Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Всі перераховані вище документи відносяться до управлінських, або ОРД.

Дата документа. Датою для більшості документів є дата підписання або затвердження (наказ або службовий лист), для протоколу – дата засідання, ухвалення рішення, для акту – дата події, для накладної – дата прийняття або видачі запасів.

Реєстраційний номер документа. Цим реквізитом є цифрове або буквено-цифрове позначення, що привласнюється документу при його реєстрації. Реєстраційний номер документа складається з порядкового номера в межах реєстрованого масиву документів, який можна доповнювати на розсуд підприємства індексом справи за номенклатурою справ, інформацією про кореспондента, виконавців і ін. Реєстрації підлягають всі без виключення документи, що створюються на підприємстві і надходять від інших організацій і приватних осіб.

Затвердження документа. Документ затверджується посадовою особою (посадовими особами) або спеціально виданим документом (наказом, протоколом). Обидва способи затвердження мають однакову юридичну силу. Статути, положення, регламенти, штатні розклади, інструкції, посадові інструкції, правила, а також деякі види актів, протоколів, кошторисів, розцінок на проведення робіт і надання послуг набувають юридичної сили тільки після їх затвердження.Гриф затвердження документа розташовують в правому верхньому кутку документа.

Оригінал (документ в остаточній редакції, оформлений з врахуванням вимог ГОСТу);

Копія документа – точне відтворення оригіналу. Копії бувають факсимільні і вільні. Факсимільна копія містить всі реквізити документа і відображає особливості їх виготовлення (ксерокс, факс, фотокопія);

Витяг – копія витікаючого документа, що залишається в установі;

Дублікат – копія, яка видається в разі втрати оригіналу, володіє тією ж юридичною силою, що і оригінал;

Виписка – копія офіційного документа, що відтворює будь-яку його частину завірену в установленому порядку;

Автограф – документ, написаний рукою автора.

За найменуванням: наказ, лист, довідка, акт і інші види документів.

За місцем складання: внутрішні і зовнішні; зовнішні, у свою чергу, поділяються на ті, що надходять і вихідні.

за ЄДРПОУ (ЗКПО) Код підприємства за Єдиним державним реестром підприємств і організацій України Код ЗКПО включає 8 знаків. Його проставляють відповідно до Загальноукраїнського класифікатора підприємств і організацій (ЗКПО). Код підприємства – автора документа (автор документа – фізична або юридична особа, що створила документ) служить для прискорення передачі документованої інформації по каналах електронного зв’язку і скорочення кількості можливих помилок, що виникають при передачі довгих і складно сприйманих назв підприємств
за КОАТУУ класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (складається з кодів та назв всіх адміністративно-територіальних об’єктів України, які (груповані за оцінками територіальної спільності, історичних, економічних, географічних, етнічних і культурних особливостей)
за КОПФГ класифікатор організаційно-правових форм господарювання: – підприємства [100] – господарські товариства [200] – кооперативи [300] – організації (установи, заклади) [400] – об’єднання підприємств (юридичних осіб) [500] – відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи [600] – об’єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації [800] – інші організаційно-правові форми [900]
за СПОДУ Система позначення органів державного управління (за підпорядкуванням)
за КВЕД Класифікатор видів економічної діяльності

 

ОДРН – основний державний реєстраційний номер (ОДРН) юридичної особи. Проставляється відповідно до документів, виданими податковим органом. Це 13-значний цифровий код. Внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб підтверджується свідоцтвом, виданим юридичній особі.

Ідентифікаційний номер платника податків (ІНПП) – ідентифікаційний номер платника податків / код причини постановки на облік (ІНПП/КПП). Цей реквізит проставляють відповідно до документів, видаваних податковими органами. Це цифровий код, що засвідчує про постановку на податковий облік платника податків, – юридичної особи, індивідуального підприємця, фізичної особи. Структура ідентифікаційного номера платника податків (ІНПП): для підприємства – 10-значний цифровий код; для фізичних осіб – 12-значний цифровий код. Податковий орган видає платникові податків за його заявою свідоцтво про постановку на податковий облік.

Документування ФГЖ.Нагадаємо: документ – це діловий папір. В принципі, документом можна назвати будь-який аркуш паперу з нанесеним на нього текстом. Але з погляду бухгалтерії документ – це лист паперу з таким текстом, який підтверджує здійснення або хоча б передбачає яку-небудь подію господарського життя підприємства. Для виготовлення документа можна узяти готовий бланк і надрукувати на ньому потрібну інформацію за допомогою комп’ютера, або вписати її авторучкою.

Всі господарські операції, що здійснюються підприємством, повинні оформлятися відповідними документами. На підставі цих документів ведеться бухгалтерський облік.

Документ – це письмове свідоцтво здійсненної господарської операції, що додає юридичну силу даним бухгалтерського обліку.

Всі записи в бухгалтерському обліку ведуться на основі первинних документів. Потім відомості з них переносяться і облікові регістри, там вони систематизуються, тобто записуються на бухгалтерських рахунках. В кінці звітного періоду за даними облікових регістрів заповнюється звітність підприємства.

Первинна документація дає початок руху облікової інформації, забезпечує бухгалтерський облік відомостями, необхідними для суцільного і безперервного відображення господарської діяльності підприємства.

Первинний документ – це документ, який мітить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення

Зразки форм документів затверджуються урядовими органами. Такі форми документів називаються типовими або уніфікованими. Підприємства можуть змінювати уніфіковані форми у бік ускладнення, можуть запроваджувати свої власні форми. Але в будь-якому разі документ повинен містити наступні обов’язкові відомості (або такі реквізити, як це називається на бухгалтерській мові):

– найменування документа;

– дата складання;

– найменування підприємства, що склало документ;

– зміст господарської події;

– вимірники господарської операції;

– прізвища і посади відповідальних осіб;

– особисті підписи осіб, зазначених в документі.


Читайте також:

 1. WEB-документи та CGI-інтерфейси
 2. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС. ДОКУМЕНТИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ.
 3. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 4. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку. Документи, що посвідчують права на земельні ділянки.
 5. Випишіть програмні документи укр. політичного товариства, що існувало у Києві наприкінці 19 ст.
 6. Всі перераховані вище документи відносяться до управлінських, або ОРД.
 7. ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІСТ ОСВІТИ
 8. Діловодні документи.
 9. До джерел трудового права відносяться різні нормативно-правові акти.
 10. До комунікаційних споруд відносяться системи тепло -, водо -, електро - забезпечення, лінії зв’язку, очисні споруди. Вони можуть бути підземні, наземні та повітряні.
 11. До основних видів діяльності відносяться праця, навчання, гра.
Переглядів: 550

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Документування – елемент бухгалтерського обліку. | Первинний обліковий документ має бути складений у момент здійснення операції, а якщо це не може бути виконано – безпосередньо після її закінчення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.