Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Будова серця і судин

План

ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОЮВАННЯХ І КРОВОТЕЧАХ

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПЕРША ДОПОМОГА

Лекція 8.

1. Будова серця і судин.

2. Цикл роботи серця. Вікові зміни серця

3. Рух крові по судинах.

4. Велике і мале кола кровообігу. Особливості кровообігу у плода.

5. Регуляція кровообігу.

6. Профілактика та перша допомога при серцево-судинних захво­рюваннях і кровотечах.

 

Основні поняття: кровообіг, серце, серцевий цикл, пульс, артер­іальний тиск, артерії, вени, капіляри, види кровотеч, серцево-судинні зах­ворювання.

Рух крові по замкнутих порожнинах серця і кровоносних судинах називається кровообігом. Система органів кровообігу підтримує сталість внутрішнього середовища організму. Завдяки кровообігу до всіх органів і тканин надходить кисень, поживні речовини, солі, гормони, вода і виводяться продукти обміну. Через малу теплопровідність тка­нин передача тепла від органів людського тіла (печінка, м'язи, тощо) до шкіри і в навколишнє середовище здійснюється, головним чином, за рахунок кровообігу.

Кровообіг забезпечується діяльністю серця і кровоносних судин. Судинна система складається із двох кіл кровообігу — великого і ма­лого.

 

Серце — порожнистий м'я­зовий орган з порожнинами конусоподібної форми, який роз­ташований у грудній клітці (рис. 45). Маса серця у дорослої людини 250-350 г. Стінки серця складаються з трьох шарів. Внутрішній (епітеліальний) шар називаєтьсяендокардом (від грец. endort — внутрішній, cardia — серце). Він вистилає камери серця всередині і утворюєсер­цеві клапани. Середній шар (м'язовий) утворений особливою посмугованою м'язовою ткани­ною і називаютьсяміокардом(від грец. myos — м'яч, cardia серце). Зовнішній шар, представлений серозними клітинами, вкриває поверхню,і називаєтьсяепі­кардом (від грец. ері — над, cardia серце). Серце розташо­ване в навколосерцевій сумці — перикарді (від грец. peri - на­вколо, cardia — серце), яка виді­ляє рідину, що зменшує тертя сер­ця під час скорочень.

Основна маса серцевої о м'яза представлена типовими для серця волокнами, які забезпечують скорочення відділів серця. Їхня основна функція скоротність. Це типова, робоча мускулатура серця.

Крім того, в серцевому м'язі є атипові волокна, з діяльністю яких пов'язане виникнення збудження в серці і проведення його від перед­сердь до шлуночків.

 

 

Рис. 45 Серце людини (розтин):

1. м’язова оболонка правого шлуночка

2. сосочкові м’язи

3. сухожильні нитки

4. тристулковий клапан

5. Права вінцева артерія (перерізана)

6. Перегородка між шлуночками

7. Отвір нижньої порожнистої вени

8. Праве вушко

9. Праве передсердя

10. Верхня порожниста вена

11. Перегородка між передсердями

12. Отвори легеневих вен

13. Ліве вушко

14. Ліве передсердя

15. Двостулковий клапан

16. М’язова оболонка лівого шлуночка

 

 

Суцільною поздовжньою перегородкою серце поділяється на дві частини праву і ліву. У верхній частині знаходиться праве і ліве перед­сердя, в нижній частині правий і лівий шлуночки. Серце у людини чоти­рикамерне. У правій частині знаходиться венозна кров (збагачена вуг­лекислим газом), а в лівій — артеріальна (збагачена киснем). Перед­сердя і шлуночки сполучаються між собою передсердношлунковим отвором, який маєстулкові клапани. В правій половині серця цей кла­пан має 3 стулки, в лівій — 2 стулки (митральний клапан). Стулки відкри­ваються, якщо кров виштовхується нормально, і герметично закрива­ються, щоб попередити зворотну течію крові. Відкривання і закривання клапанів відбувається внаслідок скорочення і розслаблення серця.

В аорті на межі з лівим шлуночком і в легеневому стовбурі на межі його з правим шлуночком с клапани у вигляді трьох кишень, дно яких звернене до серця - півмісяцеві клапани. При зменшенні тиску в шлуночках кров не може повернутись у серце, бо при цьому вона витікає в кишені півмісяцевих клапанів, розтягує їх, і заслінки клапана змикаються.

У процесі серцевої діяльності серцевий м'яз виконує велику робо­ту. Тому він потребує надходження поживних речовин і кисню та виве­дення продуктів розпаду. Це забезпечується черезкоронарні артеріїсерця, по яких кров надходить до серця, та через власні вени, по яких крон іде від стінки серця в праве передсердя. По коронарних судинах протікає приблизно 5% хвилинного об'єму крові, при важкій роботі цей потік може збільшитись в 4 рази. Причиною руху крові по кровоносних судинах є різниця тисків в артеріях і венах. Ця різниця тисків створюєть­ся і підтримується ритмічним скороченням серця. Серце людини в стані спокою скорочується 65 75 разів за хвилину, перекачуючи 5 л крові.

У системі кровоносних судин людини розрізняють артерії, вени, капіляри.

Артерії— це судини, по яких кров рухається в напрямі від серця. Стінки артерій складаються з трьох шарів: внутрішнього ендотеліального (шар плоских клітин, які щільно приляга­ють одна до одної), середнього м'язового і зовнішнього сполучнотканинного. Середній шар — найтовщий, складається з кільцевих гладень­ких м'язів.

Вени — це судини, по яких кров надходить від органів тіла, ру­хається в напрямі до серця. Стінки вен складаються з таких шарів як і артерії, хоча м'язовий шар у них менш розвинений і еластичних волокон мало. На відміну від артерій, усередині вен єкишеньковоподібні клапани, які під час руху крові в бік серця притискуються до стінок судин, а при зворотному русі крові розправляються і перегороджують їй шлях.

Капіляри це найтонші судини, які зв'язують дрібні артерії з найдрібнішими венами. С і інки капілярів складаються з одного шару плоских епітеліальних клітин, які дістали назву ендотелію. Через стінки капілярів відбувається обмін речовин між кров'ю і тканинами. Загальна кількість капілярів великого кола крово­обігу 2 млрд., а загальна довжина їх 100 ніс км Унаслідок того, що кров у капілярах знаходиться під тиском і рухається повільно, в артеріальній її частині вода і розчинені в ній поживні речовини просочуються в міжклітинну рідину. У венозній частині капілярів тиск крові зменшується і міжклітинна рідина надходить, знов у капіляри.

Загальні дані (розмір, швидкість руху крові, кров'яний тиск) про кровоносні судини подано в табл. 7.

Таблиця 7.


Читайте також:

 1. II. Будова доменної печі (ДП) і її робота
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. Анатомічна будова кісток вільної нижньої кінцівки
 4. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка
 5. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.
 6. Антигенна будова HDV
 7. АСОЦІАЦІЯ. ПОБУДОВА АСОЦІАТИВНОГО КУЩА
 8. Атмосфера. ЇЇ хімічний склад та будова
 9. Атомно-молекулярна будова речовини.
 10. Базис і надбудова.
 11. Безпека при експлуатації посудин, що працюють під тиском.
 12. Біоелектричні явища в тканинах: будова мембран клітини, транспорт речовин через мембрану, потенціал дії та його розповсюдження.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
З історії науки | Цикл роботи серця. Вікові зміни серця

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.