Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види і структура внутрішніх правовідносин у приватних аграрних підприємствах кооперативного і корпоративного типів.

Внутрішньогосподарськими відносинами у приватних підприємствах кооперативного типу є засновані на членстві, а для працездатних - також і на особистій трудовій участі в КСГП (СпС, с/г кооперативах тощо), правовідносини між кооперативним підприємством, з одного боку, і кожним окремим його членом - з іншого.

Аграрно-правовими внутрішніми правовідносинами є також окремі правовідносини між кооперативними і корпоративними аграрними підприємствами і родинами їх членів (учасників), а також з їх виробничими підрозділами.

За своїм змістом правовідносини між кооперативними і корпоративними аграрними підприємствами та окремими їх членами (учасниками) являють собою сукупність їх взаємних суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що реалізуються через взаємну поведінку з приводу виробничо-господарської діяльності, певних управлінських і трудових відносин, реалізації кооперативними і корпоративними підприємствами своїх правомочностей як власника засобів виробництва, виробленої продукції.

Внутрішньогосподарськими вважаютьсятакож правовідносини між кооперативними і корпоративними аграрними підприємствами та їх членами (учасниками) з приводу задоволення матеріальних інтересів, соціально-побутових і культурно-освітніх потреб членів (учасників) як своєрідних інвесторів (співзасновників) цих юридичних осіб. Наприклад, правовідносини щодо розподілу прибутків, надання підприємством знарядь для обробітку учасником присадибної ділянки, направлення на навчання члена (учасника) за кошти підприємства тощо.

Елементами внутрішніх правовідносин є:

§ по-перше, суб'єкти, тобто кооперативні й корпоративні підприємства, члени кооперативних і учасники корпоративних підприємств, наймані працівники та інвестори корпоративних підприємств (фізичні особи, які мають акції підприємства і не беруть особистої участі працею в діяльності товариства);

§ по-друге, суб'єктивні права і юридичні обов'язки зазначених вище суб’єктів;

§ по-третє, юридичні факти, спрямовані в одних випадках на виникнення, зміну чи припинення правовідносин, в інших на відновлення порушених прав та притягнення винних осіб до юридичної відповідальності;

§ по-четверте, об'єкти, тобто нерухоме й рухоме майно, вимоги, що мають грошову вартість, матеріальні й духовні інтереси, дії яких чекають суб'єкти цих відносин один від одного.

Аграрне право визначає основні положення інституту права колективної власності. КСГП (сільськогосподарський кооператив), як суб'єкт права, здійснює право володіння, користування і розпорядження знаряддями, засобами і продуктами виробництва. Так, у ході функціонування сільськогосподарське підприємство передає своїм виробничим підрозділам необхідні для їхньої господарської діяльності нерухоме майно, машини, устаткування, насіння, корми тощо.

Ці підрозділи, будучи частиною сільськогосподарського підприємства, використовують надані їм засоби за їх призначенням, внаслідок чого між КСГП, з одного боку, і його підрозділами, з іншого, виникаютьорганізаційно-управлінські відносини, як між цілим і його частинами.

Окрему групу суспільних відносин, що виникають усередині приватних аграрних підприємств кооперативного типу, становлятьтрудові правовідносини. Останні являють собою колективні відносини, що базуються на колективній власності та принципах колективної організації суспільної праці.

З трудовими правовідносинами нерозривно пов'язані також:

1. правовідносини з оплати праці членів КСГП (АТ, ТОВ), спеціалістів, керівників та найманих працівників;

2. правовідносини з дисципліни праці;

3. правовідносини, що утворюються в ході реалізації правових норм про охорону праці;

4. відносини, що виникають при застосуванні правових норм про матеріальну відповідальність.

 

4. Види і структура внутрішніх правовідносин у державних аграрних підприємствах (ДАП).

Характер і зміст аграрних правовідносин, що виникають у державному сільськогосподарському підприємстві, визначаються правоздатністю, якою наділені ці державні господарські утворення.

Внутрішні аграрні правовідносини у ДАП характеризуються відповідною інтеграційністю, зумовленою тим, що воно є державним сільськогосподарським підприємством. Його економічну основу становить не право власності, як у сфері внутрішніх аграрних правовідносин недержавних юридичних осіб, а право повного господарського відання.

У свою чергу, на підставі даного права органи управління ДАП надають своїм виробничим підрозділам засоби виробництва, знаряддя та інше майно в оперативне управління.

ДАП є суб'єктом права користування землею, а не її власником. Це призводить до своєрідних організаційно-правових відносин у ДАП з приводу виробничого та іншого використання земельних ділянок, що функціонують поряд із земельними правовідносинами.

Складовою внутрішніх правовідносин у ДАП є трудові правовідносини між його адміністрацією і кожним конкретним найманим працівником. Ці відносини регулюються переважно нормами трудового права, що лежать в основі локальних правових норм, покликаних регулювати внутрішні трудові відносини у ДАП (наприклад, відносини, що виникають при притягненні винного працівника, який порушив правила внутрішнього розпорядку або посадову інструкцію, до дисциплінарної відповідальності).

Ознака інтеграційності (взаємозв'язку, взаємопоєднання) внутрішніх аграрних правовідносин у ДАП пояснюється, по-перше, тим, що всі види цих правовідносин тісно між собою пов'язані, і, по-друге, їх правове регулювання забезпечується як правовими нормами, так і інститутами, що є елементами відповідних галузей права, й локальними аграрно-правовими нормами.

Окрему групу внутрішніх аграрних правовідносин у ДАП становлять відносини щодо реалізації його господарської правоздатності. Першорядними серед них є відносини щодо планування виробничо-господарської, фінансової діяльності та виконання планових виробничо-фінансових завдань, забезпечення господарської самостійності та управлінсько-економічної незалежності, повного госпрозрахунку та самоокупності.

Функціонування відносин виробничо-господарської діяльності перебуває у безпосередньому зв'язку з відносинами стосовно додержання вимог виробничої, технологічної, фінансової, трудової дисципліни у процесі виробниче господарської діяльності ДАП.

Внутрішніми аграрними правовідносинами у ДАП є відносини, що виникають у процесі становлення і функціонування внутрішньогосподарського орендного підряду. Мається на увазі правовідносини між адміністрацією ДАП та його колективом або групою працівників (разом із членами їх родин або є індивідуально), що виникають при оренді основних засобів виробництва, знарядь праці, а також відповідної земельної площі сільськогосподарських угідь з метою виробництва сільськогосподарської продукції та сировини, їх збуту за спеціальними угодами.

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. Адміністративні правовідносини
 4. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 5. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 6. Аналіз внутрішніх ризиків
 7. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 8. Атомно-кристалічна структура металів
 9. Аудит на підприємствах з комп’ютеризованим бухгалтерським обліком
 10. Базова алгоритмічна структура
 11. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 12. Банківські правовідносини
Переглядів: 868

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація аграрних правовідносин. | Правовідносини в аграрно-виробничих та інших агропромислових утвореннях.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.