Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Лекція № 7

Література

Наконечна Г. Українська науково(технічна термінологія: історія і сьогодення. Л., 1999.

Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. Л., 1994.

Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка. К., 1997.

Українська термінологія і сучасність: Збірник наук, праць. К.,2001.

Словники термінологічні

[ред.]

Суспільні науки

Словник лінгвістичних термінів / Уклад. Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — Київ: Вища школа, 1985.

Словник античної міфології / Уклад. Я. І. Козовик, О. Д. Пономарів. — Київ: Наукова думка, 1985. — 235 с.

Філософський словник / За ред. акад. В. І. Шинкарука. — 2-е перпероб. видання. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1986. — 796 с.

Російсько-український словник з фізичної культури і спорту / За ред. В. Г. Осінчука, І. К. Попеску. — Львів: Світ, 1993. — 308 с.

Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина) / АН України, Інститут мистецтвознавства, фольклору і етнографії імені М. Т. Рильського. — Опішне: Українське народознавство, 1993. — 237 с. Російсько-український словник наукової термінології. Книга 1: Суспільні науки / НАН України. Упоряд. Й. Андерш та ін. — Київ: Наукова думка, 1994.

Лисько 3. Музичний словник: Репринтне видання 1933 р. — Київ: Музична Україна, 1994. —168 с.

Російсько-український словник для військовиків: Майже 32000 слів і словосполук / Уклад. А. А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович. — Київ; Львів: Варта, 1995. Словник-довідник з археології / Ред., уклад. Та кер. Авт. Кол. Н. О. Гаврилюк. — Київ: Наукова думка, 1996. — 430 с.

Сташко В. М. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів: Близько 67000 термінів / Науково-технічна бібліотека «Львівської політехніки». — 2-е перероб. Видання, Львів: БаК, 1996. — 196 с.

Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного, Б. Лобовика. — Київ: Четверта хвиля, 1996. — 392 с.

Юридичний словник-довідник / За ред. Ю. С. Шемшученка.- Київ: Феміна, 1996 . — 695 с. Літературознавчий словник-довідник / Ред. кол. Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко та ін. — Київ: «Академія», 1997. — 752 с.

Малий словник історії України // В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. Київ: Либідь. — 1997, 464 с. Електронна версія

Український педагогічний словник / Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — 374 с.

Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15000 / Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу; Уклад. П. Г. Зеленський, О. П. Зеленська. — Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. — 546 с. Англо — український словник ділових термінів: понад 20000 слів з додатками; для економістів, бізнесменів, фахівців фінансово-кредитної сфери, банківської справи, студентів, викладачів, перекладачів; навч. пос. / За ред. С. І. Юрія. — Тернопіль: Карт- бланш , 2003. — 373 с. — І8ВК 966-7952-27-4

Українсько-англійський юридичний словник: понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 976 с. Англо-український юридичний словник/ понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 1088 с.

Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. — Київ : Знання, 2006. — 287 с. — І8ВК 966—346- 232-9

Сучасний українсько-англійський юридичний словник: близько 30 000 термінів і стійких словосполучень /1.1. Борисенко та ін. — Київ: Юрінком Інтер, 2007 . — 632 с. — І8ВИ 978-966-667-269-1

Myronova Н., Gazdosova О. Cesko-ukrajinsky ргаvnicky slovnik./Чесько-український

юридичний словник — Вгnо: Маsагукоvа unіvегzіtа, 2009. — 374 с.

[ред.]

Природничі науки. Медицина.

Мінералогічний словник (українсько-російсько-англійський) / АН УРСР. Інститут геохімії і фізики матеріалів, Уклад. Є. К. Лазаренко. — Київ: Наукова думка, 1975. — 773 с. Біологічний словник. Головна редакція УРЕ. 2-е вид. — Київ: Головна редакція УРЕ. 1986. — 680 стор.

Російсько-український словник з хемії та хемічної технології: 17000 термінів / Уклад. М. Ганіткевич, А. Зелізний. — Львів: Львівська Політехніка, 1993. — 315 с. Російсько-український словник геологічних термінів: 29000 слів. / Упоряд. Савченко В. І. та ін. — Чернігів: Десна, 1993. — 424 с.

Англо-українсько-російський словник з хімії: У 2 книгах / Упоряд. М. Ю. Корнілов та ін.

— Київ: Либідь, 1994. — 324 с., 288 с.

Українсько-латинський-англійський медичний тлумачний словник: Близько 33000 термінів: У 2 томах — Львів: Вид. Спілка «Словник» Львівського державного медичного університету, 1995. — 651 с., 786 с.

Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / Упоряд. М. Є Кучеренко та ін. — Київ: Либідь, 1995. — 440 с.

