Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Договори у рамках Світової організації торгівлі. Генеральна угода з тарифів і торгівлі товарами, основна мета та принципи ГАТТ

Змістовий модуль 2

УГОДИ В РАМКАХ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

 

Тема 4. Договори у рамках СОТ. Генеральна угода з тарифів і торгівлі товарами

1. Договори у рамках Світової організації торгівлі. Генеральна угода з тарифів і торгівлі товарами, основна мета та принципи ГАТТ.

2. Регулювання кількісних обмежень за ГАТТ.

3. Регулювання торгівлі товарами митно-тарифними методами в рамках угоди.

 

Результати Уругвайського раунду переговорів ГАТТ зафіксова­но у таких документах:

1. Маракеська угода про заснування Світової організації торгів­лі(Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization).

2. Багатосторонні угоди(Multilateral Agreements):

а) у сфері торгівлі товарами (trade in goods) — Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 р.

Пов’язані угоди (Associated Agreements):

• Угода про застосування ст. VII ГАТТ 1994 р. (Угода про митну оцінку) (Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994, Customs Valuation);

• Угода про довідвантажувальну інспекцію (ПСІ) (Agreement on Preshipment Inspection — PSI);

• Угода про технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ) (Agreement on Techni­cal Barriers to Trade — TBT);

• Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів
(СПС) (Agreement on the Application of Sanitary & Phytosanitary Me­asures — SPS);

• Угода про процедури імпортного ліцензування (ІЛП) (Agreement on Import Licensing Procedures — ILP);

• Угода про охоронні заходи (АС) (Agreement on Safeguards — АС);

• Угода про субсидії та врівноважені заходи (СКМ) (Agreement on Subsidies & Countervailing Measures — SCM);

• Угода про застосування ст. VI ГАТТ 1994 р. (Антидемпінгова — АДП) (Agreement on Implementation of article VI of GATT 1994, An­ti-dumping — ADP);

• Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС) (Agreement on Trade-Related Investment Measures — TRIMs);

• Угода про текстиль і одяг (АТК) (Agreement on Textiles & Clot­hing — ATC);

• Угода про сільське господарство (АА) (Agreement on Agriculture — АА);

• Угода про правила походження (АРО) (Agreement on Rules of Ori­gin — АRO). Короткий зміст угод визначено в Додатку Б.

Домовленості і рішення:

• Домовленість про положення ГАТТ 1994 р. про платіжні баланси (Understanding of Balance-of-Payments Provisions of GATT 1994);

• Рішення про випадки, за яким митні адміністрації мають підста­ви сумніватися у правдивості чи точності задекларованої вартос­ті (Рішення про перенесення тягаря доведення) (Decision Regar­ding Cases Where Customs Administrations Have Reasons & Doubt the Truth or Accuracy Of the Declared Value (Decision on Shifting the Bur­den of Proof));

• Домовленість про тлумачення ст. XVII ГАТТ 1994 р. (Державні торговельні підприємства) (Understanding on the Interpretation of Article XVII GATT 1994 (State trading enterprises));

• Домовленість про правила і процедури, що застосовуються для врегулювання спорів (Understanding on Rules & Procedures Gover­ning the Settlement of Disputes);

• Домовленість про тлумачення п. 1(6) ст. II ГАТТ 1994 р.
(Прив’язуваність тарифних поступок) (Understanding on the Inter­pretation of the Article II: 1(6) of GATT 1994 (Binding of tariff conces­sions);

• Рішення про торгівлю і довкілля (Decision on Trade & Environment).

б) торгівля послугами - Генеральна угода з торгівлі послугами (ГATС) (General Agree­ment on Trade in Services — GATS).

в) права інтелектуальної власності— Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) (Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS).

3. Кількасторонні торговельні угоди (Multilateral trade agree­ments):

• Угода про торгівлю цивільними літаками (Agreement on Trade in Civil Aircraft);

• Угода про державні замовлення (Agreement on Government Procurement);

• Міжнародна молочна угода (International Dairy Agreement) (втратила чинність у 1997р.);

• Міжнародна угода з м’яса (International Bovine Meat Agreement) (втратила чинність у 1997р.).

