Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Історичний диктант

1. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. Об’їзд князем і дружиною підвладних земель для збирання данини

2. Упізнайте за описом історичну особу. Князь, який усі роки свого правління провів у походах та битвах. Завжди попереджав ворогів: «Іду на Ви». Історик М. Грушевський назвав його «запорожцем на престолі».

3. Установіть відповідність між датами та історичними подіями .

1) 882 р. А) Повстання древлян

2) 907 р. Б) захоплення Києва Олегом

3) 945 р. В) загибель князя Святослава

4) 972 р. Г) похід Олега на Візантію

4. Установіть послідовність історичних подій.

А) Повстання древлян проти повторного збирання данини князем Ігорем;

Б) Велике переселення народів;

В) загибель князя Святослава;

Г) похід Олега на Візантію.

5. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. У Давній Русі озброєні загони, постійна військова сила князя-

6. Упізнайте за описом історичну особу. Продовжив об’єднання Київської Русі, започатковане його опікуном. Здійснював військові походи на Константинополь, Закавказзя, приєднав до Русі землі між Дністром і Дунаєм. Загинув, збираючи данину з древлян-

7. Установіть відповідність між ім’ям князя та подією.

1) Олег А) Повстання древлян проти повторного збирання данини

2) Ігор Б) упорядкування способу збирання та розмірів данини

3) Святослав В) розгром Хозарського каганату

4) Ольга Г) захоплення Києва у 882 р.

8. Установіть хронологічну послідовність історичних подій.

А) Балканські походи Святослава;

Б) заснування Києва;

В) реформування княгинею Ольгою системи збирання данини;

Г) похід Олега на Візантію.

 

 

Тема. Тематичне оцінювання за темою «виникнення та роквіт Київської Русі»

І рівень

1. Князь Святослав воював з :а) поляками;б) хозарами;в) татарами.

2. 988 рік — це Х ст.?а) Так;б) ні.

3. Назвіть подію:«Ось тут заложимо оселю для себе і тих купців, що сюди будуть приїжджати. Вони вирубали ліс і побудували перші хати. А те забудоване місце обвели ровом й обгородили гострокіллям і назвали цю оселю город».

4. Про яку подію йдеться в літописі «Повість минулих літ»?

«Се вже йду до вас. Тож готуйте медів много коло города, де ото вбили ви мужа мойого».

5.Древляни повстали проти Аскольда .а) Так;б) ні.

6. У 907 р. київський князь Олег, згідно з легендою літопису, повісив на воротах Константинополя свій щит. Це було зроблено для того, щоб __ :

а) показати жителям міста свою приязнь до них;

б) підкреслити: Візантія віднині під владою Олега;

в) символічно засвідчити перемогу Київського князя над містом.

7.Що було раніше (правильне підкресліть)?

1) «запрошення» варягів до Новгорода чи початок князювання Аскольда;

2) повстання деревлян чи розгром Хозарського каганату;

3) хрещення Ольги чи загибель Олега.

8. Поставте у хронологічній послідовності імена історичних осіб: Аскольд, Ігор, Хорив, Либідь, Олег, Щек, Ольга, Святослав, Дір, Кий.

 

9. Поясніть терміни.

а) Варяги;

б) полюддя;

в) віче;

г) вотчина.

10. Встановіть відповідність.

Арабський хроніст IX ст. повідомив про існування у східних слов’ян трьох протодержав, які сучасні вчені ідентифікують:

1) Куявію а) з Київською землею

2) Славію б) з Чернігівщиною, з Тмутороканню на Таманському п-ві або з Хорутанією на Прикарпатті

3) Артанію в) з Новгородською землею

11. Визначте відповідність і покажіть стрілками:

1) Ігор а) 882–912 рр.

2) Святослав б) 912–945 рр.

3) Ольга в) 945–964 рр.

4) Олег г) 964–972 рр.

12. Доповніть текст.

До імен київських князів доберіть факти та події, пов’язані з ними.

Аскольд   Олег   Ігор   Ольга  
       

1) запровадження «уставів» та «уроків».

2) 882–912 рр.

3) 860 р.

4) Повстання деревлян.

5) Представник династії Києвичів.

6) Син рюрика.

7) «Київ — матір міст руських».

8) загинув у 882 р.

9) Підкорив сіверян, радимічів, воював з тиверцями.

10) Прибив щита свого на брамі Царгорода.

