Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Природні джерела ІВ

План лекції

Питання для самоперевірки

1. Що є предметом вивчення дисципліни „Радіоекологія"? Обґрунтуйте її актуальність.

2. Що таке період напіврозпаду?

3. Назвіть основні види іонізуючого випромінювання.

4. У чому виражається проникна здатність іонізуючого випромінювання ?

5. Що таке активність радіоактивної речовини?

6. Закон радіоактивного розпаду.

7. Що таке поглинута доза, одиниці виміру поглиненої дози?

8. Що таке експозиційна доза, одиниці виміру експозиційної дози?

9. Що таке еквівалентна доза, одиниці виміру еквівалентної дози?

10. Фізичний зміст коефіцієнта якості випромінювання. Значення його для різних видів випромінювання.

12. Поняття ефективної еквівалентної дози.

13. Що таке потужність дози?

 

Лекція №2 «РАДІАЦІЙНИЙ ФОН ЗЕМЛІ»

1. Природні джерела ІВ.

2. Штучні джерела ІВ.

3. Особливості ІВ на живі організми.

4. Гостра та хронічна променеві хвороби

5. Зовнішнє внутрішнє опромінення.

 

Питання для самостійної роботи

 

1. Вплив природної радіоактивності на еволюцію видів.

2. Радіаційна небезпека радону.

Список літератури:

[МВ для СРС з «Радіоекології» (електронний варіант); 1, с. 37-38; 3, с. 32-33; 4, с. 432-433].

 

Природна радіоактивність притаманна нашій планеті з часів її виникнення, а тому опромінення від розпаду природних радіоактивних речовин у дуже малих дозах супроводжувало еволюцію живого світу. Але з цього не випливає, що природна радіоактивність є необхідною для здійснення життєвих процесів, адже далеко не всі фактори хімічної й фізичної природи увійшли до арсеналу життєво важливих.

Біологічне значення природного радіоактивного фону ще до кінця не з’ясовано, і пошуки відповіді на запитання: «Чи потрібна природна радіоактивність живим істотам?» - тривають.

Всі джерела радіації, які супроводжують наше життя, можна розділити на дві основні групи: природні і штучні.

Природні джерела ІВ, а саме: космічні промені; природні радіоактивні речовини, що містяться у гірських породах, ґрунті, воді, рослинах, тваринах.

Штучні джерела ІВ викликають забруднення, що виникає наслідок діяльності людини), а саме: випробування та виробництво ядерної зброї; атомні електростанції і аварії на них; застосування РН у народному господарстві (у різних галузях промисловості і сільському господарстві) і в побуті; уранова і радіохімічна промисловість, підприємства ядерної енергетики; застосування РН у медицині.

Сукупність усіх джерел ІВ складає радіаційний фон Землі.

Космічне випромінювання (галактичне і сонячне)

Космічні промені – це потік часток надзвичайно великої енергії, що потрапляють у земну атмосферу з світового простору і спричиняють численні ядерні перетворення.

Космічне випромінювання розділяють на первісне та вторинне. Первісне, яке в свою чергу розподіляється на галактичне і сонячне, надходить у Сонячну систему з міжзіркового простору і складається головним чином з протонів високої енергії (приблизно на 90 %) і іонів гелію (альфа-часток) – приблизно на 9 %.

Первісне сонячне космічне іонізуюче випромінювання обумовлено спалахами на Сонці і уявляє собою рентгенівське випромінювання. Воно має відносно малу енергію, і як правило, не приводить до суттєвого підвищення радіаційної дози на Землі, але у верхніх шарах атмосфери його енергія може суттєво виростати у періоди інтенсивних спалахів на Сонці.

Потужність поглиненої дози, що обумовлена первісним космічним випромінюванням, досягає максимуму на висоті 20 км і швидко зменшується із зниженням висоти. Під час взаємодії цього випромінювання з ядрами атомів атмосферного азоту, кисню, аргону атмосфери, виникають вторинні частки випромінювання, які називають вторинним комічним випромінюванням. Внаслідок цього утворюються комсогенні радіонукліди: 3Н, 7Ве, 22N, 24 Na, 14С та ін., які з атмосферними опадами потрапляють на поверхню Землі. Біля поверхні Землі енергія космічного випромінювання є незначною у порівнянні з іншими випромінюваннями. Але в стратосфері, іоносфері та екзосфері її значення та внесок в опромінення сильно збільшується.

Інтенсивність космічного випромінювання зберігається відносно постій­ною на географічній широті між ±15° по обидві сторони від екватора, а далі по мірі руху до північної або південної широти ±50°, швидко зростає, після чого знову практично залишається незмінною аж до самих полюсів.

Області поблизу екватора, які знаходяться на рівні моря, одержують найменшу дозу космічного випромінювання, котра дорівнює приблизно 0,35 . географічних областях на 50 0 доза космічного випромінювання 0,5 . Таку дозу зазнають жителі, проживаючі поблизу широти, такі міста , -, Токіо, , Москва, Київ, Харків, Львів, Одеса.

Згідно даним Наукового комітету ООН із дії атомної радіації потужність поглиненої дози космічного випромінювання у тканинах людини (на рівні моря) у середньому становить 2,8 · 10-4 Гр/рік. Середня потужність поглиненої дози космічного випромінювання на висоті 4 км складає 1,75 · 10-7 Гр /годину, на висоті 20 км - 7,72 · 10-6 Гр /годину.

Пасажири, що літають на надзвукових літаках, одержують приблизно вдвічі більшу дозу, ніж ті, що літають на літаках з дозвуковими швидкостями – за рахунок різниці у висоті польоту. Чим більша висота, тим вища доза.

Космічні промені мають велику проникну здатність Про це свідчить той факт, що іонізуюча дія космічних променів була помічена на глибині аж 1000 м від поверхні Землі.

 


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 3. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 4. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 5. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 6. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 7. Антропологічні джерела
 8. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 9. Безперебійні джерела живлення
 10. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 11. Бюджетний дефіцит, його суть, причини виникнення та джерела фінансування
 12. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та можливі джерела покриття
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дозиметричні одиниці в радіоекології | Природні натуральні джерела

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.