Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Хромосомні мутації

Геномні мутації

Ортоплоїдний набір характерний для певного організму в нормі: 2n, n. Цей набір може змінюватися в результаті геномних мутацій.

n – гаплоїди

3n – триплоїди

4n – тетраплоїди і т.д.

Набір, який примножується в результаті створення поліплоїдних форм називається основним набором.

Еуплоїдія – множиться гаплоїдний основний набір (n) у деяку кількість разів:

- збалансовані - парна кількість;

- незбалансовані - непарна кількість.

Залежно відтого один і той же примножується набір чи включається набір близьких видів розрізняють:

Автополіплоїдія – множиться кілька разів той самий генетичний набір.

Аллополіплоїдія – множаться в кілька разів різні набори хромосом, як правило близьких видів.

Таким чином, поліплоїдія утворюється трьома різними шляхами при порушенні мітозу або мейозу:

- розподіл хромосом не супроводжується розподілом клітини – мітотична;

- подвоєння на стадії утворення зиготи – зиготична;

- відсутність редукції при утворенні гамет – мейотична.

На мітотичне веретено впливають фізичні фактори:

охолодження, нагрівання, опромінення, хімічні речовини.

Автополіплоїдія розповсюджена в основному серед рослин. Відомі поліплоїдні форми у м/о. Для тварин – нехарактерні. Поліплоїдія може зустрічатися у окремих клітинах деяких тканин (печінка, кишечник, слинні залози).

Поліплоїдні форми відрізняються крупнішим листям, розміром плодів і т.д. Цей гігантизм супроводжується зміною ряду фізіологічних і біохімічних властивостей. Поліплоїди мають кращу адаптивну здатність. У автополіплоїдів є особливості протікання мейозу.

Аллополіплоїди – міжвидові гібриди. Якщо в геномі поєднується 2 геноми в одній копії, то таку особину називають амфігаплоїд, або диплоїд. Якщо поєднується по2 копії кожного геному – то таку особу називають аллотетраплоїд, або амфідиплоїд.

Сесквіплоїди – аллополіплоїди з незбалансованим наьором хромосом від різних видів.

Гетероплоїдія (анеуплоїдія) – змінюється кількість окремих хромосом – різний геном. Характеризується незбалансованістю.

Моносомія – недостача однієї хромосоми.

Трисомія – надлишкова кількість однієї хромосоми.

Нулісомія – недостача двох хромосом.

Тетрасомія – надлишкова кількість двох хромосом.

 

Найбільш популярний спосіб одержання поліплоїдів – вплив колхіцину на веретено поділу. Застосовується, як правило, у рослин.

 

Хромосомні аберації – такі зміни генетичного апарату, коли змінюється будова і розміри хромосом. Кількість хромосом не змінюється. Є внутрішньохромосомні і міжхромосомні.

Всі хромосомні аберації діляться на:

1. перебудови, що впливають на кількість інформації в геномі;

2. перебудови, що змінюють локалізацію генів.

I. Недостачі – втрата шматка хромосом.

- дефішенс – відрив кінцевого шматочка;

- делеції – втрата фрагмента із середини хромосоми.

Фенотиповий прояв:

- можливий прояв рецесивних генів, ознак.

- особини виявляються нежиттєздатними (втрата дуже великого шматка хромосоми.

Хронічне білокрів'я - втрата половини 21 хромосоми.

II. Дуплікації – подвоєння якої-небудь ділянки хромосоми в результаті нерівного кросинговера (як правило); істотно не впливає на фенотип.

III. Інверсії – міняється розташування генів у хромосомі. фрагмент, Що Вирізався, вбудовується в те ж місце, але повертається на 1800; істотно не впливають на зміну фенотипу; утрудняють нормальне проходження мейозу.

IV. Транслокації – обмін ділянками між негомологічними хромосомами: у кожній з них відбувається розрив і вони обмінюються ділянками; неможливий нормальний мейоз; можливі виникнення нових взаємодій між генами.

V. Транспозиції – вставка в хромосому зайвого фрагмента рухливого генетичного елемента (інсерційні елементи – ІЕ; транспозони – Тп (ТЕ)). Тп на відміну від ІЕ несуть деяку генетичну інформацію.

 

При хромосомних абераціях дія перенесеного гена змінює взаємозв'язки між генами. Це явище називається «ефект положення гена», воно характеризується наступними факторами:

- зміна дії на певні ознаки;

- ослаблення домінування;

- зміна частоти мутування.

Ефект положення генів буває двох типів:

Стійкий – ген перенесений на нове місце стабільно зберігає свій прояв.

Нестійкий.

 


Читайте також:

  1. Закони комутації й початкові умови
  2. Мал. 7.4. Операції мультиплексування і демультиплексування потоків при комутації.
  3. Мутації в генах тРНК
  4. Основні способи комутації
  5. Порівняльна оцінка аналогових і цифрових систем комутації.
  6. ПРИНЦИПИ КОМУТАЦІЇ КАНАЛІВ В ЦИФРОВИХ СИСТЕМАХ КОМУТАЦІЇ
  7. Пристрої комутації на оптопарах
  8. Соціально-комунікаційні технології модифікації – це проміжна стадія процесів мутації, які під час реалізації завдають вагомих змін у моделях поведінки індивідів у суспільстві.
  9. Центр комутації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Мінливість. | Штучний мутагенез.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.