Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Можливі проекції магнітного моменту

орбітального спінового

Момент імпульсу електрона на першій борівській орбіті точно дорівнює ħ = L = mυr. Оскільки дозволені значення орбітального моменту імпульсу дорівнюють цілому числу основних одиниць (88.1), то невизначеність моменту імпульсу ΔL дорівнює нулю. Одна із форм принципу невизначеності Гейзенберга зв’язує невизначеність моменту імпульсу і невизначеність кутового положення: ΔL·Δθ ≥ ħ. Тому Δθ = ∞. Тобто кутове положення θ виявляється зовсім невизначеним. Така ситуація несумісна з моделлю, в якій розглядається дійсний рух електрона із одного положення в інше по орбіті.

Якщо довжина дебройлівської хвилі визначається (88.2), а швидкість електрона залежить від числа п, то як же змінюється розмір електрона? Він, скоріше всього, не може бути меншим однієї довжини хвилі, а можливо і простягається на кілька довжин хвиль.

Оскільки кінетична енергія зовнішніх (валентних) електронів в атомах лежить в діапазоні від 1 до 10 еВ, то значення довжини дебройлівської хвилі приблизно буде рівне 5·10-10 м. Як бачимо, ця довжина хвилі переважає розмір атома, тому слід підкреслити, що в дійсності не можна вважати, що електрон рухається по орбіті довкола ядра. В цьому розумінні електрон такий же великий, як і сам атом.

Хід роботи

Завдання 1. Перевірка справедливості співвідношення (88.4).

1. Змінюючи за допомогою “мишки” радіус орбіти електрона на інтерфейсі комп’ютерної моделі, прослідкувати за тим, як хвилі укладаються на довжині орбіти. Визначити значення радіусу r для випадків, коли на довжині орбіти вкладається ціле число хвиль. Зафіксувати кількість п довжин хвиль, які уклались ціле число разів на довжині орбіти.

2. Побудувати графік залежності r від п2 і визначити за нахилом прямої радіус першої борівської орбіти r1 та порівняти його із наведеним значенням r1 в роботі.

Завдання 2. Визначення дебройлівської довжини хвилі електрона в різних стаціонарних станах та постійної Планка.

1. Визначивши із (88.3) значення

отримаємо формулу для визначення дебройлівської довжини хвилі:

.

Використовуючи отримане значення rп, знайти λп для п = 2,3,4.

2. Побудувати графік залежності λп (п) і знайти із нахилу графіка k = Δλпп постійну Планка h. Оскільки

, то .

Контрольні запитання

1.Що називається енергією хімічного зв’язку?

2.Які види хімічного зв’язку ви знаєте?

3.Як утворюється ван-дер-ваальсівський зв’язок?

4.Які електрони називаються валентними?

5.Опишіть ядерну модель атома Резерфорда-Бора.

6.В чім суть гіпотези де Бройля?

7.Як квантуються різні характеристики електрона?


Читайте також:

 1. Аксонометричні проекції
 2. Анімізм – уявлення про існування духовних істот та віра в можливість спілкування з ними.
 3. Апаратура методу природного магнітного поля
 4. Апаратура ядерно-магнітного каротажу
 5. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
 6. БІОЛОГІЧНА ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ
 7. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та можливі джерела покриття
 8. В основу визначення витрат певного періоду покладено можливість одночасного визнання доходу, для отримання якого вони здійснені, і навпаки.
 9. В умовах високого технологічного розвитку платіжні системи отримали можливість концептуально нові проекти в соціальній сфері.
 10. Визначення магнітного кола
 11. Використання карти великого масштабу проекції Гаусса-Крюгера
 12. Використання крутильних коливань для визначення моменту інерції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Абсолютна величина можливих значень | Література

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.