Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Організація і можливості судової експертизи в Україні

Відомо, що в Україні сьогодні приділяється особлива увага розвиткові наукових досліджень в галузі судової експертизи.

Аналіз дисертаційних досліджень, проведений А.В. Іщенко (1983-1992) свідчить, що дослідженням проблем судової експертизи в Україні займається велика плеяда вчених-криміналістів ( А.М. Компанієць, В.К. Лисиченко, Л.К. Литвиненко, М.В. Салтевський і багато інших дослідників).

Так, наприклад, опубліковано монографію А.В. Іщенка «Проблеми розвитку наукових досліджень у галузі судової експертизи» (1995), присвячену комплексному аналізу дисертаційних досліджень судової експертизи, які були проведені більш як за півстолітній період. (Дане дослідження - практично перша праця в Україні, яка дає змогу визначити основні напрями розроблення проблем судової експертизи та впровадження їх результатів у практику. У цій праці значна увага приділяється особливостям організації та планування наукових досліджень, поліпшенню використання наукових досягнень у експертній діяльності, слідчій практиці, навчанні).

За останні роки в практиці правоохоронних органів, щодо використання даних різних галузей природничо-технічних наук в розслідувані злочинів, накопичений певний позитивний досвід. Сьогодні створено новий структурний підрозділ у системі експертно-криміналістичної служби МВС України - криміналістичний центр, у якому організовано проведення не лише традиційних, але й нових видів експертиз. Активно розвиваються експертні криміналістичні дослідження в системі Міністерства юстиції України.

На сьогоднішній день в системі Міністерства юстиції України діють п’ять науково-дослідних інститутів і чотири філіали. Зони обслуговування органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і судів науково-дослідними судово-експертними установами Міністерства юстиції України такі:

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) - Вінницька, Житомирська, Київська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ.

Тернопільський філіал КНДІСЕ - Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області.

Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз (ЛНДІСЕ) - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області.

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз (ХНДІСЕ) - Автономна республіка Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська області.

Дніпропетровський філіал ХНДІСЕ - Дніпропетровська область.

Кримський філіал ХНДІСЕ - Автономна республіка Крим.

Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз (ДНДІСЕ) - Донецька, Луганська області.

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз (ОНДІСЕ) - Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області.

Миколаївський філіал ОНДІСЕ - Миколаївська область.

За останні роки збільшився чисельно і якісно кадровий склад експертів-криміналістів органів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ України. При Національній академії внутрішніх справ відкрито слідчо-криміналістичний факультет по підготовці кадрів експертів-криміналістів для органів внутрішніх справ, діє факультет підвищення кваліфікації експертів-криміналістів. На кафедрах криміналістики Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого, Національного університету ім. Т. Шевченка, Національної академії внутрішніх справ, Національного Університету внутрішніх справ України та інших ВУЗів ведуться цікаві наукові розробки в галузі криміналістичної діагностики і прогностики, криміналістичної інформатики, комп’ютерної психофізіологічної діагностики людини, сучасних інформаційних технологій, автоматизації експертних досліджень, криміналістичної одорології, криміналістичної голографії, застосування мікроскопії, радіоактивних ізотопів, дослідження в інфрачервоних пучках, вивчаються питання застосування лазерів у криміналістиці. Ведуться розробки, щодо впровадження в практику сучасних електромагнітних, радіоскопічних, голографічних і теплових методів для вирішення низки пошукових криміналістичних завдань.

Завершено цікаві наукові дослідження в галузі психологічної експертизи, одорологічної експертизи, експертизи голосу людини, експертизи звукового середовища, експертизи різноманітних джерел звуку, експертизи звуко- та відеозаписуючих об’єктів. На черзі стоять проблеми експертизи комп’ютерних систем, експертизи комп’ютерних банків даних, авторознавчої експертизи в плані розширення їхніх можливостей, експертизи поліграфічної продукції, виготовленої на сучасних комп’ютерних комплексах, експертизи слідів зубів людини, експертизи слідів механізмів, пристроїв та обладнання, портретної експертизи, експертизи паперових вітчизняних та іноземних грошових знаків, експертизи цінних паперів, експертизи об’єктів рослинного походження, грунтознавчої експертизи, екологічної експертизи, експертизи індивідуальної приналежності крові та виділень людини методом генотипоскопії, товарознавчої експертизи автотранспортних засобів, електротехнічної експертизи, експертизи вибухових пристроїв, вибухових речовин, продуктів вибуху, фрагментів вибухових пристроїв, динаміки вибуху, комп’ютерно-технічної експертизи, експертизи магнітних носіїв, пристроїв для запису звуку та зображення, слідів звуко- та відеозаписуючих пристроїв, соціолінгвістичної експертизи та багато інших.

Подальше удосконалення судової експертизи неможливе без законодавчої роботи, яка сьогодні інтенсивно ведеться в Україні. Важливою є координація діяльності та об’єднання зусиль усіх експертних установ держави щодо оптимального використання інтелектуальної (експертних кадрів) та інструментальної бази, маючи на меті найбільш повне і дійове задоволення потреб слідчої та судової практики в проведенні експертних досліджень.

Про що вже частково велось, в Україні створена розгалужена мережа спеціалізованих судово-експертних установ та відомчих служб з різних галузей знань в системі міністерства юстиції, охорони здоров’я, внутрішніх справ, оборони, служби безпеки України.

Як правило, виконання судових експертиз доручається цим установам. Виконання судових експертиз іншим установам чи особам (не експертним) допускається лише при неможливості її проведення в експертній установі чи експертній службі.

