Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Гіпоопіка. Батьківське нехтування та неприйняття дитини може призвести до формування у неї комплексу неповноцінності через відчуття дитини себе небажаною.

Гіперопіка. Діти, батьки яких поблажливі до них, дуже їх пестять, виростають недостатньо впевненими у власних здібностях.

Особливості впливу стилю виховання на формування самосвідомості дитини

Порушення механізмів функціонування сім’ї й особливо конфлікти між батьками або відсутність одного з батьків.

Базовим зовнішнім фактором становлення та функціонування самосвідомості є соціальна ситуація розвитку

V міра цілісності Я-концепції людини більше залежить від рівня інтеграції соціальної системи, в якій вона бере участь. У суспільстві, де вимоги до людини між членами соціуму взаємно не узгоджено, людині важко інтегрувати власні різні Я-образи в єдине цілісне утворення – Я-концепцію.

Загальні закономірності формування Я-концепції особистості в соціумі

Порівняння - базовий механізмом формування самосвідомості. Оцінюючи себе, індивід свідомо або несвідомо порівнює себе з іншими, враховуючи не тільки свої власні досягнення, але і всю соціальну ситуацію в цілому.

Відчуження, з’являється дещо пізніше ідентифікації, обумовлює розвиток початкових форм самосвідомості, потреби в здобуванні та відстоюванні власної самостійності, самоцінності.

Ідентифікація забезпечує ототожнення особистості з власним ім’ям, статтю, з Я-образами минулого, теперішнього та майбутнього, із суспільними цінностями.

v формування Я-концепції людини відбувається опосередковано, через ставлення до неї інших людей у повторюваних взаємостосунках;

v Я-концепція є частиною символічного середовища, що утворюється реконструкцією досвіду на основі лінгвістичних категорій, які використовують у групі, до якої належить особистість;

v система поглядів стосовно свого «Я» стає змістовнішою залежно від збільшення кількості соціальних груп, в яких людина бере участь;

v міра впливу на «Я» людини інших людей залежить від визначеності її цінностей і авторитету іншого чи групи людей;

v у формуванні «Я» відіграє важливу роль суб’єктивна інтерпретація думок про людину інших, яка є відображенням того, що, на її розсуд, думають про неї інші, хоча зовсім необов’язково, щоб вони дійсно так думали;

v оцінка особистістю самої себе з погляду тих, з ким зустрічається вона в соціумі, поступово інтегрується в єдине цілісне утворення, Я-концепцію;

Три групи сімейних факторів, які впливають на формування Я-концепції дитини

1) порушення психічного здоров’я самих батьків і, насамперед, їх підвищена тривожність або емоційна холодність;

2) неадекватний стиль виховання дитини і, передусім, гіпоопіка, гіперопіка та надлишковий контроль;


Читайте також:

 1. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 2. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 3. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
 4. Алгоритм формування потенціалу Ф2
 5. Алгоритм формування статутного фонду банку
 6. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 7. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
 8. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 9. Аналіз процесу формування маркетингових комунікацій
 10. Аналіз ризику через моделювання.
 11. Аналіз руху та ефективності формування грошових потоків
 12. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
Переглядів: 783

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння. | Фактори становлення та функціонування самосвідомості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.