Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Терміни та визначення ліфтового господарства за ДСТУ 3552 – 97 «Ліфти пасажирські та вантажні»

(нумерація відповідає нумерації в ДСТУ)

 

III. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

3.1 Ліфт – стаціонарна вантажопідіймальна машина періодичної дії, призначена для підіймання та спускання людей і (або) вантажів у кабіні, яка рухається по жорстких вертикальних напрямних чи напрямних, у яких кут нахилу до вертикалі не більше ніж 15° (lift).

3.2 Вирівнювання – операція, що поліпшує точність зупинки відносно рівня поверхових площадок (leveling).

3.3 Пасажир (ліфта) – будь-яка особа, що її перевозить ліфт (passenger).

3.4 Користувач (ліфта) – особа, що використовує ліфт (user).

3.5 Провідник (ліфта) – особа, яка постійно перебуває у кабіні ліфта та надає команди керування (conductor).

3.6 Ліфтер – особа, яка керує ліфтом та стежить за виконанням пасажирами «правил користування ліфтом» (attendant car).

IV. ТИПИ ЛІФТІВ

4.1 Ліфт загального призначення – ліфт, який відповідає технічним вимогам для більшості галузей використання (general purpose lift).

4.2 Ліфт спеціального призначення – ліфт, призначений для конкретної галузі використання та (чи) цільового призначення (special purpose lift).

4.3 Електричний ліфт – ліфт, у якого кабіні надає руху електропривод (electrical lift).

4.4 Гідравлічний ліфт – ліфт, у якого кабіні надає руху електронасос ний гідропривід поступального руху (hydraulic lift).

4.9 Пасажирський ліфт, для лікувально-профілактичних закладів – ліфт, призначений для підіймання і спускання хворих, у тому числі на транспортних засобах із супровідним персоналом.

4.11 Вантажний звичайний ліфт – вантажний ліфт (в. л.), кабіну якого підвішену за її верхню частину.

4.12 Вантажний ліфт з монорейкою – в. л., в кабіні якого передбачено можливість прикріплення підвісної дороги (монорейки).

Продовження додатку

4.13 Вантажний вижим ний ліфт – в. л., підіймання кабіни якого виконується завдяки дії сили на неї знизу.

4.14 Вантажний тротуарний ліфт – вантажний вижимний ліфт, кабіна якого виходить із шахти через люк, розташований у верхній частині шахти.

4.15 Вантажний малий ліфт – в. л., що має кабіну, доступ людей в яку неможливий через її розміри та конструктивне виконання (service lift).

 

V. ПАРАМЕТРИ ЛІФТІВ

5.2 Номінальна швидкість (ліфта) – швидкість руху кабіни, на яку розраховано ліфт (rated speed).

5.3 Робоча швидкість (ліфта) – фактично швидкість руху кабіни ліфта в усталеному режимі (worker speed).

5.4 Мала швидкість – знижена усталена швидкість руху кабіни на підході до посадкової (завантажувальної) площадки до моменту спрацювання гальма.

5.10 Корисна площа підлоги кабіни – площа кабіни, вимірювана над підлогою без урахування поручнів (available car area).

5.15 Вільний хід кабіни – відстань можливого руху кабіни за інерцією вгору після посадки противаги на повністю стиснутий буфер чи жорсткий упор.

5.16 Вільний простір над кабіною – відстань від площадки на даху кабіни до частин перекриття над шахтою, виступають, коли противага перебуває на повністю стиснутому буфері чи жорсткому упорі.

5.34 Міжосьова відстань – відстань між осями кабіни і противаги, що проходять паралельно.

 

VI. ОБЛАДНАННЯ ЛІФТА

6.1 Кабіна ліфта – вантажоносійний пристрій призначений для розміщення людей і (або) вантажу (lift car).

6.2 Прохідна кабіна – кабіна, що має два і більше входів (виходів) (аварійні двері не враховуються).

6.4 Противага ліфта – пристрій для зрівноваження маси кабіни та частини корисного вантажу (counterweight).

6.5 Напрямні кабіни [противаги] – пристрій, що забезпечує напрям руху кабіни [противаг].

Продовження додатку

 

6.6 Башмак кабіни [противаги] підкладений пристрій, що встановлений на кабіні [противазі], який визначає положення кабіни [противаги] відносно напрямних (car shoe).

6.14 Зрівноважувальний канат [ланцюг] – канат, який зрівноважує масу тягових канатів (balancing rope(chain)).

6.16 Канат обмежувача швидкості – канат для приведення в дію обмеженої швидкості під час руху кабіни [противаги].

6.19 Купе кабіни – частина кабіни, що складається з підлоги, огорожі і стельового перекриття (car compartment).

6.48 Буфер кабіни [противаги] – пристрій для амортизації і зупинки кабіни [противаги], який переходить в нижнє робоче положення (car buffer (counterweight)).

VII. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА ЛІФТА

7.2 Шахта ліфта – споруда, в якій переміщується кабіна і противага (well lift).

7.4 Глуха шахта – шахта, обгороджена з усіх боків і на всю висоту суцільним матеріалом (blank well).

7.9 Приямок шахти – частина шахти, розташована нижче ніж рівень нижньої поверхової площадки (pit well).