Угоди щодо двох найбільших сфер торгівлі – товарів і послуг – мають схожу троїсту структуру:

1. Спочатку загальні принципи, сформульовані у відповідно: Генеральній угоді з тарифів і торгівлі (ҐАТТ) для товарів і Генеральній угоді про торгівлю послугами (ҐАТС) . (Третя сфера, також належить до цієї категорії, однак Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) наразі не має додаткових частин).

2. Додаткові угоди й домовленості, в яких розглядаються особливі вимоги щодо окремих галузей чи напрямків.

3. Насамкінець, докладні розклади (чи списки) зобов’язань окремих країн щодо доступу до їхніх ринків певних імпортних продуктів чи постачальників послуг (табл. 1).

Таблиця 1

Угоди СОТ, до яких приєднуються всі нові члени

Загальна Марракеська угода про заснування СОТ
  Товари Послуги Інтелектуальна власність
Основні принципи Додаток 1А: ҐАТТ Додаток 1В: ҐАТС Додаток 1С: ТРІПС
Додаткові деталі Інші угоди й домовленості про торгівлю товарами Домовленості про торгівлю послугами  
Зобов’язання про доступ до ринку Розклади зобов’язань країн Розклади зобов’язань країн (та винятків з режиму нації найбільшого сприяння)  
Врегулювання суперечок Додаток 2: Домовленість про правила й процедури врегулювання суперечок
Прозорість Додаток 3: Механізм перегляду торговельної політики

 

Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі є ство­рення у світі ліберальної і відкритої торговельної системи, яка дає змогу підприємствам країн-членів здійснювати торговельну діяль­ність на засадах добросовісної конкуренції. Існують такі основні правила, визначені ГАТТ:

• захист національної промисловості лише за допомогою тарифів, країнам-членам забороняється запроваджувати кількісні обме­ження. Є дуже обмежена кількість винятків з цього правила;

• прив’язування тарифів. Кожна країна має свій графік зниження тарифів, знижені тарифи забороняється підвищувати;

• режим нації найбільшого сприяння, який означає, що тарифи зас­тосовуються на недискримінаційній основі до всіх країн. Винятки з цього правила стосуються країн-членів регіональних економіч­них угруповань і країн, що розвиваються. Для таких країн мо­жуть застосовуватися преференційні тарифи;

• принцип національного режиму, що забороняє дискримінацію імпортованих товарів щодо еквівалентних това­рів, виготовлених національними економіками.

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року ("ГАТТ 1994") складається з:

(a) положень Генеральної угоди з тарифів і торгівлі від 30 жовтня 1947 року,

(b) положень протоколів і решень, зазначених нижче, які набрали чинності в рамках ГАТТ 1947 до набрання чинності Угодою СОТ:

(i) протоколи та акти стосовно тарифних поступок;

(ii) протоколи про приєднання (за винятком положень (a) стосовно тимчасового застосування та скасування тимчасового застосування та (b), яке встановлює, що Частина II ГАТТ 1947 застосовується тимчасово настільки повно, наскільки вона є сумісною із законодавством, існуючим на день укладення Протоколу);

(iii) рішення про звільнення від зобов'язань, надані Статтею XXV ГАТТ 1947, які зберігають чинність на день набрання чинності Угодою СОТ;

(iv) інші рішення сторін ГАТТ 1947;

(c) наступних Домовленостей про тлумачення окремих статей та положень:

(i) Домовленість про тлумачення Статті II:1(b) Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року;

(ii) Домовленість про тлумачення Статті XVII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року;

(iii) Домовленість про положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу;

(iv) Домовленість про тлумачення Статті XXIV Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року;

(v) Домовленість щодо звільнення від зобов'язань за Генеральною угодою з тарифів і торгівлі 1994 року;

(vi) Домовленість про тлумачення Статті XXVIII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року;

(d) Марракеського протоколу до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року.

 


Читайте також:

 1. II Основна частина
 2. II Основна частина
 3. II Основна частина
 4. II. Основна частина
 5. II. Основна частина
 6. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 7. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 8. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 9. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 10. Автомати для комбінованої торгівлі
 11. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
 12. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
Переглядів: 1682

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Опорний конспект лекцій | Регулювання кількісних обмежень за ГАТТ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.