Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок розрахунку загальновиробничих витрат

 

Для розрахунку загальновиробничі витрати групуються в три блока:

- кошти на заробітну плату робітників (ЗПЗВВ);

- відрахування на соціальні заходи відповідно до законодавства (В);

- інші статті ЗВВ ( І ).

Кошти на заробітну плату робітників розраховуються на базі трудовитрат робітників і відповідної вартості людино-години.

 

ЗПЗВВ = 21,77 × К1 × ( ТМ + ТБ ), (1)

 

де ТМ – трудовитрати робочих, зайнятих обслуговуванням будівельних машин та механізмів ( з локального кошторису), люд-год;

ТБ – трудовитрати робочих, зайнятих на будівельно-монтажних роботах ( з локального кошторису), люд-год;

К1 – усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової вартості трудомісткості робіт (ТМ + ТБ ) до трудовитрат робочих, які виконують загальновиробничі роботи ( для внутрішніх санітарно-технічних робіт К = 0,105);

 

21,77 - вартість людино-години цих робітників, приймається по п’ятому розряду на виконані роботи ( на 1.01.09 року вартість робіт 7 розряду).

Відрахування на соціальні заходи визначаються відповідно до встановлених норм законодавства та заробітної плати:

 

В = 0,3942 × (ЗПЗВВ + ЗПБ + ЗПМ), (2)

 

де 0,3942 – відрахування на соціальні заходи ( станом на 1.05.03 32%+1,9%+2,9%+2,62%=39,42%, де 32% - розмір збору до пенсійного фонду, 1,9% - внески до фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття, 2,9% - внески до фонду соціального страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 2,62% - внески до фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання);

ЗПБ – заробітна плата робочих, зайнятих на будівельно-монтажних роботах, грн.;

ЗПМ – заробітна плата робочих, зайнятих обслуговуванням будівельних машин та механізмів, грн.

Кошти на покриття інших статей ЗВВ визначаються за формулою:

 

І = К2 × (ТМ + ТБ ), (3)

 

де К2 – усереднений показник для визначення коштів на покриття інших ЗВВ, грн./люд-год (для внутрішніх санітарно-технічних робіт 2,75).

Витрат, що відносяться до статті

«Загальновиробничі витрати»

1. Витрати на керування й обслуговування будівельного виробництва:

1.1 Витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які інші грошові виплати працівників апарата керування відособлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації (керівників, фахівців, службовців), лінійного персоналу (начальників ділянок, виконавців робіт, майстрів, механіків ділянок і т.п.), крім тих, котрі включені до складу виробничих бригад, обчислену по посадових окладах, тарифним ставкам відповідно до форм і системами оплати праці, установленими будівельною організацією.

Витрати на службові відрядження персоналу, зазначеного в пункті 1 даного розділу, у межах норм, передбачених законодавством.

Амортизація основних засобів призначених для обслуговування апарата керування відособлених структурних підрозділів і лінійного персоналу.

Амортизація нематеріальних активів, призначених для Обслуговування апарата керування відособлених структурних підроділів і лінійного персоналу.

Витрати на зміст, експлуатацію і ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

Витрати на опалення, водопостачання, водовідведення й інший зміст виробничих приміщень.

Витрати на дотримання правил охорони праці, протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних і інших спеціальних вимог, передбачених правилами виробництва будівельно-монтажних робіт або законодавством, а саме:

1.2. Амортизація, витрати на проведення поточного ремонту і на переміщення нетитульних тимчасових споруджень і приміщень санітарно-побутового призначення, що входять до складу основних засобів.

Витрати на устаткування і зміст огороджень для машин і їхніх рухливих частин, люків, отворів, сигналізації й інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують охорону праці.

Витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям і іншими засобами індивідуального захисту і лікувально-профілактичним харчуванням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у встановленому­ законодавством порядку.

Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів по охороні праці, попередження нещасних випадків і захворювань на будівництві, а також поліпшення умов праці; устаткування кабінетів по охороні праці; витрати на організацію доповідей і лекцій по охороні праці.

Витрати на зміст протипожежної і сторожової охороні будівельних майданчиків, виробничих приміщень і приміщень, де розміщається апарат керування відособлених структурних підрозділів і лінійний персонал:

витрати на оплату праці робітників, що знаходяться в штаті відособленого структурного підрозділу;

оплата послуг, зроблених сторонніми організаціями по протипожежній і сторожовій охороні у встановленому законодавством порядку;

придбання, зміст і знос протипожежного інвентарю й устаткування.

1.3. Витрати на аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів підземного будівництва й об'єктів спеціального призначення при наявності відповідних договорів.

1.4. Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат керування відособлених структурних підрозділів, лінійний персонал (начальників ділянок, виконавців робіт, майстрів, механіків ділянок і т.п.) будівельної організації, у тому числі:

основна, додаткова заробітна плата і будь-які інші грошові виплати водіїв і інших робітників, що обслуговують автомобілі;

зміст і експлуатація власних і орендованих автомобілів, використовуваних для обслуговування будівельного виробництва;

зміст гаражів і місць стоянки (паркування) автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізація і т.п.).

вартість паливних, мастильних і інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми.

1.5 Витрати, зв'язані з оплатою послуг комерційних банків і інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування (у частині виплат заробітної плати персоналові, зазначеному в пунктах 1, 9 даного розділу і пунктах 3, 4 розділи IV Методичних рекомендацій}, і витрати на поштово-телеграфні послуги, зв'язані з обслуговуванням будівельного виробництва.

1.6 Витрати за користування лічильно-обчислювальною, машинописною, множною й іншою оргтехнікою персоналом, зазначеним у пункті 1 даного розділу.

1.7 Оплата послуг, що робляться (по замовленнях персоналу, вказаного в пункті 1 даного розділу) сторонніми організаціями, якщо в будівельній організації не передбачені відповідні функціональні служби, включаючи витрати на друковані, множні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи.

1.8 Відрахування по встановленим законодавством нормам на соціальні заходи, передбачені пунктом 4 роздягнула 111 Методичних рекомендацій, від витрат на оплату праці працівників, зазначених у даному розділі.


Читайте також:

 1. The peace – порядок
 2. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 3. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 4. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 5. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.
 6. Алгоритм розрахунку апаратів псевдозрідженого шару.
 7. Алгоритм розрахунку ризиків за загрозою відмова в обслуговуванні
 8. Алгоритм розрахунку та підбору технологічного обладнання
 9. Алгоритм розрахунку температури поверхні чипу ІМС процесора
 10. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 11. Аналіз витрат за центрами відповідальності.
 12. Аналіз витрат звичайної діяльності
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок розрахунку прямих витрат | Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках і удосконалення технології

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.