Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Елементарні статистичні характеристики

Етапи розв'язання статистичної задачі

Підготовка медичних даних для обробки на ЕОМ.

Основними етапа­ми статистичної обробки даних є статистичне збирання даних (рутинна ручна робота) та аналіз даних (здійснюється за допо­могою комп'ютерних технологій) з подальшими висновками.Роботою зі збирання початкової інформації займається середній медпер­сонал: медсестри та статисти.

Якщо дані вводяться в ПК для текстової обробки, несклад­них математичних обчислень, систематизації та пошуку, то за­стосовуються універсальні сучасні інформаційні технології.

Якщо необхідно провести імовірнісно-статистичну обробку даних, то використовуються методики зі статистики: спеціаль­ний модуль, уведений в Ехсеl, що дає змогу розраховувати більше ніж 80 найважливіших статистичних функцій; спе­ціалізовані програмні пакети аналізу даних.

Аналогові дані попередньо відцифровуються та обробля­ються спеціальним ППЗ, що є прерогативою фахівців з інфор­матики, а не медичних працівників.

Будь-яка імовірнісно-статистична задача включає п'ять етапів:

— постановка задачі, її мета, розробка плану дослідження (робота лікаря);

— збирання матеріалу: вибір облікового документа з пере­ліком питань, на які потрібно отримати відповіді. Це може бути як спеціально складений дослідником опитувальний лист, анкета, карта, так і офіційний обліковий документ — та­лон амбулаторного пацієнта, лікарське свідоцтво про смерть тощо (робота лікаря та середнього медпрацівника);

— вибір методу вирішення та первинна статистична об­робка даних. Цей пункт включає обчислення показників (абсолютних, відносних та середніх величин), їх порівняння (робота лікаря та середнього медпрацівника);

— аналіз даних;

— інтерпретація результатів (робота лікаря).

Вимога правильно застосовувати методи при обробці науко­вого матеріалу визначається особливостями медицини — пред­метної сфери з нечіткою системологією. Тобто дані "переважно, майже завжди, досить часто, дуже рідко" позбав­лені конкретики, вони не математичні. У медицині такі описи мають імовірнісний характер. Статистика вимагає чіткого кількісного вираження випадків при дослідженні якого-небудь параметра. По суті, лікар постійно має справу з імовірніс­ним матеріалом. Методи теорії імовірності дають можливість проводити розрахунки, що дають змогу робити практичні вис­новки щодо випадкових явищ.

Імовірність — кількісна міра об'єктивної можливості поя­ви події при реалізації певного комплексу умов. Імовірність події А позначається як Р(А) та виражається в частках одиниці або у відсотках. Міра ймовірності — діапазон її числових зна­чень від 0 до 1 або від 0 до 100 %.

Частота появи події (статистична ймовірність) — це від­ношення кількості випадків, у яких реалізувався певний ком­плекс умов (m), до загальної кількості випадків (n): р(А)=m/n.

Випадкова подія — подія, яка при реалізації визначеного комплексу умов, може відбутися або не відбутися, її імовір­ність перебуває в межах 0<Р(А)<1 або 0<Р(А)<100 %

Достовірна подія — подія, яка при реалізації визначеного комплексу умов відбудеться неодмінно, її імовірність станови­тиме 1 або 100 %.

Неможлива подія — подія, яка при реалізації визначеного комплексу умов не відбудеться ніколи, її імовірність станови­тиме 0.

Події, які складаються в тім, що в результаті випробування з'явиться яке-небудь із можливих значень випадкової величини, є несумісними й утворять повну групу подій.


Читайте також:

 1. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 2. Абсолютні і відносні статистичні величини
 3. Акустичні характеристики порід
 4. Будова, принцип роботи та характеристики МДН – транзисторів
 5. Будова, принцип роботи та характеристики тиристорів
 6. Будова, характеристики і параметри біполярного транзистора
 7. Варіаційні ряди та їх характеристики
 8. Векторні характеристикимеханічного руху– переміщення, шлях, швидкіст та прискорення
 9. Вивчення загальної характеристики господарства, окремих галузей господарства та міжгалузевих комплексів.
 10. Види мереж. Основні характеристики мереж.
 11. Види та характеристики зношування
 12. Види та характеристики інструментів власності.




Переглядів: 5411

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Єлементи математичної статистики та їх використання в медицині.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.