Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Електронні системи захисту товарів

Електронні системи захисту від крадіжок (ЕАS) включають прикріплювані до товару жорсткі датчики (мітки), протикрадіжні ворота, що розміщуються на виході з магазину, деактиватори дат­чиків і захисних етикеток та спеціальні знімачі для зняття багаторазових жорстких датчиків, які встановлюють на касах. Принцип дії всіх систем заснований на прийомі і передачі електромагнітних хвиль від датчиків до воріт — при спробі несанкціонованого винесення товару, коли датчик по­трапляє в зону дії воріт, з'являються звуковий або світловий сигнали.

За використовуваною частотою коливань системи захисту від крадіжок розділяють на чотири основні технології: акустомагнітна (58 кГц), радіочастотна (8,2 Мгц), електромагнітна (від 16 Гц до 12,5 кГц) і радіомагнітна (71,218Гц і 8,2 Мгц).

Система захисту від несанкціонованого винесення товарів (рис. 32) складається із спеціальних п'єдесталів, оснащених звуковою та/або світловою сигналізацією, встановлених в місці контролю, спеціальних міток, що закріплюються на товарі, і пристроїв для зняття або деакти-вації захисних міток. Один із п'єдесталів є приймачем 1 (рис. 4.2), інший - передавачем 3. Передавач випромінює сигнал на певній частоті в зада­ний проміжок часу. Якщо в полі дії системи опиняється мітка 2, вини­кають резонансні коливання. Приймач уловлює їх, і спрацьовує сигнал тривоги. При продажу товару мітка деактивується, і її попадання в полі системи не викликає резонансних коливань. Для економії місця на роз­рахункових вузлах деякі виробники суміщають деактиватори зі сканера­ми звичайних штрих-кодів.

 

 
 

 

 


Рис. 32. Пристрій електронної системи захисту від крадіжок

1 - передавач; 2 — мітка в зоні пристрою; 3 —приймач

 

У ЕАS-системах використовуються пасивні мітки - пластикові одежні бирки та модифіковані етикеточні маркери.

Мітки розділяються на такі види:

— невидимі — мають прозору основу, що самоклеїться, з тонкою ан­теною посередині;

— цінники-етикетки (різного колірного виконання) з можливістю друку буквеного або цифрового позначення товару (артикула), дати і ціни;

— термо- і термотрансферні мітки — призначені для друку на них додаткової інформації про товар (артикул, штриховий код, ціна тощо) на термо- і термотрансферних принтерах відповідно.

Жорсткі мітки 50x65, 40x50, 60x60 мм кріпляться на одяг і взуття за допомогою цвяха, шляхом проколювання або за допомогою сталевої крученої кріпильної нитки завдовжки 150 або 200 мм.

У ЕАS-системах найбільшого поширення набувають RFID-мітки. Якщо маркер наноситься на товар ще на етапі виробництва або упаков­ки, то відпадає необхідність маркіровки товару в магазині, що значно економить час і гроші. Захисний маркер знаходиться під упаковкою, він невидимий, що виключає можливість його видалення зловмисником або його видалення з товару супроводжується деформацією останнього.

Протикрадіжні системи акустомагнітноїтехнології є найефек­тивнішими — коефіцієнт спрацьовування у них не менше 95%. Принцип їх роботи такий. Передавач системи випромінює послідовність імпульсів з частотою заповнення 58 кГц. Захисні мітки містять спеціальну металеву смужку, яка вібрує коли на неї впливає сиг­нал певної частоти. Перевипромінене міткою електромагнітне поле по­трапляє в приймач, і він видає сигнал тривоги. Особливість цих проти­крадіжних систем полягає в тому, шо сигнал тривоги з'являється тільки у випадку, якщо приймач фіксує послідовність з чотирьох імпульсів. Ці особливості акустомагнітної технології дозволяють запобігти помилко­вим спрацьовуванням систем захисту від крадіжок при впливі зовнішніх перешкод, таких, як стрибки напруги в ланцюгах живлення або сигна­ли від ярликів, випадково внесених у зону дії системи.

Особливості систем захисту від крадіжок акустомагнитної техно­логії:

— відсутність помилкових спрацьовувань;

— рівень виявлення більше 95%;

— ширина проходу до 8 метрів;

висока надійність;

— підвищена перешкодостійкість;

— відсутність необхідності синхронізації (конфігурація з декількома антенами);

— захист будь-якого проходу;

— низька чутливість до металу (виявлення міток у металевих корзи­нах і колясках);

— повторна активація/деактивація міток;

— можливість автоматичної маркіровки;

— людське тіло не є екраном для мітки;

— сумісність міток з різними товарами;

— пристосовані для різних сегментів ринку.

Протикрадіжні системи, побудовані за електромагнітною техно­логією, призначені в основному для тих сегментів ринку, де потрібен за­хист товарів невеликих габаритів, а істотним чинником є товщина ети­кетки, Електромагнітні системи захисту від крадіжок звичайно встанов­люються в міжкасових проходах і оптимально підходять для продукто­вих магазинів, супермаркетів і гіпермаркетів.