11) Невдалий похід на Візантію.

12) Один із перших київських князів прийняв християнство.


13. Доповніть речення.

У результаті змови волхвів та князівської верхівки до влади в Києві, підступно вбивши __ , прийшов __ .

14. Хто з руських князів охрестився у Візантії?

а) Кий; б) Аскольд;в) Олег;г) Ігор;д) Ольга.

15. Серед руських князів, імена яких подані нижче, виберіть тих, які, на думку вчених, могли бути представниками династії Києвичів.

а) Олег;б) Аскольд;в) Дір;г) Ігор Старий;д) Ольга;е) Святослав.

16. Обґрунтуйте (або заперечте) тезу:«У ІХ ст. відбувався процес формування держави у східнослов’янських племен».

 

 

17. Складіть таблицю «Князювання Святослава за схемою».

роки правління  
основні заход у внутрішній політиці у  
зовнішній політиці    

18. Як ви вважаєте, чому Святослав не став героєм фольклору, на відміну від своїх попередників?

19. Поясніть, чому князь Аскольд, який спробував запровадити християнство на русі, зазнав поразки при цьому.

VI рівень

1. Якою, на вашу думку, була роль варягів у формуванні держави східнослов’янських племен?

2. Порівняйте внутрішню й зовнішню політику князів Олега та Святослава.

3. Змалюйте історичний портрет княгині Ольги. Охарактеризуйте її людські риси та якості державного діяча.

4. Чому український історик М. Грушевський називав Святослава «давньоруським спартанцем», «першим запорожцем на київському столі»?

Думку аргументуйте.

Тема. Київська Русь за часів Володимира Великого (980–1015)

1.Працюємо з атласом «Київська держава за князювання Володимира та Ярослава (980–1054)» дайте відповідь на запитання та виконайте завдання.

1. Позначте держави та народи, що межували з Київською Руссю на поч. ХІ ст.?

2) Проти яких слов’янських племен здійснював походи князь Володимир?

3) Які території були приєднані до Київської русі за часів князювання Володимира?

4) Які племена нападали на Київську русь за часів князювання Володимира?

2.Робота з документом«Повість минулих літ» Нестор

«І сказав Володимир: «Се недобре є, що мало городів навколо Києва». І став він городи зводити по Десні, і по Остру, і по Трубежу, і по Сулі, і по Стугні. І став він набирати мужів ліпших із словен, і з кривичів, і з чуді, і з в’ятичів, і ними населив він городи, бо була війна із печенігами. У рік 6500 заклав город Білгород... року 6501... заклав город на броді тому і назвав його Переяславом...»

1) знайдіть на карті географічні назви, про які згадує літопис, позначте їх

2) укажіть міста, засновані Володимиром Великим.

3) визначте дату заснування згаданих в уривку давньоруських міст.

 

текст 2. «Повість минулих літ» Нестор

«І почав княжити Володимир у Києві один, і поставив кумирів на горі за теремним двором: Перуна дерев’яного, а голова його срібна, а вус золотий, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокош. І жертви їм приносили, називаючи Богами.І приводили до них синів своїх, і жертви приносили бісам, і оскверняли землю требами своїми. І осквернялася требами земля руська і гора та».

Запитання

1) У чому полягали суть першої релігійної реформи про встановлення «Володимирового шестибожжя»?

2) Якому богові і чому шанували більше за інших?

 

текст 3.«Повість минулих літ» Нестор

«...Охрестився ж він у церкві Святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні… По охрещенні привів він цесарицю на обручення. Корсунь же він оддав грекам як віно (викуп) за цесарицю, а сам вернувся до Києва. І коли прибув, повелів поскидати всіх кумирів: тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів прив’язати коневі до хвоста і волочити з гори Боричевим узвозом на ручай, а дванадцять мужів приставив бити його жезлами. І, коли тягли Перуна ручаєм, до Дніпра, оплакували його не вірнії люди, бо ще не прийняли хрещення. І, притягнувши, вкинули його в Дніпро». Запитання

1) Де сталося хрещення Володимира Святославича?

2) Які ще назви міста Корсунь ви знаєте?

3) Навіщо влаштував князь Володимир таку наругу над кумирами?

