіб платежу з'явилися на базі кредитних відносин. Вони успішно обслуговують їх і нині. Кредит у функції перерозподілу вартості обслуговує рух капіталу, сприяє формуванню фінансових ресурсів, розвитку торгівлі. Особливо тісно пов'язаний кредит з грошима, і цей зв'язок все більш посилюється по мірі розвитку суспільного виробництва і ускладнення економічних відносин.

Разом з тим кредит — це цілком самостійна категорія, яка функціонує поряд з іншими категоріями, не замінюючи жодної з них і не уступає їх сферою свого призначення.

Кредитори— це учасники кредитних відносин, які мають в своїй власності (або розпорядженні) вільні кошти і передають їх в тимчасове користування іншим суб'єктам. Кредиторами можуть бути фізичні особи, юридичні особи (підприємства, організації, установи, урядові структури і т.п.), держава. Особливе місце серед кредиторів займають банки. Вони спочатку мобілізують кошти у інших суб'єктів, у тому числі і на основах запозичення, а потім самі передають їх у вигляді позик своїм клієнтам.

Позичальники— це учасники кредитних відносин, які мають потребу в додаткових коштах і одержують їх в позику від кредиторів. Характерною ознакою позичальника є те, що він не стає власником позичених коштів, а лише тимчасовим розпорядником. Тому його права щодо використання цих коштів обмежені. Позичальник знаходиться в певній залежності від кредитора.

Позичальниками можуть виступати фізичні, юридичні особи, держава. Особливу роль серед позичальників виконують банки.

До економічних суб'єктів, які хочуть вступити у кредитні відносини, тобто стати кредиторами і позичальниками, пред'являються певні вимоги. Вони повинні бути:

— юридично самостійними особами;

— здатними нести майнову відповідальність перед другою стороною, тобто мати дохід як гарантію виконання своїх зобов'язань;

— взаємно зацікавленими в співпраці один з іншим і готовими підписати відповідні угоди.

Сутність кредиту, як і його форма, постійно розвивається і ускладнюється. В основі цього процесу лежить розвиток і удосконалення економічних відносин в суспільстві, які визначають зміни в характері формування вільних коштів, ускладнення і розширення потреб економічних суб'єктів в додаткових коштах, удосконалення організаційних і правових відносин між суб'єктами кредиту і т.п.

Першою формою кредиту, яка мала найпростішу сутність, був лихварський кредит. Характерними ознаками цього кредиту було те, що він мав випадковий характер. Його суб'єктами з боку кредиторів були просто багаті люди, які надавали в кредит лише власні кошти, а з боку позичальників — бідні (селяни, ремісники і т.п.). У останніх ще не було чіткого розмежування потреб на виробничі і особисті. Тому отримання ними позики зумовлювалися не стільки виробничими потребами, скільки особистими. Такі позики часто “проїдалися” і не поверталися, унаслідок чого позичальник потрапляв в особисту залежність від кредитора.

З переходом до товарно-капіталістичного виробництва відбулося чітке розмежування виробничих і особистих потреб в запозиченні коштів. Підтримка і розвиток виробництва сталі широкомасштабною сферою застосування позикових коштів і стимулювали масове формування вільних коштів. Разом з тим значно росла роль банків як спеціалізованих установ в організації кредитних відносин. Сам кредит придбав капіталістичний характер і перетворився на суспільний механізм капіталізації економічних відносин.

По мірі розвитку кредитних відносин і підвищення їх ролі в житті суспільства кредит все більше привертав до себе увагу вчених. На сьогодні економічна наука визнає дві провідні теорії кредиту: натуралістичну і капіталотворчу.

Натуралістична теорія кредитуу загальних рисах зводиться до таких положень:

- об'єктом кредиту є тимчасово вільний капітал в натурально-речовинній формі;

- позиковий капітал є реальним капіталом, тобто капіталом в речовинній формі;

- банки є лише посередниками в кредиті, спочатку акумулюючи вільні кошти, а потім розміщуючи їх в позику;

- пасивні операції банків є первинними в порівнянні з активними.

Основоположниками натуралістичної теорії кредиту були класики політичної економії А. Сміт, Д. Рікардо, А. Тюрго, Дж. Міль.

