Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні події форми

Основні методи форми

Основні властивості форми

Основні загальні події елементів управління

· Click –настає при клацанні лівою кнопкою миші на елементі управління

· DblClick –настаєприподвійному клацанні лівою кнопкою миші на елементі управління

· KeyPress -- настає, коли користувач натискає будь яку клавішу на клавіатурі, за виключенням функціональних, клавіш управління і клавіш управління курсором

· KeyDoun/KeyUp –настає, коли користувач натискає і відпускає будь яку клавішу на клавіатурі

· MouseDown/ MousUp – настає, коли користувач натискає і відпускає будь яку клавішу миші

· MouseMove -настає, коли користувач переміщає мишку

· Change –настає, коли змінюється значення елемента управління

Форма (UserForm)

· Caption –задає текст в рядку заголовка вікна

· Border Style -тип границі

 

константа значення опис
fmBorderStyleNone немає границі
fmBorderStyleSingle є границя (використовується по замовчуванню

 

· Picture –растровиймалюнок, який відображається як фон форми

· PictureSizeMode –задає спосіб розміщення растрового малюнку на формі. Може приймати такі значення

константа значення опис
fmPictureSizeModeClip Частина зображення, що виходить за границі форми обрізається
fmPictureSizeModeStretch Розтягає зображення таким чином, що воно вкриває все зображення.
fmPictureSizeModeZoom Розтягає зображення , не змінюючи пропорцій

· PictureTiling –приймає логічне значення, що вказує треба чи ні вкривати форму мозаїкою, створеною з растрового зображення

· а також BorderColor, BackColor, ForeColor, Font

· Show -відображає форму на екрані

· Hide – закриває форму

· Move – змінює місцезнаходження та розмір форми

· PrintForm– друкує зображення форми

· Initilize –настає під час конфігурації форми, але до її завантаження

· Load –настає під час завантаження форми у пам’ять, але до її відображення на екрані

· UnLoad –настає, коли форма вигружається з пам’яті, використовується для того, щоб уточнити чи дійсно користувач бажає закрити форму

Текстове поле (TexBox)

Використовується в основному для вводу тексту, який може бути переведений в число чи формулу, які використовуються в програмі або для виводу в нього результатів обрахунків.

Основною пов’язаною з полем подією являється подія Change,що настає,коли змінюється значення в текстовому полі. Ця подія настає всякий раз при вводі, видаленні, зміні символу.

Найбільш уживаними властивостями поля є:

· Text –основна властивість, повертає текст записаний в полі.

· Multiline –приймає логічне значення, встановлює можливість багаторядкового вводу в поле, якщо значення даної властивості True.

· ScrollBars –встановлює режим відображення в полі смуг прокрутки. Може приймати такі значення:

fmScrollBarsNone –не виводить смуги прокрутки

fmScrollBarsHorizontal -виводить горизонтальну смугу прокрутки

fmScrollBarsVertical -виводить вертикальну смугу прокрутки

fmScrollBarsBoth -виводить горизонтальну і вертикальну смуги прокрутки

· а також BorderColor, BackColor, ForeColor, Font

 

Кнопка (CommandButton)

Використовується дляініціалізаціївиконаннябудь яких дій при натисканні на кнопку, наприклад, запуску програми чи виходу з неї, виводу результатів. Таким чином, основною пов’язаною з нею подією являється подія Click.

Найбільш уживаними властивостями кнопки є:

· Caption –задає текст на кнопці

· а також BorderColor, BackColor, ForeColor, Font

 

Надпис (Label)

Використовується для відображення надписів, наприклад, заголовків елементів управління, які не мають властивості Caption. Під час виконання програми користувач не в змозі змінити текст надпису з клавіатури.

· Caption -основна властивість <Надпису>,відображає сам текст.

· Autosize -якщо задати значенняцієї властивості True,то довжина <Надпису>зміниться до довжини тексту.

· WordWrap –якщо одночасно з Autosizeвстановити значеннявластивості WordWrap True,то слова, які не поміщаються у рядку, автоматично будуть переноситися на новий рядок, іншими словами ця властивість корегує розмір <Надпису> по вертикалі

· а також BorderColor, BackColor, ForeColor, Font

 

Перемикач (Option Button)

Використовується для вибору одної з взаємовиключних альтернатив (однієї опції чи параметру з групи). Звичайно перемикачі відображаються групами по вибраним альтернативам. Для цього вони поміщаються в окремий елемент контейнер, наприклад Рамка (Frame)

Найбільш важливими подіями перемикача є Clickта Change.

