Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Теорія перехідних кривих

Теорія перехідних кривих. Розрахунки по встановленню параметрів перехідних кривих.

Перехідні криві призначені для сполучення прямих ділянок і кругових кривих залізничної колії, а також кругових кривих різного радіуса між собою. Можна не влаштовувати перехідні криві у випадку сполучення прямих з круговою кривою радіусом 3000 м і більше, або двох кругових кривих при різниці в їх кривизні не більше 1/3000.

Перехідні криві повинні забезпечувати:

- плавний перехід рухомого складу з одної ділянки на іншу, тобто відсутність раптової появи відцентрових сил в зоні переходу;

- плавний відвід підвищення зовнішньої рейки і розширення колії в кривій.

Схема перехідної кривої з ув’язкою з відводом підвищення зовнішньої рейкової нитки і зміною відцентрової сили представлені на рис.1

 

В межах перехідної кривої плавно наростає кривизна колії за рахунок зміни змінного радіусу від È до R. В межах перехідної кривої плавно наростає підвищення від 0 до h. Робиться відвід уширення колії, якщо звичайно в межах кривої воно потрібне. Враховуючи те, що відцентрова сила є обернено пропорційна радіусу, то на ППК вона дорівнює нулю а в межах кругової кривої . Змінна кривизна, відвід підвищення та ширина колії в межах перехідної кривої викликають силові фактори, яких нема в інших ділянках колії.

Основні вимоги до устрою та утримання перехідних кривих зводяться до того, щоб силові фактори, які появляються, розвиваються і зникають (прискорення, сили та моменти) в межах довжини перехідної кривої змінювались постійно і монотонно з заданим графіком, а в початку та в кінці перехідної кривої були рівні нулю, що забезпечується при дотриманні вимог, які приведені в таблиці 2.2.

Перші три вимоги – це монотонність ординат у перехідної кривої, кута повороту φ, та кривизни к є очевидними. Згідно цих вимог приведені параметри повинні бути рівні нулю в ППК. Четвертою є вимога криволінійності відводу підвищення зовнішньої рейки і переходу по дотичній до положення зовнішньої рейкової нитки на прямій та круговій кривій. Схема положення рейкових ниток на перехідній кривій приведена на рис.2.20

При цьому

Так як по умові в ППК та в КПК , то в цих точках повинно бути також .

П'ята умова забезпечує виконання вказаних раніше вимог по відношенню до додаткових силових факторів.

Виконання всіх п’яти вимог забезпечує найкращій прохід рухомого складу по кривим, що особливо важливо при високих швидкостях.

Практично ці вимого приводять до проектування таких перехідних кривих, у яких графік кривизни та підвищення має полярну симетричну чи можна сказати S подібну форму. В середині криволінійного відводу виникає ухил в 1,5-2 рази більший чим при прямолінійному відводі підвищення. Крім того, в таких випадках потрібні невеликі зсуви кругових кривих для влаштування перехідних, що може бути потрібним в стислих умовах. Однак розбивка та утримання таких кривих вимагають більш високої точності, чим при дотриманні чотирьох чи трьох умов.

При виконання трьох умов зміна кривизни та відводу підвищення є прямолінійним.

Відцентрова сила, яка виникає в любій точці перехідної кривої повинна урівноважуватись доцентровою, яка виникає за рахунок наявності підвищення. Ця вимога буде виконуватись якщо кривизна ПК буде наростати пропорційно росту підвищення, а при лінійному відводі підвищення і пропорційно довжині перехідної кривої, так як :

Підставивши h в формулу довжини отримуємо. Позначимо- називається фізичним параметром перехідної кривої.

При цьому формула прийме вид .

При лінійному законі зміни кривизни і підвищення зовнішньої рейки, прийнятому на наших залізницях, перехідна крива описується рівнянням радіоідальної спіралі.

(5.1)

де - довжина перехідної кривої від її початку;

- лінійний радіус і кривизна в межах перехідної кривої;

- параметр перехідної кривої.

При (- повна довжина перехідної кривої)

(5.2)

Рівняння радіоідальної спіралі в прямокутній системі координат має вид

(5.3)

В параметричній формі його можна представити так

(5.4)

Часто обмежуються лише першим членом ряду в рівняннях (5.4). тоді, прийнявши одержимо

(5.5)

що являє собою рівняння кубічної параболи.

Рівнянням (5.5) можна користуватись, коли можлива точність розбивки або перевірка положення кривих задовольняє умові

(5.6)

де - повна довжина перехідної кривої;

- її абсциса.

Відповідно кубічна парабола може бути тільки застосована на ділянці ОВ.


Читайте також:

 1. E) теорія раціонального вибору.
 2. I. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси
 3. V теорія граничної корисності визначає вартість товарів ступенем корисності останньої одиниці товару для споживача.
 4. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі.
 5. Біхевіоральна теорія
 6. В межах наукового підходу існує велика кількість концепцій, але найбільш переконлива – еволюційна теорія.
 7. Взаємозв’язок психодинамічної теорії АСПН з іншими теоріями
 8. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації
 9. Голографічна теорія пам’яті.
 10. Двофакторна теорія Герцберга
 11. Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ ст. Економічна теорія неоінституціоналізму.
 12. Економiчна теорія Дж.М.Кейнса.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд | Вибір довжини і параметра перехідної кривої

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.