Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Правила оформлювання сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту

Організаційно-розпорядчі документи оформ­люють на папері формату А4 (210x297 мм.) та А5 (210x148 мм) (згідно з ГОСТ 9327). Можна використовувати папір формату АЗ (297x420 мм) та А6 (105х148 мм).
 
Документи повинні мати такі береги:
- 30 – лівий; - 10 – правий; - 20 – верхній та нижній; Текст документів, оформлених на папері формату А4, треба друкувати через 1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 – через 1-1,5 міжрядкового інтервалу. Реквізити документа (крім тексту), що складаються з кількох рядків, друкують через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів «Адресат», «Гриф затвердження», «Гриф погодження» відокремлюють одну від одної 1,5-2 міжрядковими інтервалами. Наприклад: ЗАТВЕРДЖУЮ 1.5 Голова Державного комітету 1 лісового господарства України 2 Підпис Ініціал (и), прізвище 1.5 Дата За наявності кількох грифів затвердження і погодження їх роз­міщують вертикально на одному рівні: перший - від межі лівого берега, другий - через 104 мм. Інші реквізити документа відокремлюють один від одного 1,5-3 міжрядковими інтервалами. Назву виду документа друкують великими літерами. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім тексту) - 73 мм (28 друкованих знаків).
На бланку друкується тільки перша сторінка документа, а наступні на чистих аркушах паперу. Якщо текст документа займає більше однієї сторінки, то на другу сторінку не можна переносити один підпис, на ній має бути не менше двох рядків тексту.

 

Нумерація сторінок. У документах, оформлених на двох і більше аркушах паперу, нумерація сторінок починається з другої. Номери сторінок ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова «сторінка» та розділових знаків.

 

Якщо текст документа містить декілька рішень, висновків тощо, його треба переділити на розділи, підрозділи, пункти, які друкують з абзацу.
Рубрикація - це членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації та ін.
Абзац це відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі, а також фрагмент тексту між двома такими відступами. Середня довжина абзацу має бути 4-6 речень, хоча в текстах документів є абзаци, що складаються з одного речення. Слід пам’ятати: хоч би якою була його довжина, абзац - це внутрішньо замкнене значеннєве ціле, що виражає закінчену думку.

 

 

Існуєдві системи нумераціїкомбінована (традиційна) й нова.

 

Комбінована (традиційна) ґрунтується на використанні різних типів знаків – слів, літер, арабських та римських цифр. Ця система використання позначень обов’язково має бути логічною, послідовною і будуватися за ознакою зростання.
Нова система базується на використанні лише арабських цифр, розміщених у певній послідовності. Застосовуючи цю систему, слід дотримуватися таких правил:
· після номера частини, розділу, пункту, підпунктуне ставиться крапка;
· номер кожної складової частини містить номери вищих ступенів поділу:
· розділи - 1; 2; 3; 4;
· номер підрозділу складається з номера розділу й порядково­го номера підрозділу, відокремлених крапкою - 1.2.; 1.3.;
· номер пункту містить порядковий номер розділу, підрозділу й пункту, відокремлених крапкою - 1.1.1.; 1.2.2.;
· номер підпункту складається з номера розділу, підрозділу, пункгу, підпункту, відокремлених крапкою - 1.1.1.1.; 1.2.2.2. і т.д. Застосування нової системи нумерації спрощує об­роблення документів та дозволяє не вживати словесних на­йменувань і символів.

 

Комбінована Традиційна Нова
А.Б.В. І.ІІ.ІІІ 1.2.3 1); 2); 3); а); б); в); Розділ І Частина 1 Частина 2 пункт § 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2.1
       

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. I. Вступна частина
 3. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 4. II Основна частина
 5. II Основна частина
 6. II Основна частина
 7. II частина.
 8. II. Основна частина
 9. II. Основна частина
 10. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 11. III Заключна частина
 12. III Заключна частина
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стандартні і нестандартні документи | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.