Це може бути дослідження питань з особливих, специфічних галузей науки і інших, які рідко зустрічаються в слідчій практиці але потребують експертного дослідження. Що безпосередньо стосується експертно-криміналістичної служби в системі МВС України, то це регламентоване Наказом № 682 від 30.08.1999 р. «Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України».

Так, в загальних положеннях настанови ведеться, що експертно-криміналістична служба МВС України входить до блоку кримінальної міліції і складається з експертно-криміналістичних підрозділів, до яких належить Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ) та науково-дослідний експертно-криміналістичні центри (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

ДНДЕКЦ, НДЕКЦ є самостійними структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ, підпорядковуються Міністру, начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ, у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативним актами МВС України, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, а також цією Настановою.

Структурними підрозділами НДЕКЦ ГУМВС, УМВС, УМВСТ є відділи, відділення, групи з експертно-криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ, які перебувають в оперативному підпорядкуванні керівництва відповідних міськрайлінорганів внутрішніх справ і підрозділів спеціальної міліції для експертно-криміналістичного забезпечення розкриття, розслідування та попередження злочинів.

Організаційно-методичне керівництво НДЕКЦ в ГУМВС, УМВС, УМВСТ здійснює Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Також в системі МВС, НДЕКЦ організована взаємодія експертів з іншими підрозділами ОВС з питань застосування експертно-криміналістичних методів та техніко-криміналістичних засобів. Дана взаємодія насамперед організована з метою успішного вирішення завдань боротьби зі злочинністю та широкому використанні техніко-криміналістичних засобів і експертно-криміналістичних методів.

В обов’язки фахівців НДЕКЦ входить взаємодія з науково-дослідними установами і організаціями інших міністерств і відомств, міжнародне фахове співробітництво, науково-дослідна діяльність, ведення криміналістичних обліків.

Крім того фахівці експертно-криміналістичних центрів в системі МВС, зобов’язані виконувати техніко-криміналістичне забезпечення слідчих дій, аналогічне забезпечення оперативно-розшукових заходів і безумовне проведення експертиз і досліджень.

 

ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ І ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ В ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛАХ:

Криміналістичні:

* дактилоскопічні;

* трасологічні;

* холодної зброї;

* почеркознавчі;

* авторознавчі;

* техніко-криміналістичних досліджень документів;

* балістична;

* ототожнення особи за рисами зовнішності;

* комплексного дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводять.

Спеціальні:

* наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

* харчових продуктів;

* спеціальних хімічних речовин;

* волокон та волокнистих матеріалів;

* волосся людини та тварини;

* судово-медична імунологія;

* судово-медична цитологія;

* судово-медична молекулярна біологія;

* лакофарбових матеріалів та покриття;

* нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів;

* скла і кераміки;

* металів, сплавів та виробів з них;

* полімерів і виробів з них;

* вибухових речовин та продуктів пострілу;

* матеріалів документів;

* грунтознавчі та мінералознавчі;

* вибухових пристроїв, обставин та механізмів вибухів;

* обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод;

* технічному стану транспортних засобів;

* транспортно-трасологічні;

* обставин і механізму пожеж;

* електромереж і електроспоживачів;

* матеріалів і засобів звуко- і відеозапису;

* фото- і відеотехнічні;

* товарознавчі, в тому числі і автотоварознавчі;

* одорологічні;

* судово-бухгалтерські.

З метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової практики експертно-криміналістичні підрозділи можуть організовувати проведення інших видів експертиз і досліджень.

В експертно-криміналістичних підрозділах виконуються також комплексні експертизи, як у поєднанні різних видів досліджень, зазначених вище, так і у поєднанні з видами експертиз, які не увійшли до зазначеного переліку. У останньому випадку до проведення експертиз залучаються фахівці інших міністерств та відомств.

Проведення експертиз в системі МВС (НДЕКЦ)

Експертизи проводяться працівниками, які атестовані Експертно-кваліфікаційною комісією МВС України, як експерти за спеціальністю і мають право на виконання криміналістичних експертиз і досліджень.

Експертизи і дослідження виконуються за черговістю надходження матеріалів, крім невідкладних випадків, терміном не більше 15 діб, а складні, та комплексні експертизи – терміном не більше 1 місяця. Термін виконання експертизи може бути продовжений керівником експертно-криміналістичного підрозділу за погодженням з органом чи особою, які призначили експертизу, після попереднього вивчення матеріалів експертизи.

Термін виконання експертизи визначається з дня отримання експертом матеріалів до дня направлення висновку експерта органу чи особі, які призначили експертизу.

До терміну проведення експертизи не входить час виконання запиту про надання додаткових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених перед експертом питань або усунення інших недоліків, допущених органом чи особою, які призначили експертизу.

У разі невідповідності надісланих на експертизу матеріалів, їх переліку в супроводжувальних документах комісійно, в присутності інших працівників експертно-криміналістичного підрозділу складається акт у двох примірниках, один з яких супроводжувальним листом направляється до органу чи особі, які призначили експертизу.

Речові докази, які надійшли на дослідження, зберігаються в умовах, що виключають їх втрату і псування.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. II. Організація і проведення спортивних походів
 3. II. Організація перевезень
 4. II. Організація перевезень
 5. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 6. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 7. Аграрні відносини в Україні у ХVІ - перш. пол. ХVІІІст.
 8. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 9. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 10. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 11. Адміністративне судочинство в Україні
 12. Адміністративний устрій та окупаційний режим в Україні під час війни 1941-1945 рр
Переглядів: 816

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ЗАДАЧІ, КЛАСИФІКАЦІЯ. | Основні історичні періоди розвитку порівняльної педагогіки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.