Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Значення, задачі, види позакласної роботи з фізичного виховання

Значення позакласної роботи з фізичного виховання учнів середнього та старшого шкільного віку полягає насамперед у тому, що вона сприяє більш повному та якісному розв'язанню основних задач фізичного виховання школярів, організації їхнього вільного часу, заповненню його доцільною руховою діяльністю з метою всебічного фізичного вдосконалення, проведенню корисного та здорового відпочинку, задоволенню індивідуальних інтересів у заняттях певними видами фізичної культури і спорту.

Задачі позакласної роботи з фізичного виховання учнів середнього та старшого шкільного віку полягають у необхідності сприяти:

1) залученню до систематичних занять фізичними вправами якомога більшої кількості школярів;

2) формуванню вмінь і навичок самостійно використовувати засоби фізичного виховання у повсякденній діяльності з метою оздоровлення, попередження перевтоми, проведення з користю для себе свого вільного часу;

3) розширенню можливостей більш якісного засвоєння навчального матеріалу, підвищення успішності з предмету "Фізична культура";

4) за бажанням учня вибору його спортивної орієнтації, досягнення певних результатів на рівні нормативних вимог спортивної класифікації в окремому виді спорту.

Заняття позаурочного типу загалом можуть характеризуватися за різними ознаками, причому за кожною з ознак характеризується певна форма занять: 1) за задачами, які необхідно розв'язати – ввідні, учбові, профілактичні, контрольні тощо заняття; 2) за предметним змістом – наприклад, аеробіка чи атлетична гімнастика; 3) за спрямованістю – загальнооздоровчі, гігієнічні, спортивні заняття; 4) за формою керівництва – організовані та самостійні заняття; 5) за чисельністю складу – індивідуальні, групові й масові заняття; 6) за систематичністю проведення – заняття систематичні (регулярні) та епізодичні.

Як ви бачите, заняття позаурочного типу класифікуються за дуже широким спектром параметрів. Якщо брати до уваги найбільш загальну класифікацію, серед занять позаурочного типу загальнопідготовчої спрямованості можемо виділити фонові заняття, заняття навчально-виховного та змішаного характеру. Фонові заняття в рамках позакласної роботи – це, наприклад, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня (які ми розберемо докладніше трохи згодом). У цілому вони проводяться з метою активізації, покращення, підтримання на оптимальному рівні фізичного стану школярів. Заняття навчально-виховного характеру можуть включати в себе як самостійні заняття, пов'язані з виконанням завдань учителя із загальної фізичної підготовки, так і, наприклад, репетиції до проведення шкільних свят фізичної культури чи змагань. Перші носять індивідуальний характер, другі можуть бути груповими чи масовими. В заняттях змішаного характеру представлені водночас загальногігієнічні та навчально-виховні елементи. Втім, такі заняття складають переважно зміст позашкільного фізичного виховання. Це загартування, рухливі ігри рекреаційного та спортивного типу, опанування елементів певних видів спорту тощо.

За іншою класифікацією серед занять позаурочного типу з фізичного виховання виділяють малі, крупні та змагальні форми занять фізкультурно-оздоровчого та змагального типу. В рамках шкільної позакласної роботи малі форми представляють фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня (гімнастика до учбових занять, фізкультурні хвилини). Це можуть бути також і мікросеанси окремих фізичних вправ тренувального характеру. Типовими ознаками малих форм є вузька спрямованість діяльності, нетривалий час, що витрачається на заняття (сеанс), практично невиражена структура, низький рівень фізичних навантажень. До крупних форм належать здебільшого самодіяльні тренувальні заняття, які певною мірою схожі на урочні типи занять, або фізкультурно-рекреативні форми, що мають характер розширеного активного відпочинку. За змістом такі заняття можуть бути однопредметними чи комплексними, вони можуть носити характер загальної фізичної підготовки чи вибірково-кондиційного тренування. Загалом, до умовно крупних форм можна віднести будь-які заняття, що мають відносно достатню часову тривалість. В рамках шкільної позакласної роботи крупні форми представляють туристські походи, або, наприклад, організовані заняття у спортивних секціях. Змагальну форму представляють різного роду змагання (докладніше ці різновиди позакласної роботи ми будемо розбирати на наступній лекції). Загалом вона повинна слугувати покращенню якості педагогічного процесу, розв'язанню освітніх і виховних задач.

Індивідуальні заняття не слід плутати із самостійними, оскільки перші можуть проводитися як самостійно, так і під керівництвом педагога. Проте в шкільній позакласній роботі з фізичного виховання найголовнішу роль відіграють групові й масові заняття. Саме за цим критерієм виділяють форми організації позакласної роботи.

Отже, серед форм організації позакласної роботи прийнято виділяти дві найзагальніші групи:

1) Групові заняття – відзначаються заздалегідь установленим розкладом та обмеженим, але відносно постійним складом школярів, які можуть об'єднуватися у спеціальні навчальні групи чи секції.

2) Масові фізкультурні заходи – відзначаються епізодичним характером проведення, неоднорідним контингентом школярів, який часто змінюється, охопленням значної частини учнів різних класів; головними ознаками таких заходів є простота правил та умов участі, доступність змісту заходу для кожного з його учасників незалежно від їхньої підготовленості.

За систематичністю проведення виділяють заняття:

1) систематичні, або регулярні (наприклад, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня).

2) епізодичні (наприклад, спортивні змагання);

Систематичні, або регулярні заняття є, як правило, груповими, а епізодичні – масовими. Серед перших ми можемо виділити гуртки фізичної культури, секції загальної фізичної підготовки, фізкультурні групи, що комплектуються з урахуванням інтересів учнів, спортивні секції та секції з опанування елементів певних видів спорту, а також групи початкової підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл для учнів, які бажають займатися обраним видом спорту. Епізодичні заняття – це туристські походи, змагання, свята фізичної культури та спортивні розваги, щомісячні дні здоров'я та спорту, прогулянки тощо.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 8. Агрегатний індекс фізичного обсягу
 9. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 10. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 11. Алгоритм роботи прозорого моста
 12. Амортизаційні відрахування: суть, значення, види
Переглядів: 1122

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальна характеристика занять позаурочного типу. Особливості позакласної роботи з фізичного виховання | Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.