Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Предмет бухгалтерського обліку

Функції , завдання та вимоги до бухобліку

Вимірники, які використовують в обліку

В обліку застосовують різні вимірники для відображення господарських засобів і процесів, що здійснюються на підприємстві, а також їх кількісних та якісних характеристик.

Облікові вимірники застосовують для оцінювання ефективності господарських операцій за кількісними та вартісними критеріями в бізнес-плані та державній фінансовій і статистичній звітності.

Облікові вимірники поділяють на натуральні, трудові та грошові.

Натуральні вимірники застосовують для отримання інформації про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні (через масу, обíєм, площу). Їх застосовують для обліку тільки однорідних обíєктів.

Трудові вимірники використовують для визначення кількості витраченої праці в одиницях робочого часу (хвилинах, годинах, днях, місяцях, роках). За допомогою трудових вимірників можна узагальнювати й порівнювати різнорідні величини.

Грошові вимірники застосовують для узагальненого відображення наявності та руху засобів підприємства, джерел їх формування, господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошовому вираженні (з метою планування та обліку процесів виробництва і обігу, визначення фінансових результатів підприємства).

Функції:

1)Інформаційна (відображає фактичний стан господарської діяльності);

2)Контрольна (забезпечує контроль за виконанням планових завдань, збереженням і раціональним використанням госп. з-бів)

3)Управлінська (забезпечення ек-ю інформ. для прийняття обгрунтованих упр. рішень, активного впливу на підвищ. ефектив. госп. діял.)

Завдання:

1)Збирати, обробляти та відображ-ти первинні дані про госп. діяль. підпр. 2)Проведення системат-цї даних для узагаль-ня і одержання підсумк. інф-ї про діяль. підпр.

3)забеспеч. керів-ва інф-ю про викон-ня планових та базових показників діяль. підпр.

Вимоги:

1)строга документальність

2)своєчасність

3) точність, об’єктивність та достовірність

4)простота, ясність та доступність

5)економічність при веденні бух обліку.

Предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і розміщенням, джерела утворення та їх цільове призначення, господарські процеси, що відображаються в результаті виробництва продукції, витрати й результати господарської діяльності

підприємства.

Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто виробництво, розподіл, обіг і споживання, зокрема вивчення стану й використання коштів підприємства у процесі господарської діяльності.

Для забезпечення своєї діяльності кожне підприємство має відповідне майно – господарські засоби (матеріальні і грошові ресурcи), які формуються за рахунок відповідних джерел (внесків засновників, прибутку, залучених засобів і ін). Контроль за наявністю та рухом, а також раціональним використанням господарських засобів здійснюється за допомогою бухобліку. Таким чином, господарські засоби, які знаходяться в розпорядженні підприємства, і джерела їх формування є об’єктом бухобліку і входять до змісту його предмету. В бухобліку відображається матеріальні трудові і фінансові затрати, які зв’язані з виробництвом і реалізацією продукції, визначаються фін. результати госп. діяльності. Крім того, товарно-грошове обращение обумовлює різні розрахункові взаємовідносини підприємства – з постачальниками, покупцями за товарно-матеріальні цінності і послуги, с бюджетом по налогам та ін. платежам, банками за отримані кредити, робітниками по оплаті праці та ін., які також охоплюються і контролюються бух обліком. Отже предметом бух обліку є господарські засоби і їх використання у процесі господарської діяльності, а також розрахунково-кредитні взаємовідносини, які виникають при цьому.


Читайте також:

 1. А є А, тобто усякий предмет є те, що він є.
 2. Абетково-предметний покажчик
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 5. Аналіз предметної сфери соціальної роботи
 6. Аналогія - спосіб отримання знань про предмети та явища на основі їхньої подібності з іншими.
 7. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 8. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 9. Банківське право: предмет та методи правового регулювання
 10. Бібліографія. Інформаційно-пошукові мови бібліографічних фондів. Види каталогів: систематичні, предметні, абеткові.
 11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ. ВИДИ ОБЛІКУ. ОБЛІКОВІ ВИМІРНИКИ.
 12. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НДР ЗА ДОГОВОРАМИ З ЗАМОВНИКАМИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фінансовий облік | Метод бухгалтерського обліку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.