Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Безпека життєдіяльності як категорія

Лекція 1.

.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни Безпека життєдіяльності

з розділу Основні визначення й вимоги безпеки життєдіяльності

підготовка бакалаврів

галузь знань:

0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

0507 «Електротехніка та електромеханіка»

напрям підготовки:

6.070104 «Морський та річковий транспорт»

6.050702 «Електромеханіка»

професійне спрямування:

«Судноводіння»

«Експлуатація суднових енергетичних установок»

спеціалізація:

«Експлуатація електрообладнання і автоматики суден»

курс: перший, другий

форма навчання: денна / заочна

 

м. Херсон 2012 р.


Конспект лекцій дисципліни «Безпека життєдіяльності» з розділу «Безпека та виживання екіпажу в екстремальних умовах» розробив згідно навчального плану і галузевого стандарту вищої освіти бакалавра з напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» та 6.050702 «Електромеханіка» д.т.н. професор Селіванов С.Є та д.т.н. Михайлик В.Д.

 

 

Опорний конспект лекцій розглянутий и ухвалений на засіданні кафедри управління судном та безпеки життєдіяльності на морі, протокол № ___ від «___» ___________ 2012 р.

 

Начальник навчально-методичного

відділу _____________ В.В. Черненко

 

 

Завідувач кафедри управління судном та

безпеки життєдіяльності на морі д.т.н., професор___________ С.Є. Селіванов

 

 

Зміст

 

 

Лекція 1

Безпека життєдіяльності як категорія 4-5

Лекція 2

2. Небезпека . Ризик як оцінка небезпеки 5-8

Лекція 3

Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії її з оточуючим середовищем та технікою. Раціональні умови життєдіяльності людини 8-11

Лекція 4

4.Вплив діяльності людини на навколишнє середовище 11-12

Лекція 5

5.Природні ,технолог енні та соціально-політичні небезпеки 12-15

Лекція 6

Комбіновані небезпеки. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі 15-17

Лекція 7

Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення негативних наслідків 17-19

Лекція 8

Надання першої долікарської допомоги потерпілому 19-21

Лекція9

Організація і управління безпекою життєдіяльності 22-23

 

Рекомендована література. Литература . Список литератури24

 

План лекції:

Основні етапи розвитку проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

Мета та основні завдання курсу "Безпека життєдіяльності".

Зв'язок курсу "Безпека життєдіяльності" з навчальними дисциплінами та практикою життєвого досвіду.

Основні положення Концепції національної безпеки України, що стосуються безпеки, життя та здоров'я особи.

Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності.

 

Рекомендована література: [1] стат. 43, 49, 50, 66, 68; [5] с. 3-15; [6] с. 3-4; [8] с. 5-7.

 

Основні теоретичні положення

Забезпечення безпеки життєдіяльності людини завжди було одним з найважливіших завдань розвитку цивілізації людства. Умови праці розглядаються в працях Арістотеля (387...322 рр. до н.е.), Гіппократа (400...377 рр. до н.е.). Відомий лікар епохи Відродження Парацельс (1493... 1544 рр.) вивчав небезпеки, які пов'язані з гірництвом. М.В.Ломоносов (1711... 1765 рр.) написав основоположні праці про безпеку в гірництві. В XIX і XX століттях у зв'язку з інтенсивним розвитком промисловості цими проблемами займається багато вчених. В.Л. Кірпічов (1845-1913рр.), О.О. Прес (1857-1930 рр.), Д.П. Нікопольський (1855-1918 рр.), В.О. Левицький (1867-1943 рр.) та інші.

Безпека життєдіяльності (БЖД) - наука про комфортну та безпечну взаємодію людини з середовищем, в якому вона перебуває [1].

Мета вивчення БЖД - озброїти майбутніх фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для:

розробки безпечних та нешкідливих умов життєдіяльності людини;

проектування нової техніки та технологічних процесів згідно з сучасними вимогами з екології та безпеки їх експлуатації з урахуванням стійкості функціонування об'єктів та технічних систем;

прогнозування та прийняття адекватних рішень в умовах надзвичайних ситуацій для захисту населення та виробничого персоналу від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, сучасних засобів знищення, а також під час ліквідації цих наслідків;

забезпечення стабільності функціонування об'єктів народного господарства у випадках надзвичайних ситуацій;

управління процесами життєдіяльності.

Предметом БЖД є закономірності виникнення і зниження збитків при її функціону­ванні. БЖД об'єднала в єдине ціле питання, які вивчались у курсах "Охорона праці", "Цивільна оборона", "Промислова екологія", а також розглядає ряд інших питань, які раніше не вивчались. Вона охоплює досягнення в галузі таких наук, як психологія, ергономіка, соціологія, фізіологія, гігієна, теорія надійності, акустика та ін. Це якісно нова дисципліна, яка вивчає небезпеки, що загрожують людині, закономірності їх виявлення та способи захисту від них.

БЖД суспільства забезпечується державними програмами, котрі включають:

розробку та проведення природоохоронних заходів;

систему профілактики та захисту здоров'я населення;

заходи щодо забезпечення громадського порядку;

систему охоронних заходів;

заходи щодо захисту населення під час загрози або виникнення НС техногенного, природного або воєнного характеру;

підготовку фахівців та інженерних кадрів, котрі знають основи БЖД, вміють проводити в життя заходи щодо захисту людей і навколишнього середовища.

Життєдіяльність - це специфічна форма активності людини, яка охоплює усю різноманітність взаємодії людини з навколишнім середовищем. Безпека розглядається як властивість СЛМС зберігати при функціонуванні такий стан, що виключає з деякою імовірністю виникнення збитків, пов'язаних з небезпечними подіями. Традиційна техніка безпеки, що є складовою частиною елемента безпеки життєдіяльності - охорони праці, - базується на засадах забезпечення абсолютної безпеки. Однак така концепція неадекватна законам техносфери, оскільки, незважаючи на гуманність цього імператива, він не є прийнятним, оскільки забезпечити нульовий ризик неможливо.

Практика дає людині усі підстави для висування аксіоми, що усяка діяльність людини є потенційно небезпечною. Потенційна небезпека ЖД людини існує як явно, так і приховано у вияві її результатів, котрі важко передбачити і котрі можуть спричинитися до травм, загибелі, захворювань, погіршення працездатності, самопочуття та інших небажаних наслідків.


Читайте також:

 1. А категорія
 2. А. КАТЕГОРІЯ СУБСТАНЦІЇ.
 3. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
 4. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 5. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 6. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 7. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 8. Алкоголізм і безпека праці.
 9. Аналіз ризику в життєдіяльності людини.
 10. Апарат управління безпекою життєдіяльності
 11. Безпека
 12. Безпека в SNMPv3
Переглядів: 2235

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Принципи TQM | Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.