Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стандартні і нестандартні документи

 

Стандартизація- це дотримання єдиних стабільних граматико-стилістичних норм при укладанні документа.  

 

За способом викладу матеріалу документи можна поділити на дві категорії:
1. Документи з високим рівнем стандартизації складаються за затвердженою формою. Тут передбачений не лише формуляр документа, а навіть слова, словосполучення, речення за винятком цілком конкретних відомостей.
Ø Для створення документів з високим рівнем стандартизації велике значення має уніфікація встановлення єдиного комплексу їх видів і різновидів для аналогічних управлінських ситуацій, єдиних форм та правил складання і оформлення. Уніфікація втілюється в розробці й застосуванні на практиці типізованих та трафаретних текстів.
Ø Типізація – процес створення тексту-зразка, тексту-стереотипу, на основі якого можуть бути складені тексти аналогічного змісту, що відповідають подібним управлінським ситуаціям. Типові текст, як правило, оформляють у вигляді спеціальних збірників (типові інструкції, положення, правила тощо).
Ø Трафаретизація –процес поділу всієї інформації групи однорідних документів на постійну і змінну з наступним включенням постійної інформації до бланку документа.
Ø Трафаретні тексти– це дослівне відтворення постійної інформації групи документів з пропусками для подальшого заповнення конкретного документа.
Ø Трафаретна частина документа друкується на бланку або вводиться в пам’ять комп’ютера, а змінна заповнюється від руки або за необхідністю додруковується.
2. Документи з низьким рівнем стандартизації тексту – це документи, в яких заздалегідь формулюються лише окремі загальні відомості, сам же спосіб викладу залежить кожного разу від конкретного змісту того, що викладається, від ситуації. За способом викладу тексту документи з низьким рівнем стандартизації прийнято поділяти на розповіді, описи, міркування.
Ø У розповідізазначаються події (явища, факти) у тій хронологічній послідовності, в якій вони відбувалися в дійсності (автобіографія, звіт, протокол та ін.)
Ø В описіхарактеризуються явища (предмет, події, люди) з перерахуванням ознак, властивостей, особливостей (опис-характеристика, наказ, звіт, постанова).
Ø Міркуваннямназивається вид тексту, в якому логічні визначення, думки й висновки розкривають внутрішній зв’язок явищ і, як правило, доводять визначену тезу. Розрізняють два основні види доказів – дедуктивний, коли думка розвивається від загального до часткового, та індуктивний, у якому думка спрямована від окремих фактів до загального.

Читайте також:

 1. WEB-документи та CGI-інтерфейси
 2. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС. ДОКУМЕНТИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ.
 3. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 4. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку. Документи, що посвідчують права на земельні ділянки.
 5. Випишіть програмні документи укр. політичного товариства, що існувало у Києві наприкінці 19 ст.
 6. Всі перераховані вище документи відносяться до управлінських, або ОРД.
 7. Всі перераховані вище документи відносяться до управлінських, або ОРД.
 8. ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІСТ ОСВІТИ
 9. Діловодні документи.
 10. Довідково-інформаційні документи
 11. Довідково-інформаційні документи.
 12. Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони - писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вимоги до тексту документа | Правила оформлювання сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.