Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Переваги та недоліки екстерналізації мережної інтеграції в ланцюзі поставок

Переваги екстерналізації Недоліки екстерналізації
можливість зосередити увагу на ключових компетенціях можливість втрати контролю над постачальниками товарів і послуг
підвищення якості товарів і послуг, що поставляються можливість розголошення комерційних таємниць
зниження витрат залежність від постачальника товарів (послуг)
доступ до новітніх розробок і ноу-хау

У зв'язку з широким розвитком інформаційних технологій суттєво міняються шляхи організації бізнесу підприємств шляхом віртуалізації їх діяльності, у тому числі й процедур закупівель.

Віртуальне підприємство являє собою логістичну систему, що сформована за допомогою використання інформаційної мережі у рамках логістичної угоди. Метою віртуалізації є скорочення трансакційних витрат. Відповідно можливості програмного забезпечення повинні включати програму пошуку учасників віртуального підприємства й визначення оптимального складу. З даного визначення випливає уточнення такого поняття, як «віртуальна логістична система», яку можна представити у вигляді взаємозалежної сукупності засобів, методів і керуючих впливів на змодельовані бізнес-процеси та потоки товарів (послуг), інформації, фінансів і т.і. з метою підвищення якості обслуговування контрагентів та оптимізації витрат. На її основі й функціонують віртуальні підприємства.

Інтернет створив безліч можливостей, що дозволяють поліпшити показники діяльності в ланцюзі поставок, а саме:

· збільшується гнучкість логістичної системи;

· підвищується якість обслуговування споживача в ланцюзі поставок за рахунок інформації про замовлення, наявність товару в постачальника, строках поставки й т.і.;

· повна й достовірна інформація дозволяє скоротити потреби в запасах, трудових ресурсах за рахунок зменшення невизначеності в роботі контрагентів.

Однак віртуальна організація має також ряд недоліків, до яких можна віднести необхідність у детальному вивченні партнерської компанії та наявність високого рівня довіри між контрагентами, що не завжди можливо.

Крім перерахованих форм стратегічного партнерства, виділяють ще одну - імпортозаміщення товарів на внутрішньому ринку за рахунок розвитку вітчизняного виробництва. Найбільш частіше дана форма взаємодії спостерігається в аграрному комплексі, легкої та харчової промисловості. У сучасних умовах глобалізації спостерігається прагнення вітчизняних товаровиробників відповідати світовим стандартам за рівнем якості виробленої продукції, що, безумовно, приводить до імпортозаміщення товарів на внутрішньому ринку.

Змішаною формою взаємодії в ланцюзі поставок у сучасних умовах є створення так званих “ бренд-компаній” з малим капіталом, що функціонують у тісному взаємозв'язку із зовнішнім середовищем [5]. Діяльність цих компаній полягає в розробці продукту (послуги) і передачі всіх складових процесу “постачання – виробництво - збут” зовнішнім контрагентам: постачальникам і споживачам. Вивільнений капітал бренд-компанії направляють на розробку нових продуктів. Така інтеграція в ланцюзі поставок відбувається на основі екстерналізації ключових компетенцій і віртуалізації діяльності контрагентів. Взаємодія контрагентів у даній сфері створює навколо бренд-компаній своєрідні мережі зовнішніх структур, що мають назву “співтовариства доданої вартості” (СДВ). Динамічна й гнучка взаємодія між суміжними мережами бренд-компаній приводить до створення мета-ринків, які характеризуються високою здатністю до швидкої інтеграції.

Створення співтовариств доданої вартості спостерігається у високотехнологічних галузях. Яскравим прикладом, є корпорація “Microsoft”, що виступає в ролі системного інтегратора ланцюга поставок, діяльність якого побудована на основі керованих мереж зовнішніх виробничих структур.

Іншою сферою розповсюдження співтовариств доданої вартості спостерігається в автомобільній промисловості. Такі компанії, як “Дженерал Моторс”, “Форд” та ін., в значній мірі переміщують виробництво агрегатів, вузлів і деталей, призначених для складання автомобілів убік зовнішніх джерел, з одночасним проявленням інтересу до інвестицій у розвиток дистриб’юції та дилерської мережі. Така форма взаємодії дозволяє автогігантам утворювати нові мережні структури « постачальник-споживач», в результаті передачі виробничих процесів зовнішнім контрагентам. При цьому самі бренд-компанії можуть зосередитися на розробці нових моделей, розвитку системи дистриб’юції, обслуговування й ремонту.

Для інтеграції учасників мета-ринків широко використовується Інтернет та інформаційні технології з метою забезпечення зв'язків між різними структурними елементами мережі.

Не менш важливим стратегічним показником взаємодії в ланцюгах поставок є визначення кількості контрагентів. У сучасних умовах нестабільності на ринку багато компаній регулярно проводять пошук нових контрагентів та залучають їх до взаємодії. Така політика в області взаємодії може бути охарактеризована як конкурентна, тому що вона не націлена на вибудовування довгострокових зв'язків у силу невизначеності зовнішнього середовища.

На противагу конкурентної стратегії можна виділити коопераційну стратегію взаємодії контрагентів у ланцюзі поставок, коли компанії зорієнтовані на довгострокове співробітництво в сфері спільного вдосконалення якості потоків, бізнес-процесів та оптимізації витрат.

У сучасному суспільстві спостерігається тенденція посилення взаємодії в ланцюгах поставок у рамках коопераційної стратегії. У різних галузях і сферах з'являються концепції, що орієнтовані на спільне зниження витрат у ланцюгах поставок і підвищення швидкості реагування. Однією з таких концепцій є управління постачальником запасами споживача: VMI - Vendor Managed Inventory.

