Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тести

 

1. Основні фонди – це:

А) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції;

Б) засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, при цьому не змінюють своєї натурально-речової форми і поступово частинами переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції;

В) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг

 

2. Відновлена вартість основних фондів – це:

А) сума витрат підприємства на їх створення або придбання та введення в дію;

Б) сума витрат, яку зазнало б підприємство при формуванні аналогічних основних фондів на певний час;

В) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство має отримати від реалізації основних фондів після закінчення терміну їх експлуатації.

 

3. Моральний знос основних фондів -це:

А) втрата техніко-економічних властивостей основних фондів внаслідок їх використання або впливу на них природних сил;

Б) процес знецінення діючих засобів праці до настання їх повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу;

В) частина фізичного зносу, яка усунена шляхом капітального ремонту.

 

4. Фондовіддача основних фондів показує:

А) загальну віддачу від використання кожної гривні, витраченої на основні виробничі фонди;

Б) вартість основних фондів на одну гривню товарообігу і характеризує забезпеченість підприємства основними фондами;

В) озброєність одного робітника основними виробничими фондами.

 

5. Балансова вартість – це:

А) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство має отримати від реалізації (ліквідації) основних фондів після закінчення терміну їхнього корисного використання;

Б) сума, за якою об’єкт основних фондів входить до балансу після вирахування суми накопиченої амортизації;

В) історична (фактична) собівартість основних фондів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів.

 

6. Визначити вид оцінки основних фондів;

А) вартість придбання з урахуванням транспортування і монтажу;

Б) вартість у момент ліквідації;

В) вартість у поточний момент (з урахуванням зносу).

 

7. Авансований капітал — це:

А) зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є вкладом власників (учасників) до капіталу підприємства;

Б) грошова сума, яка вкладається власником у певне підприємство з метою одержання прибутку;

В) частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання на ринку предметів праці та оплату праці робочої сили;

Г) частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці та обертається протягом кількох періодів виробництва.

8. Визначити назву показника ефективності використання основ­них фондів:

А) відношення загальної кількості відпрацьованих машино-змін до кількості встановленого устаткування;

Б) відношення фактичного часу роботи устаткування до планового;

В) відношення обсягу реалізованої продукції до середньорічної вар­тості основних виробничих фондів;

Г) відношення обсягу планового або фактичного випуску продукції до максимально можливого за однакові одиниці часу;

 

9. Визначити назву показника ефективності використання основ­них фондів:

А) відношення середньорічної вартості основних виробничих фон­дів до обсягу реалізованої продукції;

Б) відношення середньорічної вартості основних виробничих фон­дів до середньооблікової чисельності промислово-виробничого персоналу за рік;

В) результат множення двох коефіцієнтів: інтенсивного та екстен­сивного використання устаткування.

10. Фондовіддача підприємства визначається згідно із методикою:

А) ; В) ;

Б) ; Г) .

 

11. Фондомісткість підприємства визначається згідно із методикою:

А) ; В) ;

Б) ; Г)

 

12. До показників ефективності використання основних фондів не відносяться:

А) коефіцієнт збільшення чисельності робітників;

Б) коефіцієнт оновлення основних фондів;

В) коефіцієнт вибуття основних фондів;

Г) коефіцієнт зносу основних фондів.

 

 

 

Тест 1. Основні фонди — це:

1) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції;

2) частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму;

3) засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, при цьому не змінюють своєї натурально-речової форми і поступово частинами переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції;

4) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг.

Тест 2. Балансова вартість — це:

1) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство має отримати від реалізації (ліквідації) основних фондів після закінчення терміну їхнього корисного використання;

2) сума, за якою об'єкт основних фондів входить до балансу після вирахування суми накопиченої амортизації;

3) історична (фактична) собівартість основних фондів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів;

4) грошова сума, яка вкладається власником у певне підприємство з метою одержання прибутку.

Тест 3. Авансований капітал — це:

1) зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є вкладом власників (учасників) до капіталу підприємства;

2) грошова сума, яка вкладається власником у певне підприємство з метою одержання прибутку;

3) частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання на ринку предметів праці та оплату праці робочої сили;

4) частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці та обертається протягом кількох періодів виробництва.

Тест 4. Визначити вид оцінки основних фондів:

1) вартість придбання з урахуванням транспортування і монтажу;

2) вартість у момент ліквідації;

3) вартість у поточний момент (з урахуванням зносу);

4) середня за рік.

Тест 5. Визначити назву показника ефективності використання основ­них фондів:

1) відношення загальної кількості відпрацьованих машино-змін до кількості встановленого устаткування;

2) відношення фактичного часу роботи устаткування до планового;

3) відношення обсягу реалізованої продукції до середньорічної вар­тості основних виробничих фондів;

4) відношення обсягу планового або фактичного випуску продукції до максимально можливого за однакові одиниці часу;

5) відношення середньорічної вартості основних виробничих фон­дів до обсягу реалізованої продукції;

6) відношення середньорічної вартості основних виробничих фон­дів до середньооблікової чисельності промислово-виробничого персоналу за рік;

7) результат множення двох коефіцієнтів: інтенсивного та екстен­сивного використання устаткування.


Читайте також:

 1. V. Завдання.
 2. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 3. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аудит, його мета та завдання
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
 11. Безпека життєдіяльності людини – найважливіше завдання людської цивілізації
 12. Біохімічна ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі
Переглядів: 858

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація основних фондів торговельного підприємства | Інвестиції класифікують за різними ознаками.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.