Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Контрольні відповіді до тестів

Непрямі - витрати , які не можуть бути віднесені на конкретні вироби і тому розподіляються між ними відповідно до встановленої на підприємстві бази розподілу. До непрямих належать загальновиробничі витрати , які поділяються на постійні і змінні.

До змінних загальновирооничих витрат належать витрати на управління виробництвом і змінюються прямопропорційно до зміни обсягів діяльності. До постійних загальновиробничих витрат належать витрати, абсолютна величина яких залишається не змінною і вони не підлягають розподілу на конкретні види продукції. Усі прямі витрати єпостійними, їх абсолютна величина не змінюється або змінюється незначно при зміні обсягів виробництва.

Поряд з витратами не менше значним елементом ціни є прибуток, що є формою чистого доходу. Отримання прибутку є головним стимулом будь-якої форми підприємства, бо кожне підприємство націлене на отримання максимальної величини доходу.

Залежно від порядку формування цін, прибуток може бути визначений нормативним чи залишковим методом. Для визначення розміру валового прибутку з урахуванням податку на нього можна використати формулу:

де Пr - очікуваний чистий прибуток; грн.;

Сп - ставка податку на прибуток, % ;

Пв - валовий прибуток , грн.;

Відношення прибутку до інших показників діяльності підприємства , таких як собівартість, обсяг реалізації, називають рентабельністю.

Рентабельність застосовують як інструмент визначення прибутку, який входить до ціни виробу.

Де Р - норматив рентабельності, % ; С - собівартість , грн.;

Таким чином без ПДВ розраховують:

У практиці ціноутворення до складу цін входять два непрямих податки: акцизний збір(АЗ) і податок на додану вартість (ПДВ).

АЗ- податок , який включається в ціну високорентабельних товарів не першої необхідності і в кінцевому підсумку сплачується покупцем . АЗ встановлюється в цінах тільки окремих товарів, перелік яких встановлюється Верховною Радою України. З січня 2000 р до переліку підакцизної продукції входять 5 товарних груп:
алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні засоби , нафтопродукти і ювелірні вироби.

Величина АЗ визначається за формулою:

Ас - ставка АЗ, % ;

Але якщо ціна формується на підприємстві , то ця формула не застосовується, тому виробник спочатку визначає ціну , що складається з собівартості і прибутку, а потім з АЗ:

Різниця між цінами , що містять і не містять АЗ за відповідною ставкою дає змогу визначити величину цього податку в ціні :

А= Ца - ( С + П ) , або

Іншою формою непрямого податку , що входить до складу ціни є ПДВ, він визначається в ціні товару за діючою ставкою до оподаткованого обороту, який не містить у собі цього податку, або інакше до ціни, яка враховує собівартість та прибуток , якщо ціна встановлюється на підакцизний товар до оподаткованого обороту входить АЗ , а ПДВ визначається :


ПДВс - ставка ПДВ , % ,

Але коли на товар діє відпускна ціна , до якої вже входить ПДВ то його величина в ціні :

Складовою частиною відпускної ціни товару може бути цінова знижка.

Знижка- умова договору, що визначає розмір зменшення базової ціни товару вказаної у договорі. Цінові знижки мають добровільний характер і не є обов'язковими. Вони можуть надаватися не тільки фірмою виробником , а й торговою організацією у певному випадку. В наш час на практиці використовуються більше 20 різних знижок. Крім знижок продавці дуже часто використовують систему надбавок, націнок.

Надбавка- надбавка до ціни , яка встановлюється залежно від особливих вимог покупця при виконанні спеціального індивідуального замовлення за підвищену якість товару, надання додаткових послуг, розстрочку платежу та інше. Процес надходження товару від виробника до споживача може мати стадії:

— виробник - посередник - підприємство;

— виробник - роздрібна торгівля - населення;

— виробник - посередник - роздрібна ціна - населення.

Такий ланцюговий зв'язок зумовлює необхідність встановлення цін на кожному етапі товаропросування , що досягається за допомогою застосування посередницько- збутових і торгівельних націнок.

Посередницько- збутові націнки складаються з :

Нп( т)= ВО + П+ ПДВ , де

Нп - посередницько- збутова націнка , грн. ;

ВО - витрати обігу посередницької організації , грн.

Рорахунок ціни з націнкою здійснюється :

Цр - ціна реалізації товару , грн. ;

Цп - ціна придбання , грн. ;

Н - посередницька чи торгівельна націнка , % .

Наприклад :

Магазин придбав у виробника одиницю товару за відпускною ціною 360 грн. і встановив до неї надбавку 15 % . Тоді роздрібна ціна магазину 414 грн. (360 ( 1+ 0.15 )), а торгівельна надбавка 54 грн. ( 414= 360 ).

Ціну придбання можна визначити :

, де

З - Торгівельна ( посередницька ) знижка , % .

Наприклад :

Постачальник пропонує продавцю встановити роздрібну ціну 414 грн, , то при знижці в 13 % ціна придбання для нього має не перевершувати 360 грн. ( 414 ( 1- 0.13 )). У такому разі магазин одержав на свою користь знижку - 54 грн, (414 - 360 ).

 

ІІІ. Тести для самоперевірки знань

 

1. Відпускна ціна на підакцизний товар визначається за формулою:

А. (С + П + А) ´ 1,2. Б. (С + П) ´ А + ПДВ.