У методологічному аспекті VMI - вертикальна кооперація з постачальниками в області управління запасами, концепція поліпшення функціонування ланцюга поставок, коли постачальник має доступ до інформації про стан запасів та наявні потреби (попит) свого клієнта [6]. Дана концепція, яка отримала своє відбиття й у сфері виробництва, і в сфері обігу, дозволяє контрагентам за рахунок інтеграції ресурсів забезпечити стратегічні конкурентні переваги. Першопрохідником у застосуванні концепції VMI у практиці господарювання є компанія “Данон”, яка протягом дев'яти років використовує систему SAP ERP для автоматизації бізнес-процесів.

Отже, узагальнення теоретичних розробок та практичного досвіду дозволяє визначати ланцюг поставок як послідовність дуальних взаємин між компаніями, які можуть дотримуватися кооперативної, конкурентної або командної стратегії взаємин (рис. 3). Рисунок демонструє безліч ситуаційних відносин, що розташовується на площині ABC. Якщо у відносинах між компаніями взагалі не є присутнім неефективний розподіл, то класифікація їх відносин розташовується уздовж лінії AB. Безумовно, специфічні цілі кожного учасника можуть відрізнятись від загальних, а, можливо і протистояти цілям інших учасників інтегрованих структур. Однак всі ці специфічні цілі окремих учасників повинні підкорятись одним загальним принципам, які і є основною метою інтеграції.

 

Партнерські зв’язки у сфері бізнесу є необхідною умовою договірних стосунків між кількома підприємцями, надаючи кожному з них можливість отримати певний рівень прибутку за рахунок обміну результатами діяльності. Визначення найбільш ефективної форми партнерських стосунків можливе лише у процесі порівняльного аналізу варіантів співпраці.

 


 

Список літератури

1. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009.- 660 с.

2. Connecting to Compete 2010. Trade logistics in the Global Economy/www.worldbank.org

3. Національний банк України

4. Звіт про прямі іноземні інвестиції в Україну 2011 рік // «Ернст енд Янг». – 2011.

5. Конвергенція економічних моделей Польщі та України: монографія/ [Д. Лук’яненко, В. Чужиков, М.Г.

6. Конвергенція економічних моделей Польщі та України: монографія/ [Д. Лук’яненко, В. Чужиков, М.Г.

7. Вожняк та ін..]; за наук. ред.. Д. Лук’яненка, В. Чужикова, М.Г. Вожняка. – К.: КНЕУ, 2010. – 719 с.Вожняк та ін..]; за наук. ред.. Д. Лук’яненка, В. Чужикова, М.Г. Вожняка. – К.: КНЕУ, 2010. – 719 с.

8. http://www.5ballov.ru/referats/preview/84025/19.

9. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін. Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005, С. 96.

10. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я/ Пер. с англ. под ред. Т.Р.Тэор. – СПб.: Издательський Дом «Нева», 2003, С.33.

11. Чухрай H.I Логістичне обслуговування: Підручник. - Львів: Ви-во Half, ун-ту "Львівська політехніка", 2006. - 298 с., с. 143

12. «ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК: СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ», Чухрай Н.І., Національний університет "Львівська політехніка", 2009 р

13. Witkowski J. Zarzqdzanie lanctichem dostaw: koncepcje, procedury, doswiadczenia. -Warszawa: PWE, 2003

14. Gilmore, D. A Decade of Supply Chain Management / D. Gilmore // Supply Chain Digest. — 2010. — 15 jan.

15. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.

16. Юлдашева, О.У. Межфирменная кооперация. Сетевые формы организации бизнеса / О.У. Юлдашева, В.И. Катенев, С.Ю. Полонский // Новости электротехники. — 2007. — № 2(44). — С. 77 — 81.

17. Катенев, В.И. Проблемы конкурентоспособности в современной экономике / В.И. Катенев // Проблемы современ. экономики. — 2007. — № 2(22). — С. 90 — 95.

18. Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та мехінізм забезпечення: Монографія.— К.: Лібра, 2003;

19. Сухорукова Т. Проблеми економічної безпеки підприємства // Бізнес-інформ. — 1998. — № 4.— С. 61–65;

 

 


Навчальне видання

 

 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління ланцюгом постачань» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 – «Транспортні технології» спеціальностей 7.100402, 8.100402, 7.100403, 8.100403)

 

Укладач Пруненко Дмитро Олександрович

 

Редактор

 

Комп’ютерне верстання

 

Відповідальний за випуск В.К. Доля

 

 

План 2012, поз.

 

Підп. до друку Формат 60 х 84 1/16

Друк на ризографі Ум. друк.арк. 2,0

Тираж 50 пр. Зам. №

 

 

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК №4064 від 12.05.2011

 

 


Читайте також:

 1. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 2. Активний опір у ланцюзі синусоїдального струму
 3. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 4. Але в реклами є і недоліки.
 5. Безпека ланцюгів поставок матеріальних ресурсів
 6. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти
 7. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи.
 8. Болонський процесс як засіб інтеграції у вищу освіту європейських країн.
 9. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу, його переваги і недоліки
 10. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 11. Виборчі системи: суть, різновиди, переваги та недоліки.
 12. Види партнерств, їхні переваги та недоліки.
Переглядів: 443

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порівняння програмних засобів моделювання бізнес процесів. | Лекция 1.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.