Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня

Основні вимоги до організації позакласної роботи

Далі ми повинні розглянути основні вимоги до організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів середнього та старшого шкільного віку, оскільки вони визначають ті умови, за яких досягається максимальна ефективність цієї роботи.

1) Тісний зв'язок позакласної роботи з урочною формою занять із фізичного виховання школярів. Цей зв'язок повинен проявлятися у двох аспектах: а) організаційно-методичному; б) послідовності дотримання змісту.

2) Доступність занять і розмаїття їхніх форм, що забезпечують можливість залучення до них широкого кола школярів.

3) Проведення позакласної роботи з фізичного виховання як складової частини системи всієї навчально-виховної позакласної роботи школи зі збереженням спадкоємності принципів і методів роботи.

4) Забезпечення чіткого педагогічного керівництва діяльністю шкільних колективів фізичної культури.

 

На останній лекції курсу "Теорія і методика фізичного виховання дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку" ми з вами докладно розглядали позаурочні форми фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Пригадаємо, що серед таких форм ми виділили та охарактеризували ранкову гімнастику, фізкультурні хвилини, фізкультурні паузи та години здоров'я. Спектр занять, які належать до позакласної роботи з фізичного виховання у середніх та старших класах, значно ширший. Сюди входять різні види групових і масових фізкультурних заходів, які ми будемо розглядати на наступній лекції, але окремо виділяються фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня, що беруть початок від уже розглянутих нами раніше позаурочних форм фізичного виховання у молодшому шкільному віці. Виняток складають години (уроки) здоров'я, які в середніх і старших класах проводити недоцільно через значну насиченість навчального процесу. Їх можна замінити фізичними вправами на подовженій переміні.

Основною метою фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня є створення передумов для оптимальної розумової працездатності школярів середніх і старших класів на будь-яких уроках, причому йдеться як про підвищення, так і про відновлення розумової працездатності. Звичайно, фізичні вправи в режимі навчального дня вельми обмежені за змістом, оскільки підпорядковані розв'язанню досить вузьких гігієнічних задач. Але якщо вони виконуються щоденно, то можуть суттєво доповнювати будь-які уроки, роблячи значний внесок у гармонійний фізичний розвиток школярів.

Отже, дану форму організації фізичного виховання учнів середнього та старшого шкільного віку складають ранкова гімнастика, фізкультурні хвилини й паузи, виконання фізичних вправ на подовженій переміні. Всі вони повинні слугувати раціональній організації навчальної праці. Доцільність їхнього проведення підтверджується інтенсифікацією навчального процесу, збільшенням зайнятості школярів середніх і старших класів видами діяльності, що істотно обмежують рухливість.

Серед основних задач фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня можу назвати такі: 1) активізація рухового режиму протягом навчального дня; 2) впровадження елементів фізичної культури у повсякденний побут школярів; 3) зміцнення їхнього здоров'я та вдосконалення культури рухів; 4) забезпечення гігієни розумової праці й підтримання оптимального рівня працездатності у навчальній діяльності; 5) формування навичок організованості, свідомої дисципліни.

При визначенні змісту, способів організації учнів, методики проведення заходів слід враховувати: 1) вікові особливості різних контингентів школярів; 2) рівень їхньої фізичної підготовленості; 3) характер впливів навчальної праці (а також типової робочої пози) школярів на функціональний стан їхнього організму; 4) динаміку працездатності на протязі дня; 5) особливості умов проведення занять (місце, ліміт часу тощо).

Для досягнення максимального педагогічного й оздоровчого ефекту фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня необхідно забезпечити дотримання наступних умов:

1) відповідний санітарно-гігієнічний стан місця проведення занять;

2) врахування фізіологічних закономірностей переходу від навчальних занять до виконання фізичних вправ і наступного повернення до розумової діяльності;

3) дотримання послідовності виконання вправ відповідно до задач і методичних розробок кожної з форм занять;

4) швидкий показ учням вправ, кратність і чіткість пояснень із використанням доступної для учнів термінології;

5) оптимальна моторна щільність занять за помірних фізичних і психічних навантажень, що забезпечить загальний тонізуючий вплив на організм;

6) підтримання інтересу учнів до подібних заходів шляхом новизни, емоційності вправ, варіювання вихідних положень, об'єднання простих вправ у комбіновані дії.