7.10 Машина переміщення ліфта – приміщення в якому розташована привод(ди) ліфта(ів) і (чи) пов’язане з ліфтом обладнання (machine koom).

7.11 Блочне переміщення ліфта – переміщення для установлення напрямних блоків (lift pulley koom).

7.12 Тумба приямка – виступний елемент підлоги приямка під будер кабіни (bollard pit).

 

VIII. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ ЛІФТОМ

8.1 Ввідний пристрій ліфта – електротехнічний пристрій (е. п.) для подавання і зняття електроживлення на вводі в ліфт та захисту від радіозавад під час роботи ліфта (input device).

8.2 Пост керування (кнопковий) – е. п. для подавання команд керування ліфтом (control position).

8.3 Кнопка показу (керування ліфтом) – елемент кнопкового поста керування для подавання команди на пуск кабіни (start button).

Продовження додатку

 

8.4 Кнопка виклику – е. п. для виклику кабіни на посадкову (завантажувальну) площадку (call button).

8.9 Давач точної зупинки кабіни – пристрій, який подає команду для зупинки кабіни.

8.10 Селектор – багатопозиційний апарат, який змінює своє комутаційне положення чи стан залежно від місця знаходження кабіни (selector).

8.11 Робоче освітлення ліфта – електричне стаціонарне освітлення, яке забезпечує нормовану освітленість шахти і приямка, машинного і блочного приміщень кабіни, площадок перед дверима шахти, проходів і коридорів, які ведуть до цих приміщень та площадок.

8.15 Вимикач завантаження кабіни – вимикач безпеки, який спрацьовує у разі наявності у кабіні вантажу масою 15кг і більше.

8.16 Вимикач перевантаження кабіни – вимикач безпеки, який запобігає пуску ліфта у разі перевантаження кабіни.

8.17 Вимикач уловлювачів кабіни – вимикач безпеки (в. б.), який контролює спрацювання уловлювачів кабіни.

8.18 Вимикач обмежувача швидкості кабіни – в. б., який спрацьовує у разі збільшення на встановлене значення швидкості кабіни.

8.23. Вимикач натяжного пристрою каната обмежувача швидкості – в. б., який спрацьовує у разі переходу натяжним пристроєм каната обмежувача швидкості крайніх робочих положень.

8.19 Вимикач зачинення дверей кабіни (шахти, приямка, блочного приміщення).

8.20 Вимикач зачинення аварійних дверей кабіни.

8.21 Вимикач, замка дверей перегородки кабіни.

8.22 Вимикач натяжного пристрою врівноважувальних канатів.

8.24 Вимикач тягових канатів.

8.25 Вимикач автоматичного замка дверей шахти.

8.26 Вимикач прорізу обслуговування шахти.

8.27 Вимикач замка люка кабіни.

8.28 Вимикач закривання люка тротуарного ліфта.

8.29 Вимикач автоматичного замка люка тротуарного ліфта.

8.30 Вимикач пристрою ручного привода лебідки. Вимикач безпеки, який контролює приєднання пристрою ручного привода до обертових частин лебідки.

Закінчення додатку

8.31 Вимикач гальма безредукторної лебідки.

8.32 Вимикач упорів у приямку.

8.33 Вимикач гідравлічного буфера кабіни [противаги].

8.34 Кнопка «Стоп» – використовується для термінового зупинення кабіни ліфта в ручну (stop button).

IX. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЛІФТОМ

9.1 Система керування ліфтом – сукупність пристроїв керування, що забезпечують роботу відповідно до заданої програми (control system lifts).

9.2 Тип керування – сукупність основних ознак керування у разі використання ліфта за призначенням, які характеризують місце та спосіб подавання команд керування та порядок їх використання.

9.3 Просте кнопкове керування – система керування, за якої ліфт спрацьовує на виклик, якщо він вільний, і може перевозити пасажирів, що ввійшли до кабіни.

9.4 Внутрішнє кнопкове просте керування – система керування, за якої керування переміщенням ліфта здійснюється з кабіни (interior to
push – button control).

9.5 Зовнішнє кнопкове просте керування – система керування, за якої переміщення ліфта здійснюється з поверхової площадки (спеціальною обслугою).

9.6 Важільне керування – система керування, за якої команда керування подається за допомогою важільного апарата керування (control lever).

9.7 Змішане збірне керування під час руху вниз – система керування, за якої поверхові виклики допускається реєструвати незалежно від того, вільна кабіна чи ні, натисненням кнопки виклику, установленої на поверхах.

9.8 Змішане збірне керування у двох напрямках – система керування, за якої потрібно по дві кнопки виклику на кожному проміжному поверсі і одна – для підіймання, друга – для спускання.

9.9 Збірне групове керування – система керування групою ліфтів, що мають загальні апарати керування на поверхових площадках.

9.10 Програмне керування – система керування одним чи групою ліфтів, яка дає змогу установити програму роботи ліфтів автоматично чи вручну (programmed control).


Навчальне видання

 

 

ІНОСОВ Сергій Вікторович

Тімінський Олександр Георгійович

 

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 6. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 7. Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові
 8. Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові
 9. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту
 10. Аналіз ринку послуг ресторанного господарства району
 11. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 12. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.