 

текст 4. «Повість минулих літ» Нестор

«Після цього Володимир послав своїх посланців по всьому городу сказати: «Якщо завтра хто-небудь не буде на річці: чи багатий, чи вбогий, чи жебрак, а чи раб, — той буде ворог мій». І, почувши це, люди йшли з радістю, раділи і говорили: «Якби це не було добре, не прийняли цього князь і боярин». ранком (наступного дня) зійшов Володимир із царициними і корсуньськими попами до Дніпра, і зійшлося людей без ліку: і влізли всі в воду, і стояли у ній по шию, а другі — до грудей, малі біля берега, інші тримали дітей на руках, дорослі бродили, а попи ж стояли творили молитву».

Запитання

1) Про яку подію йдеться в тексті?

2) Яким чином відбувалося хрещення киян?

 

3.Побудувати схему діяльність князя Володимира (напрямки діяльності: зовнішня політика, внутрішня боротьба, внутрішні реформи

 

 
 


4.Завдання: дослідіть таблицю "Відмінності християнської релігії від язичницької віри” й визначте,яку роль відіграло хрещення Русі – позитивну чи негативну? Приведіть 3 аргументи на користь вашої точки зору.

  Поширення Пантеон Організація Джерела віри
Язичницька віра Племена, територіально обмежена Поклоніння силам природи, богатьом богам Відсутня чітка релігійна організація Основа віри- усний міф
Христіанство Одна із світових релігій Поклоніння одному богу Сувора церковна організація Основа віри – священа біблія

 

5. доповніть речення. Князь Володимир:
Закінчив…………….
Підкорив……………
Переміг……………..
Побудував………….

Заснував……………

Упорядкував……….

Прийняв……………

Укріпив…………….

Розвивав……………

Чеканив……………

6. заповніть таблицю: «реформи князя Володимира та їхнє значення».

Назва реформи Зміст реформ Значення
         

7. Історичний диктант.

1. Співіднесіть імена язичеських богів слов’ян та природні сили, які вони уособлювали, чи заняття, покровителями яких вони були.

1) Перун а) Бог сонячного світла

2) Сварог б) бог скотарства та торгівлі, хазяїн підземного цаства

3) Даждьбог в) бог неба

4) Сімаргл г) богиня життя

5) Велес д) бог рослин

6) Жива е) бог громовиці та блискавки

2. Складіть речення зі словами.

1) захист, набіги, кочівники, змієві вали, боротьба.

2) Перун, скинений, запроваджено, Дніпро, християнство.

3. Співвіднесіть дати і події.

1) 972–980 рр. а) Хрещення русі

2) 980–1015 рр. б) зведення Десятинної церкви

3) 988р. в) боротьба князів за владу

4) 996 р. г) князювання Володимира

4. Складіть перелік сучасників, з ким підтримував дружні стосунки князь Володимир.

 

8.заповніть таблицю та поясніть, чим зумовлена була боротьба за владу між синами князя Володимира.

 

Сини Володимира Доля, яка їх спіткала
Святополк  
Борис, Гліб, Святослав  
Ярослав  
Мстислав  

тема. Київська держава за правління Ярослава Мудрого

1.Працюємо з атласом «Київська держава за князювання Володимира та Ярослава (980–1054 рр.)»

1. Позначити народи і племена — сусідів Київської русі, з якими державами воював Ярослав?

2. Виписати з карти держави, з якими Ярослав Мудрий встановив дипломатичні відносини.

3. Внаслідок яких подій територія, контрольована печенігами, опинилася у складі Київської русі?

 

 

2. розв’яжіть хронологічні задачі. Ярослав Володимирович народився за 10 років до запровадження його батьком Володимиром Великим християнства. Великим київським князему віці 76 років.

Запитання

1) В якому році народився Ярослав?

2) Коли він став великим київським князем;

3) Скільки років тривало його правління;

4) Визначте, на яке століття припадає час народження Ярослава Мудрого та його правління.

 

3. робота с текстами.

Текст 1 .Літопис «Повість минулих літ»

В літо 1019 р. зібрав Ярослав багато воїнів і рушив на Святополка. І прийшов на річку Альту. Святополк же утік до печенігів і скоро з’явився у силі грізній. І от вони стали один проти одного…. Надвечір переміг Ярослав, а Святополк одступив і побіг. І, коли він тікав, напав на нього страх, а йому здавалося, що біс женеться за ним; ослабло все тіло у нього, не міг він сидіти на коні, і везли його на носилках, прив’язаних до коней… пробіг через усю Польську землю, гнаний страхом і привидом смерті, і прибіг у пустельне місце між Польщею і Чехією, і там закінчив своє зле життя. Кара справедлива настигла його - не минули його муки окаянного. Є могила його в тому пустельному місці і до сьогоднішнього дня. Несе від неї тяжким смородом. Все це явлено для науки руським князям, щоб знали вони, яку покару наготовлено їм, якщо вони ще раз содіють таке зле вбивство. Ярослав же сів у Києві, витер піт із чола з дружиною своєю, показавши перемогу і труд великий».