Переваги і особливості протикрадіжних систем електромагнітної технології:

— привабливий дизайн;

— удосконалений блок управління на базі мікропроцесора;

— високий рівень спрацьовувань;

— працездатність зі всіма електромагнітними етикетками;

— плоскі і малогабаритні етикетки — 70 і 40 мм;

— екрановані п'єдестали (зручні для супермаркетів);

— настройка програмним способом;

— простота установки;

— інтегрованість у системи Р05/ЕМ і ССТУ;

— можливість настройки через модем за допомогою ноутбука.

Радіочастотна технологія — одна з найбільш поширених серед про­тикрадіжних систем. У жорстких міток, закріплених на виробі, вірогідність спрацьовування 95-98%, вони надійно захищають товари. У всіх моде­лях застосований процесор цифрової обробки сигналу з автоматичним підключенням фільтрів при перевищенні допустимого рівня перешкод.

Аналогічно іншим технологіям, у радіочастотних протикрадіжних системах трансмітер випромінює електромагнітне поле певної смуги ча­стот, яке створює ділянку де відбувається виявлення відповідних міток. Цей сигнал порушує електромагнітні коливання в радіочастотній мітці, яка є резонансним ланцюжком, що складається з конденсатора й індук­тивності, де зберігається і перевипромінюється сигнал, який прий­мається приймальним пристроєм протикрадіжної системи. Захисні мітки можуть бути виконані у вигляді жорстких пластмасових датчиків або паперових етикеток розміром 3х3, 3х5, 4х4 і 5х5 см. Більшою популярністю користуються паперові мітки розміром 4х4 см. Захисна мітка, наклеєна на паперову основу, може виконувати одночасно функції етикетки товару.

Системи захисту від крадіжок установлюють на вході/виході в тор­говий зал або на міжкасовому проході. Як правило, на вході/виході си­стемами захисту від крадіжок користуються в аптеках, бутиках, книжкових магазинах та ін. На міжкасові проходи встановлюють системи захи­сту від крадіжок супермаркети, гіпермаркети (продуктові, будівельні). Хоча бувають і виключення — в невеликих супермаркетах системи захи­сту встановлюють на вході/виході в торговий зал.

Захист входу/виходу:

— антени встановлюють на виході з магазину;

— товар захищається захисними етикетками і жорсткими датчиками;

— деактиватори встановлюються на касових столах.

При оплаті товару захисні етикетки деактивують. При винесенні за­хищеного товару через антену на виході з магазину антени видають зву­ковий і світловий сигнал, що повідомляє про спробу крадіжки. Охоро­нець зупиняє покупця, просить його пройти через антени ще раз. Якщо сигнал повторюється, то охоронець проносить окремо сумку (або візок) з покупками через антени і просить покупця також пройти окремо, ви­являючи, де захований товар із захисною етикеткою або датчиком. Як правило, охоронець звіряє за чеком, що сплачено, а що ні.

Такий варіант установки незручний при великій прохідності в мага­зині, оскільки може викликати «пробку» на виході з магазину. Звичайно він використовується, якщо в магазині не більше 4-5 кас. Також варто взяти до уваги, що злодій, що встиг покинути територію магазина з украденим товаром, формально злодієм не вважається. І довести його провину без відеозапису буде вкрай скрутно.

Захист міжкасових проходів:

— антени встановлюють у міжкасових проходах;

— товар захищають захисними етикетками і жорсткими датчиками.

При оплаті товару покупець викладає товар на касовий стіл, прохо­дить через антени, потім оплачує і забирає товар. Якщо покупець вик­лав не все, то при проході через антени видаються звуковий і світловий сигнал.

У цьому випадку покупця просять повернутися і викласти те, що він «забув». Такий варіант найбільш зручний для охорони: немає не­обхідності звіряти товар з чеком, а також не виникає «пробки».

У цьому варіанті немає необхідності ставити деактиватори, оскільки момент крадіжки розкривається ще до того, як покупець забрав товар. Тому покупець після оплати виходить з магазину із захищеним товаром. Проблеми можуть виникнути у цього покупця в інших магазинах, де встановлені подібні антени.

Радіочастотні системи знайшли найширше розповсюдження. Їх можна зустріти в супермаркетах і книжкових магазинах, магазинах, що спеціалізуються на продажі одягу, взутті, відео- і аудіокасет.
Ширина проходу, що захищається, залежить від типу захисної етикетки і потужності системи. Наприклад, етикетка розміром 3х3 см зможе захистити прохід 0,7-1,2 м між антенами, тоді як жорсткий датчик - 1,5 - 2,0 м. На «розумну» етикетку з чіпом можливо записати інформацію про товар, дату його виробництва і продаж.

У середньому окупність систем захисту від крадіжок — 3-5 місяців. Проте, якщо крадіжка в магазині процвітала і втрати від крадіжок були значними, то затрати на безпеку можуть окупатися вже через декілька тижнів.


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. IV. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування
 5. IV. Розподіл нервової системи
 6. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 7. IV. Філогенез кровоносної системи
 8. POS-системи
 9. V теорія граничної корисності визначає вартість товарів ступенем корисності останньої одиниці товару для споживача.
 10. VI. Філогенез нервової системи
 11. VII. За видами товарів і послуг
 12. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
Переглядів: 1043

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Cистеми безпеки торговельних підприємств | Основні завдання повітряної навігації.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.