В. (С + П + А + ПДВ) ´ 1,2. Г. (С + П) ´ 1,2 + А.

2. Обов’язковим елементом ціни є:

А. Торговельна надбавка. Б. ПДВ.

В. Акцизний збір. Г. Усі відповіді неправильні.

3. З метою визначення ціни без ПДВ необхідно ціну, яка включає в себе цей податок:

А. Поділити на 6. Б. Поділити на 0,2.

В. Помножити на 1,2. Г. Поділити на 1,2.

4. Ціна не може формуватися за таким складом:

А. С + П + А. Б. С + П + ПДВ.

В. С + П + А + ПДВ. Г. С + П.

5. Маржинальний дохід — це:

А. Прибуток плюс повні витрати.

Б. Прибуток плюс змінні витрати.

В. Прибуток плюс постійні витрати.

Г. Ціна мінус повні витрати.

6. Відсоткова ставка акцизного збору на вітчизняну продук­цію встановлюється до ціни, яка складається з таких елементів:

А. С + П. Б. С + П + А.

В. С + П + ПДВ. Г. С + П + А + ПДВ.

7. До постійних витрат не належать:

А. Орендна плата.

Б. Зарплата управлінського персоналу.

В. Паливо на технологічні цілі.

Г. Амортизація.

8. Посередницько-збутова націнка на підакцизний товар складається з таких елементів:

А. ВО + П. Б. ВО + П + ПДВ.

В. ВО + П + А. Г. ВО + П + А + ПДВ.

9. У ринкових умовах собівартість продукції визначає:

А. Мінімальну ціну виробу.

Б. Максимальну ціну виробу.

В. Середню ціну виробу.

Г. Усі відповіді неправильні.

10. Торговельна надбавка встановлюється у відсотках до:

А. Роздрібної ціни.

Б. Ціни придбання.

В. Витрат обігу торгівлі.

Г. Націнки посередника.

А Г В А В Б В Б А Б

 

ІV. Практичні завдання для самостійного розв’язку

 

1. Собівартість виробу — 40 грн, рентабельність — 25 %, ставка акцизного збору — 2 євро за одиницю продукції, курс НБУ — 5 грн за один євро, ПДВ — 20 %. Визначити відпускну ціну виробника.

2. Собівартість виробу — 120 грн, рентабельність — 30 %, ставка акцизного збору — 35 %, ПДВ — 20 %. Визначити відпускну ціну виробника.

3. Відпускна ціна виробника — 60 грн, ставка акцизного збору — 10 %, ПДВ — 20 %. Визначити собівартість виробу, яка забезпечить виробникові 50-відсотковий рівень рентабельності.

4. Відпускна ціна виробника 0,5 л горілки 40 % міцності дорівнює 6 грн, ставка акцизного збору — 16 грн за 1 л 100 %-го спирту, ПДВ — 20 %. Собівартість виробу — 1,44 грн, ставка податку на прибуток — 30 %. Визначити чистий прибуток підприємства і дохід держави від реалізації однієї пляшки горілки.

5. Собівартість виробу — 252 грн, рентабельність — 25 %, ставка акцизного збору — 55 %, ПДВ — 20%, націнка посередника — 15 % ціни виробника, а торговельна надбавка — 30 % ціни посередника. Визначити роздрібну ціну.

6. Роздрібна ціна виробу — 30,24 грн, торговельна надбавка — 20 % ціни посередника, а його націнка — 5 % відпускної ціни виробника, ставка акцизного збору — 35 %, ПДВ — 20 %. Визначити прибуток у ціні виробника, якщо собівартість виробу становить 10 грн.

7. Собівартість виробу — 200 грн, рентабельність — 12,5 %, ставка акцизного збору — 55 %, ПДВ — 20 %, націнка посередника — 5 % ціни виробника, а витрати обігу посередника на одиницю продукції дорівнюють 20 грн. Визначити величину прибутку в складі націнки посередника.

8. Собівартість виробу — 480 грн, рентабельність — 30 %, ставка акцизного збору — 35 %, націнка посередника — 25 % ціни виробника, роздрібна ціна виробу — 1824 грн, ПДВ — 20 %, витрати обігу торгівлі на одиницю продукції — 240 грн. Визначити прибуток у складі торговельної надбавки.

9. Собівартість виробу — 75 грн, рентабельність — 20 %, ставка акцизного збору — 10 %, ПДВ — 20 %, торговельна надбавка — 30 % ціни посередника, роздрібна ціна — 195 грн, прибуток у складі націнки посередника — 5 грн. Визначити витрати обігу посередника з реалізації одиниці продукції.

10. Собівартість виробу — 300 грн, рентабельність — 50 %, роздріб­на ціна 1380 грн, торговельна надбавка 15 % ціни виробника, ПДВ — 20 %. Визначити ставку акцизного збору (%), за якою в ціні встановлений цей податок.

 


Читайте також:

 1. D) усі відповіді вірні.
 2. D) усі попередні відповіді вірні.
 3. D) усі попередні відповіді вірні.
 4. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 5. ВАРІАНТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 6. Виберіть 1 варіант відповіді.
 7. ВІДПОВІДІ
 8. Відповіді до самостійної роботи
 9. Відповіді на питання № 2 – 7
 10. Відповіді на ситуаційні задачі.
 11. Відповіді на ситуаційні задачі.
 12. ВКАЖІТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ
Переглядів: 7936

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
План лекції | Контрольні відповіді до задач

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.