Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Контроль за виконанням приписів

Оформлення, вручення чи надсилання та реєстрація приписів

Загальні відомості про приписи

Тема: Оформлення припису.

План:

4. Порядок оскарження дій посадових осіб (державних інспекторів), які вручили чи надіслали приписи

1.У разі виявлення порушення державним інспектором під час проведення перевірки, він зобов’язаний скласти припис. Процедура оформлення, вручення чи надсилання приписів суб’єктам господарювання, які вчинили порушення земельного законодавства щодо використання та охорони земель усіх категорій та форм власності (далі - порушення земельного законодавства), реєстрації приписів, здійснення контролю за виконанням приписів здійснюється відповідно «Порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 104 від 19.02.2013 р.

Припис - це обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога державного інспектора, яка оформляється, вручається чи надси-лається суб’єктам господарювання щодо усунення порушень земельного законодавства.

Від імені інспекційних органів оформляти та вручати приписи особам, які вчинили порушення земельного законодавства, здійснювати контроль за їх виконанням мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України, його перший заступник та заступник, головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх перші заступники та заступники, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства відповідних територій (далі - державний інспектор).

Вимоги цього Порядку є обов’язковими:

- для державних інспекторів у частині дотримання ними процедури оформлення, вручення (надсилання), реєстрації приписів та здійснення контролю за їх виконанням;

- для посадових осіб юридичних осіб та фізичних осіб (у тому числі посадових осіб суб’єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців) у частині обов’язковості виконання вимог вручених (надісланих) їм приписів у зв’язку з порушенням ними земельного законодавства.

 

2. З метою припинення порушення земельного законодавства та усунення його наслідків державний інспектор вручає (надсилає) особі, яка його здійснила, чи особі, яка є відповідальною за дотримання вимог земельного законодавства, припис

.

Строк усунення наслідків правопорушення встановлюється державним інспектором, але не більше 30 днів.

Припис складається у двох примірниках. Перший примірник припису залишається у державного інспектора, другий - вручається під підпис або надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення особі, яка вчинила порушення земельного законодавства.

Облік вручених (надісланих) приписів здійснюється у журналі реєстрації приписів, який ведеться у структурних підрозділах інспекційних органів, повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу.

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, журнал прошнурований, на останній сторінці журналу проставляються відбиток печатки інспекційного органу та підпис його керівника.

Державний інспектор у день вручення припису особі, яка вчинила порушення земельного законодавства, зобов’язаний зареєструвати його у журналі реєстрації приписів. Реєстраційні номери на оригіналі та другому примірнику припису мають бути однаковими та відповідати порядковому номеру реєстрації припису в журналі реєстрації приписів.

 

3. Контроль за своєчасністю та повнотою виконання вимог, зазначених у приписі, здійснює державний інспектор, який вручив припис, чи державний інспектор, на якого покладено контроль за його виконанням.

У разі невиконання припису протягом вказаного у ньому строку державний інспектор складає протокол про адміністративне правопорушення за невиконання припису. З метою припинення порушення земельного законодавства та усунення його наслідків державний інспектор повторно видає припис і встановлює новий строк з вимогою припинити порушення земельного законодавства та усунути його наслідки, але не більше 30 днів.

При повторному невиконанні припису особою, яка вчинила порушення земельного законодавства, та при вжитті до неї усіх можливих заходів адміністративного впливу інспекційний орган вносить клопотання до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (за місцезнаходженням земельної ділянки, на якій вчинено порушення) для розгляду питання про припинення права користування земельною ділянкою, яка використовується з порушенням вимог земельного законодавства, та інформує про це відповідний орган прокуратури.

 

4. Особа, якій вручено (надіслано) припис, має право звернутися до керівника територіального інспекційного органу, у якому працює державний інспектор, Держсільгоспінспекції України або до суду щодо оскарження дій посадової особи (державного інспектора), яка вручила припис.

Скарга розглядається відповідним інспекційним органом у 10-денний строк з дня її отримання.

Подання скарги до інспекційного органу призупиняє виконання припису до розгляду скарги по суті. У разі залишення припису без змін строк виконання заходів, зазначених у приписі, продовжується з дати прийняття відповідного рішення.

За результатами розгляду скарги керівник відповідного інспекційного органу приймає рішення про скасування припису повністю чи частково (скасування окремої його вимоги) або залишення припису без змін, про що зазначається у рішенні щодо розгляду скарги на дії посадової особи (державного інспектора), яка вручила припис (далі – рішення).

Копія рішення вручається під підпис особі, яка подала скаргу, або надсилається їй рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

З прийнятим рішенням ознайомлюється під підпис посадова особа (державний інспектор), яка вручила припис.

У разі незгоди з рішенням, прийнятим керівником територіального інспекційного органу, скарга на дії посадової особи (державного інспектора), яка вручила припис, у тому числі на рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, може бути подана до Держсільгоспінспекції України. До скарги в обов’язковому порядку додається копія рішення керівника територіального інспекційного органу щодо розгляду скарги.

Рішення за результатами розгляду скарги приймається у 10-денний строк з дня її отримання.

Копія рішення Держсільгоспінспекції України вручається (надсилається) особі, яка подала скаргу, керівнику територіального інспекційного органу, що прийняв рішення за результатами розгляду скарги, який, у свою чергу, зобов’язаний ознайомити з ним під підпис посадову особу (державного інспектора), що вручила припис.

Облік прийнятих рішень здійснюється в журналі реєстрації рішень щодо розгляду скарг на дії посадових осіб (державних інспекторів), які вручили приписи. Такий журнал ведеться у структурних підрозділах інспекційних органів, повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу.Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, журнал прошнурований, на останній сторінці журналу проставляються відбиток печатки інспекційного органу та підпис його керівника. Реєстраційний номер рішення має відповідати порядковому номеру його реєстрації в журналі реєстрації рішень.

 


Читайте також:

 1. III. Контроль знань
 2. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 3. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 4. VII Контроль постачальника
 5. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 6. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 7. Біохімічний контроль за розвитком систем енергозабезпечення
 8. Бюджетний контроль - це порівняння показників бюджету зі звітом за від­повідний період часу.
 9. Бюджетний контроль на місцевому рівні
 10. Валютний контроль
 11. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 12. Ветеринарно-санітарний контроль кормів і води
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція № 14 | Поняття господарського обліку та його види.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.