А основною властивістю - Value

· Value –повертає логічне значення True, якщо перемикач вибрано, False – у протилежному разі

· Caption –відображує надпис поряд з перемикачем

· а такожBackColor, ForeColor, Font

 

Рамка (Frame)

Це один з елементів контейнерів. Використовується для візуального групування елементів управління. Об’єкти, що об’єднані за допомогою рамки можна як одне ціле переміщувати, активізувати чи деактивізувати, робити видимими чи навпаки. Для об’єднання елементів в групу необхідно спочатку створити елемент контейнер, а вже потім добавити в нього необхідні елементи.

Події рамки зазвичай не аналізуються.

Основною властивістю є Caption, що задає надпис на рамці.

 

Рисунок (Image)

Використовується для відображення графічних файлів у форматах BMP, CUR, GIF, ICO, JPG,WMF.

Основними властивостями даного об’єкта є:

· Picture - задає графічний файл. В програмі можна використовувати з функцією LoadPicture.Синтаксис:
Picture= LoadPicture(<Повне і’мя файлу>);

· PictureSizeMode –встановлює масштаб малюнка, розглядалась вище;

· PictureAlignment –встановлює положення малюнку на об’єкті. Допустимі значення:

o fmPictureAlignmentTopLeft –у верхньому лівому куті;

o fmPictureAlignmentTopRight -у верхньому правому куті;

o fmPictureAlignmentCenter у ценрі;

o fmPictureAlignmentBottomLeft у нижньому лівому куті;

o fmPictureAlignmentBottomRight у нижньому правому куті.

 

Список (ListBox)

Використовується для збереження списку значень, з якого користувач може вибрати одне або декілька значень, що в подальшому будуть використовуватися у програмі.

Основна подія списку – Click. Ця подія виникає, коли користувач за допомогою мишки чи клавіш управління вибирає елемент у списку.

Наведемо основні властивості:

· Text –повертає вибраний у списку елемент

· ListIndex –повертає номер вибраного у списку елементу. Нумерація починається з 0. Якщо жоден з елементів не вибраний, повертає -1

· ListCount –повертає кількість елементів списку

· TopIndex -повертає елемент списку з найбільшим номером

· ColumnCount –задає кількість стовпців у списку

· List –повертає елемент списку, що стоїть на перетині вказаного рядка і стовпця.

· Selected –логічна властивість, що повертає значення True, якщо елемент списку вибраний і False в протилежному разі.

Список це перший з розглянутих нами елементів, для яких важливу роль відіграють методи

Основні методисписку

· Clear –видаляє всі елементи зі списку

· RemoveItem –видаляє елементи зі вказаним номером.
Синтаксис: RemoveItem(Index), деIndex це номер в списку

· AddItem –добавляє елемент у список
Синтаксис: AddItem([[,varIndex]]),де
Item –елемент (строковий вираз),що добавляється
varIndex –
номер елемента, що добавляється.

· а також BorderColor, BackColor, ForeColor, Font

Поле зі списком (ComboBox)

Використовується для збереження значень і поєднує у собі функціональні можливості списку і поля вводу. На відміну від списку у полі зі списком відображується тільки один елемент, який користувач може ввести через поле вводу. Режим виділення декількох елементів відсутній.

Основними подіямидля поля зі списком є Click, що використовується для вибору елементу і Change - для зміни тексту у полі вводу.

Основні властивості, такі як ListIndex, ListCount, Listта інші, основні методи Clear, RemoveItem, AddItemаналогічні властивостям і методам елемента список. Крім цього поле зі списком має майже всі властивості текстового поля (виключенням є властивість Multiline).

Смуга прокрутки (ScrollBar)

Використовується для встановлення числового значення, причому це може бути тільки ціле невід’ємне значення.


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. V. НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ ПОДІЇ І ДАТИ
 3. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 6. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 7. Акредитив та його форми
 8. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 9. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 10. Артеріальний пульс, основні параметри
 11. Банківська система та її основні функції
 12. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні загальні властивості елементів управління | Арифметичні цикли. Оператор циклу For – Next

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.