Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ПОЯСНЮВАЛЬНА записка

РОБОЧА ПРОГРАМА з

«ІсторіЇ українИ»

Для спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа»,

7.12010002 «Педіатрія»,

7.12010003 «Медико-профілактична справа»,

7.12010005 «Стоматологія».

Факультет: Медичний, стоматологічний

Форма навчання: денна

Кафедра суспільних наук

Нормативні дані

Структура навчальної дисципліни Рік навчання Семестр Кількість годин, кредитів Види контролю
Всього годин / кредитів Аудиторних СРС
Лекцій Семінарів
Модуль 1 «Історія України» Змістових модулів 2 90 / 3 кредити ECTS 10 / 0,3 30 / 1,0 50/ 1,7 Поточний контроль і диф. залік

Робочу програму уклала к.і.н., доцент Подкупко Т.Л. на підставі типової навчальної програми МОЗ України «Історія України». – К., 2010.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри суспільних наук ОНМедУ 2013 р., протокол № .

Т. в. о. зав.кафедри, к.філол.н., доц. ____________ О.О. Сікорська

 

Програму ухвалено на засіданні предметної циклової методичної комісії з гуманітарних дисциплін “ ___” ___________ 2013р., Протокол № __.

Голова предметної циклової методичної комісії з гуманітарних дисциплін к.філол.н., доц.____________ Г.Г.Єрьомкіна.

 

Програму затверджено на засіданні Центральної Координаційно-методичної Ради університету “ ___” ____________ 2013р., Протокол № __.

 

 

Одеса – 2013

 

Програма з «Історії України» для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.12010001 “Лікувальна справа”; 7.12010002 “Педіатрія”; 7.12010003 “Медико-профілактична справа”; 7.12010005«Стоматологія» у відповідності до гуманітарної та соціально-економічної підготовки (освітньої орієнтації), затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239, експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005, № 52. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей і тому складена програма з «Історії України» для зазначених спеціальностей буде єдина. Вивчення «Історії України» здійснюється на 1-му році навчання.

Програма структурована на теми у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492 ) та на підставі виконання наказу МОЗ України від 19.10.2009 р. № 749 та від 19.10.2009 р. № 750).

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

«Історія України» як навчальна дисципліна спрямована на:

- розуміння і сприйняття української ідеї;

- сприяння розбудові державної незалежності;

- засвоєння національних цінностей: української культури, мови, прищеплення шанобливого ставлення до історичної пам’яті;

- патріотичне виховання тощо.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є аудиторна та самостійна роботи студентів (СРС).

Теми розкривають проблемні питання дисципліни:

1) Розширення знань з історії України;

2) Усвідомлення ролі і значення історичного минулого в духовній спадщині українського народу;

3) Опрацювання основних проблем державотворення;

4) Відновлення історичної правди;

5) Реабілітація видатних культурних, політичних, наукових діячів тощо.

 

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна метавикладання «Історії України» сприяє вивченню і розумінню вітчизняної історії у загальнолюдському контексті; допомагає зрозуміти процеси еволюції народу і держави від первісної епохи до сьогодення; орієнтує студента в основних закономірностях суспільного, громадського і цивілізаційного розвитку та тлі особливостей епох і регіонів; дозволяє збагнути єдність українського етносу у його етнографічній, культурній, мовній, економічній різноманітності.

Виховна мета викладання дисципліни сприяє розширенню світогляду студента, розвиває почуття поваги, гордості та шанобливості до вітчизняної історії і культури; допомагає збагнути унікальність України в загальносвітовому історичному процесі.

Медицина – одна з пріоритетних галузей в Україні, а тому виховати національно-патріотичний дух в студентів медичних ВНЗ – державний обов’язок.

Основна мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб на основі здобутих знань студенти могли орієнтуватись в основних подіях історії України, вміли описати головні тенденції і динаміку вирішення різноманітних проблем, показати місце і значення України в історичному розвитку людства.


Читайте також:

 1. Звіт. Службова записка. Рапорт
 2. І. Пояснювальна записка
 3. Інструкція та пояснювальна записка
 4. Методична записка
 5. ПЗ - пояснювальна записка
 6. Пояснювальна записка
 7. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 8. Пояснювальна записка
 9. Пояснювальна записка
 10. Пояснювальна записка
 11. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 12. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Переглядів: 306

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Модуль 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.026 сек.