Заслугою натуралістичної теорії було те, що її представники не просто визнавали зв'язок кредиту з процесами виробництва, а виходили з первинності виробництва і вторинності кредиту; вони переконливо доводили, що кредит сам по собі не може створювати реального капіталу, що останній виникає тільки в процесі виробництва. З цих позицій прихильники натуралістичної теорії трактували відсоток як частину прибутку, створеного в процесі виробництва, визнавали залежність норми відсотка від норми прибутку. Все це було кроком вперед у вивченні кредиту, сприяло розкриттю утопічності концепцій щодо його “чудодійної сили” в створенні капіталу, в розвитку суспільного виробництва.

Натуралістичний підхід мав і істотні недоліки, обумовлені тим, що класики не змогли до кінця з'ясувати різницю між позиковим і реальним капіталом. Накопичення позикового капіталу вони розглядали лише як відображення накопичення реального капіталу.

По міру зростання ролі кредиту і банків в розвитку виробництва, заміни справжніх грошей кредитними коштами обороту, використання кредиту банків в державному регулюванні економіки ослаблялися передумови для подальшого розвитку натуралістичної теорії кредиту. Обмежуючи кредитні можливості банків масштабами їх пасивних операцій, ці концепції все частіше вступали в розбіжність з реальною дійсністю в грошово-кредитній сфері. Тому вони замінювалися іншими теоріями — експансіоністською, відтворювальною, фондовою, які формувалися у складі так званої капіталотворчої теорії кредиту.

Сутність капіталотворчої теорії кредитувизначається такими основними положеннями:

• кредит, як і гроші, є безпосередньо капіталом, багатством, а тому розширення кредиту означає накопичення капіталу;

• банки — це не посередники в кредиті, а творці капіталу;

• активні операції банків є первинними щодо пасивних.

Основоположником капіталотворчої теорії кредиту був англійський економіст Дж. Ло. Відповідно до його поглядів, кредит не залежить від процесу відтворення і грає важливу самостійну роль в розвитку економіки.

Поняття кредиту об'єднувалося з грошима і багатством. На думку Ло, за допомогою кредиту можна залучити і привести в рух всі невикористані виробничі можливості країни, створити багатство і капітал.

Банки він розглядав не як посередників, а як творців капіталу. Для цього, на його думку, достатньо лише активно розширювати кредит за рахунок випуску грошей. Щоб розірвати вузькі межі обороту повністю забезпечених грошей, Дж. Ло пропонував випускати нерозмінні грошові знаки. Шляхом розширення кредитування за рахунок емісії незабезпечених банкнот він обіцяв в короткий термін збагатити країну. Проте ці ідеї на практиці провалилися. Як тільки створений Дж. Ло банк почав випуск незабезпечених банкнот, вони катастрофічно знецінилися і банк збанкрутував. Це на тривалий час підірвало довіри до капіталотворчої теорії і укріпило позиції прихильників натуралістичної теорії .

По міру розвитку кредитної системи, акціонерних банків і чекового обороту капіталотворча теорія знову відродилася. Особливо сприяв цьому в другій половині XIX ст. англійський економіст Р. Маклеод. На відміну від Дж. Ло він стверджував, що кредит не створює капіталу, а сам є капіталом, причому продуктивним, оскільки дає прибуток у вигляді відсотка; банки — “фабрики кредиту”, вони створюють кредит, а значить і капітал. Розглядаючи банки як “фабрики кредиту”, Г. Маклеод цілком логічно доводив, що вирішальна роль в їх діяльності належить активним операціям. На його думку, банки через депозитну або готівкову емісію можуть здійснювати кредитні операції, внаслідок яких потім формуються депозити.

Р. Маклеод, на відміну від Дж. Ло і завдяки його невдалим експериментам з емісійним банком, вже розумів, що капіталотворення за допомогою кредиту не може бути безмежним. Він попереджав, що в здатності банків умножати капітали криється велика загроза. Тому Г. Маклеод навіть ставив задачі знайти межі “розумного збільшення” обсягів кредиту.

Кредитна політика, яка базувалася на капіталотворчій теорії, все більше набирала експансіоністський характер, у зв'язку з чим сама теорія стала називатися експансіоністською.

Першими, хто зробили спробу пристосувати постулати капіталотворчої теорії до потреб державно-монополістичного регулювання економіки, були австрійський економіст Й. Шумпетер і німецький економіст А. Ган.

Й. Шумпетер в своїй книзі “Теорія господарського розвитку” приходить до висновку, що основним двигуном економічного розвитку є кредит. Це обумовлено тим, що банки, надаючи кредит, випускають в оборот нові платіжні засоби, які є капіталом, оскільки використовуються підприємцями для розширення виробництва.

