Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


КАУСТОБІОЛІТИ І ЇХ ОРГАНІЧНІ УТВОРЕННЯ

ЛЕКЦІЯ №16

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1. Дайте загальну характеристику алюмінистих, залізистих і марганцевих порід.

2. Назвіть головні мінерали, які входять до складу названих порід.

3. Охарактеризуйте генетичні особливості досліджуваних порід.

4. Яке практичне значення мають алюмінисті, залізисті і марганцеві породи.

 

 

 

 

 

Каустобіоліти – природні горючі утворення органічного походження. В перекладі з латинської: каусто – горючий; біос – життя; літос – камінь. Їх основними можливостями є різні органічні вуглеводневі сполуки. Крім того, в каустобіолітах можуть бути присутні скам’янілі рештки організмів і домішки уламкових і хемогенних компонентів. Вміст мінеральних речовин становить 5-10%, але в деяких різновидах порід до 50% і більше. Породи мають переважно темне забарвлення – чорне, темно-сіре, коричневе, сіре з зеленуватим або коричневим відтінком.

До каустобіолітів належать торф, сапропель, горючі сланці, викопне вугілля, нафта, тверді бітуми і горючі гази. За речовинним складом, фізико-хімічними властивостями вони поділяються на дві групи: 1) каустобіоліти вугільного ряду (торф, сапропель, горючі сланці, викопне вугілля); 2) каустобіоліти нафтового ряду (нафта, бітуми, горючі гази).

Торф – являє собою скупчення рослинних залишків різного ступеня розкладання і гелефікації. Хімічним аналізом в торфі виявлені воски, смоли, жирні кислоти, вуглеводні, лігнін і продукти його перетворення – гумінові кислоти, залишки нерозкладених рослин, які вміщують лігнін і целюлозу. Будова торфу волокниста, землиста, колір бурий, як правило торф містить теригенні домішки і мінеральні новоутворення. Вміст вуглецю в органічній масі (без води і золи) близько 55-60%.

Торф утворюється в болотах і торфовищах. Рослинність боліт (мох, трави, дерева), відмираючи падає на дно, де в умовах слабого доступу кисню за участі бактерій розкладається (процес торфоутворення).

Родовища торфу чисельні в країнах з рівнинним рельєфом та помірно-вологим і тропічним кліматом: в Україні – це північна лісова зона, Полісся, в Росії – Західний Сибір, Індонезія та інші області. Використовується для місцевого опалення та як органічні добрива.

Сапропель – це мул, який складається з великої кількості органічної речовини (синонім гітія). Основна маса його складається з тонкого і грубого детриту водоростей, різних мікроорганізмів, комах і рослин. Завжди має теригенні домішки і мінеральні новоутворення (до 30-50%). Загалом це темна, м’яка і жирна маса однорідної або мікро шаруватої будови, яка складається з різних органічних речовин і вміщає вуглецю до 60-70%.

Сапропель утворюється в болотах і озерах при захороненні на дні водоростей, тваринного планктону і інших організмів і розкладанні їх без доступу повітря (процес гниття).спостерігається в багатьох болотах разом з торфом та в озерах, використовується як добриво та в медицині (лікувальні грязі).

Горючі сланці. Це глинисті або вапняковисті, часто тонкошаруваті породи бурувато-сірого і зеленувато-сірого забарвлення., які вміщають органічну речовину від 20 до 60%.

Органічна речовина являє собою залишки водоростей і тваринного планктону, які в процесі гниття та інших змін перетворились в сапропелітову колоїдну масу. Таким чином, горючі сланці по суті є зольними сапропелітами. Вони легко загораються і горять кіптявим полум’ям з запахом гуми.

Формування горючих сланців відбувається в прісноводних озерах, лагунах і морях. Родовища їх відомі на Поволжі, в Прибалтиці, Шотландії. Горючі сланці використовуються як мінеральне паливо.

Викопне вугілля являє собою продукт природних перетворень рослинного матеріалу. Із вищих рослин утворюється основна частина вугілля, яка належить до гумусових. Нижні водорості і планктон дають початок сапропелевому вугіллю, що зустрічається значно рідше.

