Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


А–в горизонтальній площині; б – у вертикальній площині

Горизонтальна

Лінія погляду

Нормальна

Лінія погляду

120î

60î

30î

15î

120î

60î

30î

à á

Рис. 2.2. Зона в моторному полі при виконанні ручних операцій

та розміщення органів управління при робочій позі «сидячи»:

Зона оптимальної досяжності; 2 – зона легкої досяжності; 3 – зона досяжності

ìì

ìì

400 200 0 200 400 ìì 600 400 200 0 200 400 ìì

Край робочої

Поверхні

O

O

2 1 2

• мати достатнє природне

та штучне освітлення;

• мати параметри мікроклі1

Мату відповідно до санітарних

норм;

• мати вентиляцію;

• мати параметри інших са1

Нітарно1гігієнічних факторів

Такими, що не перевищують

Гранично допустимих значень

Відповідних нормативних

Документів.

Вибір оптимального режи_

Му роботи і відпочинку. Під

Час роботи від працівника

Вимагається підвищена увага,

Певна швидкість виконання

Окремих технологічних опера1

Цій, швидка переробка одержа1

Ної інформації, точна коорди1

Нація рухів і ін., що може

Викладати перевантаження і

Перевтому організму та зни1

Ження працездатності. До

Таких же наслідків призводить

І монотонна робота при вико1

Нанні спрощених одноманіт1

Них операцій у примусовому

Режимі та заданій позі (напри1

Клад, при роботах на конвеєрах

Чи поточно1механізованих лі1

Ніях). Таку перевтому можна

Зменшити створенням опти1

Мального режиму праці і відпо1

Чинку.

Під оптимальним режимом

Праці і відпочинку слід розумі1

Ти таке чергування періодів

Праці і відпочинку, при якому

1100 1

1300 1300

775 1225

Рис. 2.3. Зони в моторному полі при виконанні

ручних операцій при робочій позі «стоячи»:

1 – оптимальна робоча зона;

Зона досяжності рук

При фіксованому положенні ніг

2 1

Рис. 2.4. Організація робочого місця

Монтажника радіоапаратури (робочі столи

розташовані один за одним):

1– робочий стіл (1300 х 700 мм);

Шафа для зберігання матеріалів

та інструментів (960 х 900 мм);

3 – стілець (діаметр сидіння 350 мм);

Стіна; 5 – виробнича площа,

Що зайнята робочим місцем

(заштрихована і обмежена пунктиром)

Досягається найбільша

Ефективність трудової

Діяльності людини і хо11

Роший стан її здоров’я.

Оптимальний режим

Праці і відпочинку дося1

Гається: паузами та пе1

Рервами в роботі (для

Прийому їжі, обігріван1

Ня, охолодження), змі1

Ною форми роботи (на1

Приклад, розумової і

Фізичної), зміною умов

Довкілля (наприклад,

Роботою при низьких і

Нормальних температу1

Рах), усуненням моно1

Тонності в роботі, відпо1

Чинком у спеціальних

Кімнатах психологічно1

Го розвантаження і від1

Починку, використанням психічного впливу музики.

Чергування праці і відпочинку встановлюють в залежності від

зміни працездатності людини на протязі робочого дня (рис. 2.6). На


Читайте також:

 1. Відстань від точки до площини і від точки до прямої на площині
 2. Геометрична інтерпретація розв’язків цілочислових задач лінійного програмування на площині
 3. Живопис – це зображення на площині картин реального світу, які переформовуються у творчій уяві художника.
 4. Зв'язок — зв'язок, за якого перекривання електронних хмар проходить у площині, що перпендикулярна до прямої, яка сполучає центри атомів і проходить через ці центри.
 5. Зони пошкодження зразка в площині конструкцій від межі зони нагрі1
 6. Кодування положення крапки на площині
 7. Математична постановка ЦЗЛП.Геометрична інтерпретація розв’язків на площині.
 8. Площина. Точка і лінія в площині
 9. Пряма лінія на площині
 10. Пряма на площині
 11. Рівняння лінії на площині
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ну, наприклад, збіг двох рисок мікрометра; вільні ненапружені рухи викону1 | Початку зміни завжди має місце стадія «впрацьовування» або нарос1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.