Завдання.

1.за яких обставин Ярослав став київським князем.

2. яка доля спіткала Святополка?

 

3. чому автор по різному ставиться до двох братів- князів?

 

Текст 2. Але княжі міжусобиці на Русі не закінчилися. Брячислав, князь Полоцький, напав на Новгород, полонив багато людей. Ярослав поспішив на допомогу новгородцям, перестрів його в дорозі, розгромив і змусив присягти на вірність.

Через два роки боротьба розгорнулась між Мстиславом Тмутороканським та Ярославом. Досвідчений воїн та полководець Мстислав вщент розгромив Ярославове військо, а самому київському князю довелося тікати до Новгорода. Проте на Ярослава чекала несподіванка: прибули посланці від брата Мстислава і передали послання князя: «Брате, ти старший. Вертайся до Києва і князюй собі над Правобережною частиною. А я буду князем Лівобережжя».

У 1026 р. між братами було укладено мирну угоду, за якою вони поділили між собою Русь на окремі володіння по Дніпру: Ярослав став княжити у Києві, а Мстислав - на Лівобережжі, з центром у Чернігові. Як повідомляє літописець, стали вони обидва жити «у братолюбстві й злагоді, припинились усобиці, заколот, була тиша на землі Руській».

У 1036 р. Мстислав помер, і Ярослав Володимирович став, за виразом Нестора-літописця, «самовладцем Руської землі».

1. З ким воював Ярослав, для затвердження своеї влади?

 

2. чим закінчились міжусобиці на Русі?

 

3.В наслідок чого Ярослав став самовладцем Русі?

 

текст 3. «Руська правда»

1. Коли уб’є муж мужа, то помститися має брат убитого, чи батько або син, або брат старшого сина, або інші брати. Якщо не буде кому звершити кровну помсту, то внести 80 гривень, коли вбитим буде князів муж чи княжого тіуна. Якщо вбитим буде горожанин, чи гридень, чи купець, чи боярський тіун, або мечник, або ізгой, або новгородець — то 40 гривень сплатити за нього.

8. А це про княжих отроків, чи про конюха, чи про повара, — то 40 гривень, а за тіуна — 11, і за конюшого — 80 гривень, а за сільського тіуна, княжого чи землевласникового, то 12 гривень; а за рядового 5 гривень, так само і за боярського. 36. за кобилу — 60 кун, а за вола — гривню, за корову — 40 кун, за лошицю — півгривні, за теля — 5 кун, за барана — ногату, за жеребця об’їждженого — гривня кун, а за лоша — 6 ногат.

Запитання

1) Про який звичай йдеться у першій статті?

 

2) Про що свідчить призначення різних штрафів за вбивство?

 

3) Які грошові одиниці існували за часів правління Ярослава Мудрого?

 

 

текст 4. літопис «Повість минулих літ»

В літо 1037 заклав Ярослав місто велике, біля того міста золоті ворота. заклав і церкву Святої Софії, Митрополичу, потім церкву на Золотих воротах, а потім монастир святого Георгія і святої Ірини. І стала при ньому віра християнська плодитися і поширюватися, і ченці-чорноризці помножуватися, монастирі й храми будуватися івозвеличуватися.Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі. І зібрав скорописців багато, і перекладали вони з грецького на слов’янське письмо. Написали вони книг велику силу, ними повчаються віруючі люди і тішаться плодами глибокої мудрості. …Володимир, він землю зорав і розпушив її, тобто просвітив християнством. А син же його Ярослав засіяв книжними словами, а ми тепер пожинаємо, приємлемо серцем книжну науку. Ярослав же, як ми вже сказали, любив книги, багато їх написав і поклав їх у церкві Святої Софії, яку сам збудував. Оздобив її золотом, сріблом і посудинами церковними, і возносять у ній врочисті співи в призначену годину. І в інших містах і селах він ставив церкви, призначаючи туди попів і даючи їм від багатств своїх плату, наказуючи їм учити людей.