Формування викопного вугілля відбувається на протязі трьох стадій (стадії вуглефікації). Спочатку при розкладанні у водному середовищі і відновних умовах утворюється торф, в природному стані, який являє собою буру або темно-коричневу кашоподібну масу, яка складається з органічних речовин і значного об’єму води (80-90%).

На наступній другій стадії і після перекриття торфу мінеральними осадками та опусканні його на значні глибини пі дією біогенних процесів, підвищених температур і тисків відбувається ущільнення осадку, віджимання води і зміна компонентного і хімічного складу органічної речовини з переходом її в буре вугілля. Третя стадія – перехід бурого вугілля в кам’яне вугілля та антрацит. Кінцевим продуктом є графіт, який відноситься вже до метаморфічних перетворень.

Головними факторами, які обумовлюють перехід бурого вугілля в кам’яне та антрацит, є накопичення потужної товщі осадочних порід і занурення пластів бурого вугілля на глибини порядку 5-10 км, де температура зростає до 100-300°С, а тиск до 30-40·105 Па. Певну роль, відіграє очевидно, вторгнення магми (підвищення температури) і, можливо, складкоутворюючі рухи (підвищення тиску і температури).

Буре вугіллябуває бурого, коричневого, до чорного забарвлення, матове або слабоблискуче. Вміст вуглецю 60-75% на органічну масу. Воно складається з майже повністю розкладеного рослинного матеріалу. Це вугілля має невисоку густину (1,0-1,2 г/см3), дає буру риску, в лугах – буру витяжку.

Кам’яне вугілля – складається переважно з органічної тонко дисперсної аморфної маси, рослинних тканин і їх слабо змінених залишків спор, пилку, кутикул і т. д. Відповідно за вмістом інгредієнтів, вугілля, що складається з тонко дисперсної маси називається клареновим, з рослинних тканин – фюзеновим, а з більшим вмістом спор і пилку – дюреновим, з блискучими смугами – вітреновим.

Забарвлення кам’яного вугілля і його риска – чорні, густина дещо вища, ніж у бурого вугілля (1,1-1,3 г/см3). В прозорих шліфах основна кларенова маса має червоно-жовте забарвлення, клітини рослинних тканин – чорні, спори – жовті.

Антрацит – найбільш сильно вуглефіковані і метаморфізовані представники каустобіолітів вугільного ряду. Вміст вуглецю (91-97%) на органічну масу. Забарвлення породи сіро-чорне або чорне, блиск напівметалічний, сильний. В шліфах антрацити малопрозорі.

Викопне вугілля залягає у вигляді пластів різної товщини (1,0-3,0 м, рідше 10-15 м), лінз, які досягають значної товщини – 100 м і більше.

Породи підошви і покрівлі вугленосного пласта представлені глинами, аргілітами, глинистими сланцями, рідше піщано-глинистими породами і вапняками.

Вугілля являє собою цінну корисну копалину. Воно використовується як паливо при виплавці металів і служить сировиною для хімічної промисловості.

Найбільші вугільні басейни світу розміщені в центральних штатах США, Англії, Бельгії, Голландії, Німеччини, (Вестфальський басейн), Польщі (Верхня Сілезія), Донбас – кам’яновугільного віку; Печорський басейн, Тунгуська вугленосна площа, Кузнецький басейн – пермського віку, численні басейни Північно-Східного Китаю, Далекого Сходу, Південного Сибіру і Середньої Азії – пермського, юрського, крейдяного, палеогенового і неогенового віків.

В Україні найбагатші поклади вугілля є на Донбасі та Волині.


Читайте також:

 1. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 2. Автономні утворення у зарубіжних державах
 3. Адаптивні (органічні) ОСУ
 4. Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів
 5. Азоновмістні органічні сполуки.
 6. Азот, фосфор, біогенні елементи та їх сполуки, органічні речовини
 7. Аналіз складу майна та джерел його утворення.
 8. Антське державне утворення.
 9. Антське державне утворення.
 10. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
 11. Білки – це високомолекулярні органічні біополімери, мономерами яких є амінокислоти.
 12. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
Переглядів: 727

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Марганцеві породи | Нафта, тверді бітуми, горючі гази

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.