Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові

Номер пробірки Стандартний розчин білка, мл 0,9 % NaCl, мл Вміст білка в пробі, г Концентрація, % (маса/об’єм)
0,4 0,6 0,04
0,6 0,4 0,06
0,8 0,2 0,08
1,0 0,10

 

Серію стандартних розчинів обробляють у такий самий спосіб, як і дослідні проби. Вимірювання оптичної густини стандартних розчинів починають з менших концентрацій. Значення оптичної густини (що відповідають різним концентраціям) наносять на міліметровий папір. На осі абсцис з дотриманням однакових інтервалів рівномірно відкладають значення концентрації стандартних розчинів білка; на осі ординат – відповідні їм значення оптичної густини. Масштаб вибирають так, щоб крива була під кутом 45 °. Наносять середнє значення екстинкції з декількох визначень і через отримані точки, а подекуди і між ними проводять пряму лінію (рис. 2.8).

Рис. 2.8.Калібрувальна крива для визначення концентрації білка біуретовим методом

 

Нормальні значення концентрації загального білка маса/об’єм, або г/100 мл: у сироватці крові дорослих становлять 6,5–8,5, у дітей до шести років – 5,6–7,8, у немовлят – 5,3–6,8; у сечі – 25–70 мг/добу; у лікворі – 15–45 мг/100 мл.

Примітка. Калібрувальна крива за біуретовим методом відображає лінійну залежність до Е = 0,5 (близько 10 г/100 мл), що збігається з даними інших авторів.

Якщо концентрація білка у сироватці перевищує 10 г/100 мл, її розводять фізіологічним розчином (зазвичай дворазово), в реакцію беруть 0,1 мл суміші, а отриманий результат множать на коефіцієнт розведення, який дорівнює двом. Усі реактиви, які використовують у методиці, готують на дистильованій воді.

 

Визначення концентрації білка за методом Лоурі

Принцип методу. В основі визначення концентрації білка цим методом є здатність Купрум похідних білка відновлювати реактив Фоліна з утворенням забарвлених продуктів реакції. Метод широко застосовують не тільки для визначення концентрації білка у біологічних рідинах, а й для серійних аналізів фракцій на вміст білка після розділення складних сумішей хроматографічними методами. Важливо пам’ятати, що позитивну реакцію Фоліна дають відновники – аскорбінова кислота, глутатіон і навіть глюкоза.

Обладнання. Фотоелектроколориметр або спектрофотометр, штатив з пробірками, піпетки.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. Rete-алгоритм
 6. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 7. Абсолютний фагоцитоз або елімінуюча здатність крові (ЕЗК) — це кількість фагоцитованих мікробних клітин лейкоцитами 1 мкл крові.
 8. Адаптація крові до фізичних навантажень
 9. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
 10. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 11. Алгоритм
 12. Алгоритм
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Визначення загального білка сироватки крові за біуретовою реакцію | Реактиви

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.