Ранкова гімнастика, як ми вже зазначали, за сучасних умов практикується далеко не в усіх школах, а між тим така гімнастика виконує головним чином оздоровчі та виховні завдання, сприяє зміцненню м'язової системи, покращує поставу, координацію рухів, допомагає цілеспрямовано почати навчальний день. Ранкову гімнастику доцільно проводити перед першим уроком, за сприятливої погоди – на шкільному майданчику, за несприятливої або взимку – в спортивному залі або в класній кімнаті. Її основні задачі наступні: 1) організовано розпочати навчальний день; 2) скоротити період пристосування організму школярів до наступної навчальної діяльності; 3) оптимізувати функціональний стан найважливіших систем організму, насамперед центральної нервової системи.

Загальну організацію та керівництво ранковою гімнастикою здійснює вчитель фізичної культури, безпосереднє виконання вправ може бути покладене на класного керівника. Комплекс складається з 6-8 вправ, орієнтовна тривалість виконання вправ: 12-15 хвилин. Групи для гімнастики можуть складатися з учнів класів двох суміжних паралелей (наприклад, 5-6, 7-8 класи й т. д.). Це спрощує визначення змісту комплексу вправ і дозування навантажень. Зміст вправ розробляється вчителем із фізичної культури й поступово відновлюється на протязі 2-3 тижнів. Найпершими варто замінювати вправи, які швидше засвоюються учнями, а тому з огляду на адаптацію організму втрачають свій фізіологічний ефект. Вправи для ранкової гімнастики можуть розучуватися на уроках із фізичної культури.

Фізкультурні хвилини й паузи виконують наступні функції: 1) зменшення втоми та зняття негативних впливів вимушеного одноманітного положення тіла (робочої пози); 2) активізація уваги учнів, підвищення їхньої здатності сприймати учбовий матеріал. Сутність таких заходів полягає передусім у тому, що працездатність буде швидше поновлюватися, якщо процес збудження на певний час переключатиметься на інші центри кори головного мозку. Їхній позитивний ефект заснований на фізіологічних механізмах активного відпочинку. Сигналом для проведення таких заходів є послаблення уваги учнів, тому вони проводяться безпосередньо під час уроків із тих предметів, що вимагають посидючості, зосередженості, постійної уваги (алгебра, геометрія, фізика, хімія, українська мова й т. п.). Досвід засвідчує, що фізкультурні хвилини й паузи найдоцільніше проводити через 20-30 хвилин від початку уроку, адже саме тоді з'являються перші ознаки стомлення. Звертаю вашу увагу й на те, що необхідність таких заходів підвищується у другій половині чи наприкінці навчального дня та навчального тижня. Фізкультурні хвилини складаються з 3-5 вправ і тривають 2-3 хвилини; фізкультурні паузи складаються з 5-7 вправ, їхня тривалість збільшується до 8-10 хвилин. При розробці комплексу вправ рекомендую звертати увагу на ритмічне чергування фаз напруження і розслаблення м'язів.

Заняття фізичними вправами на подовженій переміні будуть більш ефективними, якщо проводити їх на відкритому майданчику. Вони виконують наступні функції: 1) організація відпочинку в процесі навчального дня з метою підвищення працездатності учнів; 2) сприяння формуванню позитивного ставлення до організованої колективної діяльності, а також підвищенню обсягів знань і навичок використання масових самодіяльних форм активного відпочинку; 3) сприяння розвиткові творчої ініціативи й формуванню навичок свідомої дисципліни. Зміст таких заходів можуть складати, крім простих фізичних вправ, рухливі ігри, прості ігри-змагання (наприклад, стрибки в довжину з місця на результат), індивідуальне виконання вправ ігрового характеру з предметами (на вибір учнів), а в старших класах – ігри з використанням елементів спортивної техніки. Зауважу, що масовий характер і водночас обмеженість часу занять зумовлюють необхідність їхнього ретельного планування, забезпечення доступності змісту, своєчасної підготовки місць таких занять.

 


 


Читайте також:

 1. II. Загально-шкільні заходи
 2. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 3. IV. План навчального процесу.
 4. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 5. IІІ. Вивченняння нового навчального матеріалу.
 6. Q6 розраховують тільки при нестаціонарному режимі
 7. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 8. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 9. Адміністративно-запобіжні заходи
 10. Архітектурно- планувальні заходи по поліпшенню стану міського середовища .Аналіз циклу життя споруди
 11. Бар’єри стратегічного планування та заходи щодо їх подолання
 12. Бізнес-логістика в режимі INTERNET
Переглядів: 7741

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Значення, задачі, види позакласної роботи з фізичного виховання | Різновиди організації групових позакласних занять

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.