Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аналоговий сигнал Цифровий сигнал

Дискретні та аналогові медичні дані.

Медичні дані у зв'язку зі значними обсягами та різноманіт­ністю типів підлягають систематизації. За способом обробки на ПК медичні дані поділяють на дискретні та аналогові. По­няття дискретності, переривчастості відоме з курсу математи­ки (переривчастість функції) та фізики (дискретність корпус­кулярної теорії світла, квантової теорії).

Дискретні медичні дані — це дані, які вводяться в ком­п'ютер з клавіатури, тобто тексти, цифри, знаки, як підляга­ють відомій цифровій обробці:

— скарги, низка клінічних параметрів, що характеризу­ють загальний стан хворого

— результати лабораторних досліджень;

— результати інструментальних досліджень;

— діагнози;

— статистичні дані;

— медична документація та ін.

Аналогові медичні дані включають:

— безперервні криві медико-біологічних параметрів, одер­жаних за допомогою спеціальної апаратури — приладів функ­ціональної діагностики: реограми, електрокардіограми, елект­роенцефалограми, криві температури тіла, частоти дихання, артеріального тиску та ін. Ці біосигнали несуть у собі важливі відомості про стан здоров'я пацієнта, і їх розшифровування ви­магає часом негайних висновків. Розшифрувати подібну ін­формацію швидко та без погрішностей можна за допомогою сучасних комп'ютерних технологій;

— інформаційні промені — хвильові процеси різної фізич­ної природи (інфрачервоне, рентгенівське, радіоактивне вип­ромінювання, ультразвук та ін.), які використовуються в комп'ютерних діагностичних комплексах. Інформаційні про­мені обов'язково перетворюються на безперервні електричні сигнали різними способами, при цьому їхні параметри відпові­дають біофізичним характеристикам.

Аналогові дані не вводяться в ПК з клавіатури. Вони пода­ються на нього за допомогою спеціального пристрою, який ви­конує функцію відцифровування аналогових даних. Як відо­мо, будь-які дані можуть бути оброблені на ПК тільки за умови їх переведення в числову, дискретну форму, тобто в цифровий код. Одним зі стандартних пристроїв перетворення безпе­рервного електричного сигналу на серію окремих цифрових сигналів для введення інформації в комп'ютер або мікропроце­сорний пристрій служить аналогово-цифровий перетворювач.

Аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) — пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал на дискретний код, тобто цифровий сигнал (мал.1).

(01110011100001001)

Мал.1. Процес перетворення сигналу

Аналогово-цифрове перетворення використовується в без­лічі електронних пристроїв: від звукових карт та студійного звукозаписного устаткування до наукових та медичних при­ладів, тобто скрізь, де потрібно обробляти, зберігати або пере­давати сигнал у цифровій формі.

Зворотне перетворення здійснюється за допомогою цифро­во-аналогового перетворювача (ЦАП): у медицині при виве­денні на екран зображення внутрішніх органів у ході застосу­вання методів візуалізації (ультразвукове дослідження (УЗД), комп'ютерна томографія (КТ)), відтворенні знімків, переданих мережею. ЦАП є інтерфейсом між абстрактним цифровим сві­том та реальними аналоговими сигналами. ЦАП входить до складу графічної плати (графічна карта, відеокарта, відеоадап­тер) комп'ютера.

Після перетворення відцифрована інформація потрапляє в ПК, де обробляється програмним забезпеченням та, пройшов­ши зворотне перетворення за допомогою ЦАП, подається на пристрій виведення у вигляді зображення органів, графічної моделі процесу, сигналу тривоги та ін. На сьогодні створено комп'ютери, оснащені пристроями як прямого, так і зворотно­го перетворення аналогового сигналу. Розроблено аналогово-цифрові та цифрово-аналогові контролери, за допомогою яких можна підключити медичну техніку до комп'ютера через його внутрішні шини або зовнішні роз'єми.

Як приклад універсального технічного приладу відцифро­вування медінформації можна навести цифрову фотокамеру, яка дає змогу відцифровувати при фотографуванні основні діаг­ностичні (рентгенограми, сонограми, томограми), допоміжні(клінічні фотографії, відео зйомка пацієнта), графічні (електрограми), пояснювальні графічні (малюнки) дані.

Пряме та зворотне відцифровування інформаційних проме­нів в апаратно-комп'ютерних комплексах наведено на схемі 1.


Читайте також:

 1. А — позитивна умовна реакція натискання на клавішу, В — бурхлива емоційно-рухова реакція за відсутності харчового підкріплення сигналу.
 2. Автоматична система сигналізації
 3. Алгоритм прийняття рішення при прийманні сигналів з випадковою початковою фазою
 4. Аналоговий рівень доведення
 5. Безперервних сигналів на тріоді
 6. Вимірювальні сигнали, перетворення вимірювальних сигналів, форми вимірювальної інформації
 7. ВИМОГИ ДО ТИМЧАСОВИХ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ І СВІТЛОФОРНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
 8. Віртуальні переривання або сигнали
 9. Вхідні, вихідні світлофори. Запрошувальний сигнал
 10. Вчення І.П. Павлова про дві сигнальні системи дійсності
 11. Выделение сигнала ошибки в блоке СФ2
Переглядів: 4814

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Медична інформація, її властивості. | Стандарти медичних даних.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.