Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Шляхи надходження радіоактивних речовин в організм

План лекції

Лекція №3 «РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

Питання для самоперевірки

1. Класифікація природних джерел випромінювання.

2. Характеристики космічного випромінювання.

3. Закономірності змінення інтенсивності космічного випромінювання
від географічного розташування об'єкта, в залежності від висоти над поверх­
нею Землі.

4. Поняття і властивості природних радіоактивних рядів.

5. Основні штучні джерела радіоактивних забруднень.

6. Особливості впливу іонізуючих випромінювань на живі організми.

7. Гостра і хронічна променеві хвороби.

8. Ступені ураження гострою променевою хворобою.

10. Зовнішнє та внутрішнє опромінення.

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

1. Шляхи надходження радіоактивних речовин в організм.

2. Радіоактивне ґрунту

3. Радіоактивне рослин.

4. Радіоактивність його мешканців.

 

Питання для самостійної роботи

 

1. розподіл організмі тварин.

2. Заходи щодо рекреації сільськогосподарських угідь, забруднених радіонуклідами

 

Список літератури:

[МВ для СРС з «Радіоекології» (електронний варіант); 1, с. 63-81; 5, с. 97-103,144-157].

 

Із численних аспектів радіоекології агроценозів особливий інтерес становлять: надходження РН в ґрунти й водоймища, у сільськогосподарські рослини та тварини. Крім цього, в умовах впливу радіаційних речовин працівники підприємств, виробниче обладнання, сировина і готова продукція також забруднюються радіонуклідами.

Забруднення відбувається наступними шляхами:

– аерозольним (поверхневе забруднення);

– контактним (контакт із забрудненими поверхнями);

– біологічним (структурне забруднення).

Аерозольне зараження завжди відбувається з поверхні - це проникнення радіоактивного пилу у приміщення і транспорт через нещільність конструкції з наступним осі­данням на технологічне обладнання, сировину і готову продукцію, що приводить їх у непридатний стан. РН проникають на різну глибину в залежності від пористості і агрегатного стану речовини.

Контактне зараження можливе у випадку перевезення сировини і готової продукції на забрудненому транспорті, при переробці сировини на забруднено­му технологічному обладнанні, при упакуванні готової продукції в забруднену тару та ін.

Біологічний шлях зараження відбувається, коли, включаючись у круговорот речовин, РН поступають в наш організм вдруге, з харчовими продуктами, просуваючись по так званих ха­рчових ланцюгах.

Перший найбільш короткий ланцюг: грунт - рослини (злакові культури) -людина.

Другий ланцюг: грунт - рослинність - корова - молоко - людина.

Третій ланцюг: грунт — рослинність — травоїдні тварини (хижі тварини) — людина.

Четвертий ланцюг: морська (річкова) вода - фітопланктон - зоопланктон -молюски, рачки - риба (хижа риба) - людина.

Чим довший ланцюг, чим більше в ньому ланок, тим більшої концентрації можуть досягати РН, бо живі організми поступово їх накопичують.

Таким чином, в результаті просування по харчовому ланцюгові концентра­ція РН зростає. Так, у випадку останнього ланцюга концентрація РН на 4-5 по­рядків вища в порівнянні з концентрацією в морській воді.


Читайте також:

 1. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 2. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 3. IV. Запасні речовини
 4. L2.T4. Транспортування рідких, твердих та газоподібних речовин.
 5. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 6. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин на об'єктах економіки.
 7. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 8. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 9. Аваріїз витоком сильнодіючих отруйних речовин.
 10. Агрегатні стани речовини
 11. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 12. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зовнішнє і внутрішнє опромінення | Радіоактивне забруднення ґрунту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.