Російсько-український словник наукової термінології. Книга 2: Біологія. Хімія. Медицина. / НАН України. Упоряд. С. П. Вассер, І. О. Дудка та ін. — Київ: Наукова думка, 1996. Герасименко О. І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник. — Київ: Вид. «Право», 1997. — 367 с.

Барна М. М. Ботаніка: Терміни. Поняття. Персоналії: Словник. — Київ: Академія, 1997. — 272 с.

Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.

Англійсько-український геодезичний словник / Уклад. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф.

— Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2010 — 360 с., І8ВК 966—553-864-6 [ред.]

Математика. Інформатика. Техніка.

Російсько-український сільськогосподарський словник / Уклад. А. П. Білоштан та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1963. — 438 с.

Російсько -український загальнотехнічний словник: Близько 113000 слів / Уклад. Д. І. Мацько та ін. — Київ: Вища школа, 1994. — 173 с.

Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп'ютерної графіки: 7000 слів / Упоряд. В. В. Ванін, В. А. Герасимчук. — Київ: Либідь, 1994. — 216 с.

Російсько-український математичний словник: Близько 20000 термінів / Уклад. В. Я. Карачун, О. А. Карачун, Г. Г. Гульчук. — Київ: Вища школа, 1995. П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Упоряд. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. — Київ: ВІПОЛ, 1995. — 370 с.

Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки: Понад 15000 термінів. — Львів: СП «БаК», 1995. — 304 с.

Словник фізичної лексики: Українсько-англійсько-німецько-російський / Уклад. В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: «Рада», 1996. — 932 с. Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Накова думка, 1998.

Гірничий енциклопедичний словник — Донецьк: Східний видавничий дім, 2001—

2004.Електронна версія

[ред.]

 

Термінологічні словники онлайн(електронні видання)!!!!!!!!!!!!!!!!

КігzеN Мультимедійний Словник (українська та 40 інших мов)

LJ Uкгаіnian diktionary LJ українською. Словник

Zakon.nаn.uа Словник законодавчих термінів — Електронне видання НАУ Оnlіnе Словник банківських термінів. — Електорнне видання Ощадбанку

Словник термінів на сайті іntегЬаnк.кіеv.uа

Тлумачний словник (Глосарій) Менеджмент.соm.uа — Електронне видання інтернет- порталу для управлінців

Словник-довідник музичних термінів — Електронне видання за словником Ю.С. Юцевича Короткий математичний словник — Електронне видання на formu1а.со.uа - математика для школи

Архівістика. Російсько-український словник термінів Словник професій на Порталі професійного консультування Словник літературознавчих термінів на сайті ukrlib.соm.uа Проект англо-українського словника технічних термінів Радіословник на сайті ргогаdіо.огd

Українські гуманісти епохи Відродження XV — XVIII ст. (словник імен, назв, термінів) на сайті lіtорys.nагоd.гu

«Відкритий словник» на сайті woгds.volyn.nеt - цей проект присвячений проблемі знаходження українських відповідників до сучасних термінів (з комп'ютерної тематики і не тільки)

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів

Словник церковно-обрядової термінології на сайті Словопедія Інший лінк

foоd dісtіоnагу — українсько-багатомовний словник з харчової промисловості та харчових

інгредієнтів

Енциклопедичний словник-довідник з туризму на сайті Lекsіка.соm.uа

Українсько-російсько-англійський словник морфологічних термінів: анатомія, гістологія,

цитологія, ембріологія

Архітектура і монументальне мистецтво

[ред.]

Термінологічні глосарії

Словник термінів, вживаних в законодавстві України — Глосарій української Вікіпедії Словник термінів (інформаційне суспільство) — Глосарій української Вікіпедії Термінологічний словник з моделювання систем — Глосарій української Вікіпедії Словник термінів на тему нерухомість — Глосарій української Вікіпедії Метеорологічні та гідрологічні терміни — Глосарій української Вікіпедії Комп'ютерна термінологія — Глосарій української Вікіпедії

Словник економічних термінів (Менеджмент, банківська справа, тощо) — Глосарій української Вікіпедії

Список математичних категорій — Глосарій української вікіпедії Українсько-англійський глосарій термінів Європейського Союзу на сайті еuгора.dоvіdка.соm.

Глосарій термінів фондового ринку на сайті Словопедія. Глосарій «Управління якістю» (Вакуленко А.В.) на сайті Словопедія Англійсько-українська мовна пара багатомовного глосарію історичних термінів на сайті sосіаl tudies

Шахові терміни — Глосарій української Вікіпедії Словничок кіннотника Музичні терміни

Див. також: Категорія:Термінологія — деякі термінологічні категорії української вікіпедії (20 підкатегорій)

 


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
Переглядів: 1071

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кодифікація і стандартизація термінів. Алгоритм укладання термінологічного стандарту | Фізіологія крові

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.