Ототожнивши кредит з капіталом, Й. Шумпетер оголосив кредит і банки вирішальними чинниками розвитку виробництва, здатними запобігти економічним кризам, інфляції, забезпечити процвітання суспільства. Він впритул підійшов до розробки кредитних методів економічного регулювання.

Ще далі в розробці кредитної політики відповідно до ідей капіталотворчої теорії кредиту просунувся А. Ган. На відміну від своїх попередників, А. Ган зробив спробу пояснити механізм капіталотворчої функції кредиту. Якнайповніші вона може розкритися під час кредитування по контокоренту. В такій формі банки задовольняють потреби підприємств не тільки в короткострокових, а і в довгострокових кредитах, а таким чином і в капіталах. По контокоренту банк може збільшити “купівельну силу” підприємства, необхідну для залучення в його оборот робочої сили і матеріальних цінностей. Збільшення виробництва і зростання цін зумовлюють додатковий попит на кредит. Такий механізм забезпечує зрощення банків з підприємствами, їх постійний контроль над економікою.

Виходячи з цього, А. Ган розробив рекомендації щодо широкого використання кредитної політики для підтримки високої економічної кон'юнктури. Змінюючи умови кредитування, постійно форсуючи надання позик, банки можуть створити стільки “купівельної сили”, скільки необхідно, щоб збільшити попит, запобігти спаду перевиробництва, згладити коливання економічного циклу. Рекомендації А. Гана користувалися великою популярністю в 20-е роки, коли глибокі економічні кризи регулярно вражали капіталістичний мир. Проте тривала гіперінфляція в Німеччині сприяла падінню авторитету капіталотворчих рекомендацій. Під тиском цих обставин він проглянув свої позиції. Замість політики постійної кредитної експансії А. Ган почав радити періодично проводити кредитну рестрикцію.

Проте, це не означало принципової відмови А. Гана від капіталотворчої теорії кредиту. Вже в 1960 р. він стверджував, що значна частина висунутих їм в 20-е роки положень, які гостро критикувалося його опонентами, зрештою придбали загальне визнання. Всі сучасні теорії грошово-кредитного регулювання, перш за все кейнсіанського напряму, базуються на основних постулатах капіталотворчої теорії кредиту.

Дж. М. Кейнс повністю сприйняв основні положення капіталотворчої теорії і запропоновану А. Ганом ідею використання її на користь державного регулювання економіки. Вслід за А. Ганом Кейнс вважав, що кризи і безробіття можуть бути ослаблені втручанням емісійного банку і уряду в економічні процеси.

Встановлена Кейнсом залежність зростання економічної активності і зайнятості від зниження позикового відсотка, а зрештою — кредитної експансії, базувалася на кількісній теорії грошей і капіталотворчій теорії кредиту. Проте, Дж. Кейнс розумів “вузькі місця” обох теорій і в своїх побудовах механізму грошово-кредитного регулювання хотів їх обійти. Він теж відмовився від ідей своїх попередників щодо безмежних капіталотворчих можливостей кредиту і радив разом з кредитними інструментами широко використовувати інші заходи по регулюванню економіки.

Деякі положення капіталотворчої теорії кредиту широко застосовують в своїх теоретичних побудовах представники неокейнсіанства і кейнсіансько-монетаристського синтезу. Методи грошово-кредитної експансії і рестрикції, які базуються на ідеях капіталотворчої теорії, міцно увійшли до сучасної світової практики грошово-кредитного регулювання ринкової економіки.

Разом з тим накопичений досвід теоретичного аналізу кредиту і практичного його використання в політиці макроекономічного регулювання свідчить про те, що в тривалій суперечці представників натуралістичної і капіталотворчої теорій жодна із сторін не перемогла. Істина, як завжди, знаходиться посередині. Банки виявилися і посередниками, і “фабриками” грошового капіталу. Їх активні операції хоча і є первинними щодо пасивних, але держави чітко обмежують обсяги цих операцій. Позиковий капітал, хоча і здійснює самостійний рух, проте, він не може зовсім відірваним від реального капіталу і самостійність його має відносний характер. Тому сучасна наукова думка з теорії кредиту розвивається теж по шляху синтезу окремих ідей натуралістичної і капіталотворчої теорій.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V Суттю Я-концепції стає самоактуалізація в межах моральних правил і більше значимих особистісних цінностей.
 3. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 4. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
 5. Аксіологія як наука про цінності. Філософські концепції цінностей.
 6. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 7. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 10. Банківське кредитування підприємств
 11. Банківське кредитування підприємства.
 12. Банківське кредитування.
Переглядів: 392

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Передумови і економічні чинники необхідності кредиту | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.