Запитання

1) На що спрямовував свої зусилля князь Ярослав?

2) Як ви гадаєте, чому князь приділяв велику увагу розбудові Києва?

3) Які пам’ятки архітектури було закладено за часів правління Ярослава Мудрого?

 

4) Як автор оцінює діяльність князя Ярослава? з ким він його порівнює?

5) Чи знаєте ви пам’ятки культури епохи Ярослава, що збереглися до наших днів? Назвіть їх.

4) Навіщо князеві знадобилась така велика кількість писців? Чи пов’язано це з розвитком освіти? Відповідь обгрунтуйте.

 

5) За що Ярослава народ прозвав Мудрим?

 

Текст 5. Літопис «Повість минулих літ»

Коли Ярослав перебував у Новгороді, прийшла до нього звістка, що печеніги взяли в облогу Київ. Ярослав же зібрав багато воїнів, варягів і слов’ян, прийшов до Києва і прорвався у місто своє. А було печенігів безліч. Ярослав виступив із Києва, приготувався до бою: варягів поставив посередині, а на правому крилі - киян, а на лівому крилі - новгородців. І став перед містом. Печеніги пішли на приступ і зчепилися на тій горі, де стоїть зараз собор Святої Софії: було тут поле чисте тоді. І почалась жорстока січа, ледве до вечора здолав лютих ворогів Ярослав. І кинулись печеніги на всі боки тікати, і не знали, куди бігти; одні, тікаючи, тонули у Сетомлі, а інші - в інших ріках, а залишок їхній бігає десь до сьогоднішнього дня.

1) Які події висвітлені в документі?

 

2) Як вони характеризують Ярослава Мудрого?

3)Який архітектурний самітник увіковічив цю подію?

 

Текст 6 .Робота з літературним текстом

Тішило Ярослава, що всі шлюби укладені в достойний спосіб. Улюблений син Всеволод одружений на доньці грецького царя Костянтина Мономаха; Святослав вже багато років тому одружився на Одрі, дочці графа Штадського. Ізяслав одружений з Гертрудою, дочкою маркграфа Саксонського. Сестра Доброніга стала польською королевою. Дочка Єлизавета була за норвезьким королем, друга дочка Анастасія - за угорським королем. Ці шлюби посилювали дружбу і мир, а тиша і мирне життя сприяли сільським роботам і переписуванню книг. Коли війна, орачу не до плуга, а книжнику не до тростини для писання.

Заповнити пропуски в таблиці

таблиця «Династичні зв’язки Ярослава»

Ярослав був одружений з донькою шведського короля Інгігердою  
Сестра Доброніга вийшла заміж за …………………. короля Казимира  
Син Всеволод одружився з донькою ………………………імператора Анастасією  
Син Ізяслав   одружився з Гертрудою сестрою……………………   короля Казимира маркграфа Саксонського  
Син Святослав з онукою германського цісаря Генріха ІІ  
Дочка Анастасія одружилася з угорським королем Андрієм І  
Дочка Єлизавета з норвезьким королем Гаральдом Суворим  
Дочка Анна стала дружиною французького короля Генріха І  
     
   

Питання

1) З якою метою укладалися ці династичні шлюби?

2) Яка сторона діяльності Ярослава висвітлена в тексті? Оцініть її значення.

3) Чому сучасники називали князя «тестем Європи»?

7. Ярослав Мудрий - людина і державник

 

4.Завдання на вибір:

2. Заповнити таблицю «Ярослав Мудрий зовнішня та внутрішня політика».

Або побудувати схему (гроно) діяльність Ярослава Мудрого

1. ТАБЛИЦЯ

Зовнішня політика Внутрішня політика
     

 

2.ГРОНО

 

 
 

 Читайте також:

 1. V. Розподільний диктант.
 2. Джерела та конкретноісторичний характер моралі й права
 3. Діалектичний і історичний матеріалізм
 4. Діалектичний метод дозволяє визначити і відобразити реальний історичний шлях розвитку держави і права в минуле, сьогодення і майбутнє.
 5. Діалектичний та історичний матеріалізм.
 6. Еволюційно-історичний підхід
 7. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 8. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 9. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 10. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 11. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 12. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
Переглядів: 2629

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виконайте завдання | Робота з текстом.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.024 сек.