Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Інвестиції класифікують за різними ознаками.

План

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 

1. Розрахувати вихідну вартість основних виробничих фондів, а також коефіцієнти оновлення, вибуття та приросту основних фондів, якщо основні виробничі фонди підприємства на початок звітного року складали 5650,0 тис. грн., введено в дію протягом року 350,0 тис. грн., вибуло протягом року 45,0 тис. грн.

 

 

2.Визначити показники ефективності використання основних фондів, якщо товарообіг звітного періоду підвищився на 5,0 % , у результаті введення в дію нового обладнання вартість основних фондів збільшилася на 9,5 тис.грн.

Планували отримати товарообіг у сумі 510,0 тис.грн. вартість основних фондів на початок звітного періоду складала 12,5 тис.грн.

За рахунок підвищення товарообігу обсяг прибутку підприємства збільшився і його рентабельність на кінець звітного періоду складає 3,8 %.

 

 

3.Визначити фондовіддачу та фондоозброєність поточного року, якщо середньорічну вартість основних фондів буде скорочено на 32,0 тис.грн., а продуктивність праці збільшено на 5,2 %.

Фондовіддача та фондоозброєність минулого року складали 11,5 тис.грн. і 7,6 тис.грн. відповідно. Чисельність робітників 14 чоловік.

4.Визначити показники ефективності використання основних фондів підприємства, якщо після реконструкції торговельного підприємства частину основних фондів було реалізовано, за рахунок чого вартість основних фондів на кінець звітного періоду зменшилась на 13,0 тис.грн., на початок звітного періоду вартість основних фондів складала 34,0 тис.грн.

У результаті розширення торговельної площі товарообіг підприємства збільшився на 5,5 %, порівняно з плановою сумою у 820,0 тис.грн., рентабельність підприємства також підвищилася на 9,0 % (темп зростання) порівняно з плановим розміром у 4,0 %; чисельність робітників складає 8 чол.

 

5.Визначити показники ефективності використання основних фондів підприємства, якщо

- товарообіг підприємства звітного періоду складає - 920,0 тис. грн.

- середньорічна вартість основних виробничих фондів - 210,4 тис. грн.

- чисельність робітників підприємства - 10 чол.

- рентабельність підприємства складає - 4,5 %.

 

ЛЕКЦІЯ №

 

ТЕМА «Інвестиційні ресурси»

 

 

1. Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій.

2. Основні поняття інвестиційної діяльності, її об’єкти та суб’єкти.

3. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій.

 

1. Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій

Актуальним завданням держави є активізація інвестиційної діяль­ності та значне нарощування обсягів інвестицій.

Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяль­ності на території України визначає Закон України "Про інвестиційну діяльність".

Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в резуль­таті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути:

- кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;

- рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та ін­ші матеріальні цінності);

- майнові права, що випливають з авторського права, досвід та ін­ші інтелектуальні цінності;

- сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");

- права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спо­рудами, обладнанням, а також інші майнові права;

- інші цінності.

Визначення інвестицій дається також в Законі України "Про оподат­кування прибутку підприємств".

Інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання ос­новних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капіталь­ні, фінансові та реінвестиції.

Під капітальною інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підля­гають амортизації.

Під фінансовою інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на прямі та портфельні.

Пряма інвестиція - господарська операція, яка передбачає внесен­ня коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Портфельна інвестиція — господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку.

Під реінвестицією слід розуміти господарську операцію, яка перед­бачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок до­ходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.

Найрозширеніша та найдеталізованіша класифікація інвестицій бу­ла запропонована І. А. Бланком (табл. 8.1) [3].

Інвестиції, що направлені у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень (виробничих інвестицій).

Співвідношення між капітальними вкладеннями, що направляються на різні цілі, характеризує їх структуру.

Розрізняють такі види структури капітальних вкладень:

- галузеву;

- територіальну;

- технологічну;

- відтворювальну;

- за формами власності.

Галузева структура характеризує розподіл капіталовкладень за га­лузями і видами виробництв.

Територіальна структура -- співвідношення розподілу вкладень за економічними районами та областями країни.

Технологічна структура - співвідношення між основними складо­вими частинами капітальних вкладень: затратами на будівельно-мон­тажні роботи, вартістю обладнання, машин і механізмів, іншими капі­тальними витратами.

Відтворювальна структура капітальних вкладень відображає співвідношення довгострокових витрат на нове будівництво, розширен­ня, реконструкцію і технічне переоснащення, тобто форми відтворення основних фондів.

Структура капітальних витрат за формами власності характе­ризується співвідношенням державних інвестицій та приватного капіта­лу в загальному обсязі інвестицій.


Читайте також:

 1. Адміністративно-правові норми поділяють на види за різними критеріями.
 2. В ході своєї роботи бухгалтер має справу з різними документами.
 3. В якій формі можуть вкладатись іноземні інвестиції в економіку України?
 4. Вивіз капіталу та інвестиції в системі міжнародних економічних відносин. Напрямки та структура вивозу капі­талу. Форми вивозу та розміщення (інвестування) капіталу.
 5. Види кредиту можна класифікувати за різними критеріями.
 6. Використання національного доходу: споживання, заощадження, інвестиції.
 7. Вимірювання можна класифікувати за багатьма ознаками.
 8. Виробничі інвестиції , їх склад
 9. Відновлення металів може проводитись різними методами, які зручно об'єднати в такі групи: пірометалургійні, гідрометалургійні та електрометалургійні.
 10. Для транснаціональних корпорацій прямі іноземні інвестиції є найкращим способом управління і контролю за своєю діяльністю за кордоном.
 11. Довгострокові фінансові інвестиції
 12. Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції, які не можуть бути класифіковані як поточні.
Переглядів: 514

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ | Класифікація інвестицій підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.