Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Учасники бюджетного процесу.

Бюджетне планування.

Учасники бюджетного процесу.

ТЕМА 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА.

ЛЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНИ .

6.3.1. Стадії бюджетного процесу.

_____________________________

6.3.1. Стадії бюджетного процесу.

 

Бюджетний процес – це визначено законом БКУ діяльність органів влади та управління із складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

Риси ефективного бюджетного процесу:

1. Включає довгострокову перспективу;

2. Встановлює зв'язок із загальними організаційними цілями;

3. Зосереджує бюджетні рішення на результатах і наслідках;

4. Включає та заохочує ефективне спілкування із зацікавленими особами, надає стимули керівництву;

Ці основні риси складання бюджету обумовлюють те, що бюджетний процес є стратегічною дією, яка охоплює багаторічний, оперативний фінансовий план з розподілу ресурсів відповідно до визначених цілей.

Стадії, згідно статті 19 БКУ

1. Складання проектів бюджетів

2. Розгляд проекту та прийняття закону про ДБУ;

3. Виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про ДБУ;

4. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету й прийняття рішення щодо нього;

 

 

Учасники, згідно ст. 19 ч. 3 БКУ: органи, установи та посадові особи, наділенні бюджетними повноваженнями(правами та обов'язками) з управління бюджетними коштами.

Повноваження учасників бюджетного процесу

Президент України

1. підписує Закон про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік

2. уразі незгоди із Законом про Державний бюджет, прийнятим Верховною Радою, накладає вето

3. вносить в установленому чинним законодавством порядку зміни та доповнення до державного бюджету

4. вносить на розгляд Верховної Ради законопроекти, у тому числі в першочерговому порядку, які стосуються бюджетного процесу

5. видає укази, які можуть регулювати окремі поточні питання, що стосуються бюджетного процесу

Верховна Рада України

1. розробляє пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період з конкретних макроекономічних показників, визначених у Бюджетному кодексі

2. приймає постанову про схвалення або взяїтя до відома Основних напрямів бюджетної політики

3. розглядає проект бюджету в трьох чи таннях

4. ухвалює Закон про Державний бюджет України

5. вносить зміни і доповнення із Закон про Державний бюджет України

6. розглядає та приймає рішення щодо звіту про виконання Закону про Державний бюджет України

Комітет Верховної Ради з питань бюджету

1. розглядає і вносить пропозиції стосовно основних напрямів бюджеті юї політики

2. бере участь у підготовці, розгляді, уточненні, узагальненні пропозицій, доповіданні на всіх трьох читаннях проекту Закону про Державний бюджет при його проходженні у Верховній Раді

3. розглядає звіт про проведені таємні видатки

4. розглядає ситуації, пов'язані із перевиконанням дохідної час тини Державного бюджету

5. готує співдоповідь, з якою виступає Голова комітету, про виконання Державного бюджету України

Рахункова палата

1. здійснює зовнішній контролі, та аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ у частині контролю за використанням коштів Державного бюджету

2. після закінчення бюджетного року готує висновки щодо використання коштів Державного бюджету. здійснює контроль за проведенням таємних видатків

3. готує співдоповідь про виконання Державного бюджету, з якою виступає Голова Рахункової палати

Кабінет Міністрів України

1. подає па розгляд ВРУ проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

2. розробляє проект Закону про Державний бюджет

3. доопрацьовує проект Закону про Державний бюджет України після першого та другого читання у ВРУ

4. приймає рішення про виділення коштів із резервного фонду Державного бюджету

5. забезпечує виконання Державного бюджету України

6. подає річний звіт про виконання Державного бюджету Верховній Раді

7. доводить до відома Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів, текстові статті)

Міністерство фінансів

1. погоджує єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань

2. розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів

3. проводить аналіз бюджетного запиту;

4. визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів, і розробляє пропозиції щодо проекту ДБ;

5. у період підготовки пропозицій до проекту ДБ розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів;

6. подає проект Закону про ДБУ на розгляд КМУ;

7. допрацьовує проект ДБУ після першого та другого читання у ВРУ;

8. здійснює загальну організацію та управління виконанням ДБУ, координує діяльність учасників бюджетного процесу;

9. міністерство в особі Міністра фінансів затверджує та контролює розпис, за яким виконується ДБУ;

10. здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету протягом поточного бюджетного року;

11. при суттєвому невиконанні (більш ніж 13 %) доходів бюджету готує пропозиції про внесення змін до Закону про Державний бюджет;

12. установлює факт перевиконання дохідної частини бюджету;

13. здійснює контроль (разом з Рахунковою палатою) за проведенням таємних видатків;

14. доводить до відома Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період;

15. забезпечує опублікування проекту Закону про Державний бюджет, даних про виконання Закону по кварталах і за підсумками року, показників зведеного бюджету, іншої відкритої інформації про виконання Державного бюджету;

ДКУ

1. визначає (за погодженням із МФУ) єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань держави;

2. здійснює операції за коштами бюджетів;

3. здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

4. контролює бюджетні повноваження при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів;

5. веде бухгалтерський облік та складає звітність про виконання Державного та місцевих бюджетів;

6. здійснює безспірне списання коштів з рахунків згідно з порядком, установленим Бюджетним кодексом та іншими юридичними актами;

Розпорядники бюджетних коштів

1. на підставі плану своєї діяльності розробляють проекти кошторису та бюджетні запити і подають їх Міністерству фінансів чи місцевому фінансовому органу;

2. отримують бюджетні призначення і доводять у встановленому порядку до розпорядників нижчого рівня;

3. головні розпорядники затверджують кошториси розпорядників нижчого рівня;

4. головні розпорядники контролюють хід виконання кошторисів та аналізують ефективність використання бюджетних коштів у розпорядників нижчого рівня;

НБУ–подає до Верховної Ради та Кабінету Міністрів:

1. проект основних засад грошово–кредитної політики на наступний бюджетний рік;

2. проект кошторису доходів та видатків НБУ на наступний бюджетний рік.

Держанні органи місцевого самоврядування

1. місцеві фінансові органи розробляють і доводять до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запит;

2. виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) рад, районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають відповідно районним чи міським фінансовим оргаї пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів, визначенні урахуванням вимог Бюджетного кодексу;

3. Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети;

4. Верховна Рада АРК та відповідні ради затверджують бюдже ти та звіти і виконання;

5. Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів;

 

 


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. IV. План навчального процесу.
 4. Активний та пасивний типи адаптаційного процесу.
 5. Банки як учасники ринку цінних паперів
 6. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС. ДОКУМЕНТИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ.
 7. Бюджетний процес в Україні та його учасники
 8. Бюджетний процес та його учасники
 9. Бюджетний процес та його учасники.
 10. Бюджетний процес та його учасники.
 11. Бюджетний устрій в зарубіжних країнах. Організація бюджетного процесу
 12. Бюджетні множини й лінії бюджетного обмеження
Переглядів: 840

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА. | Бюджетне планування.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.