Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Що розуміють під характеристикою палива?

Характеристиками називають експлуатаційні властивості палива, які визначають процеси його подачі, сумішоутворення і згорання, а також здібність визивати нагароутворення на деталях.

До основних характеристик палив, які регламентуються відповідними стандартами, відносяться в’язкість, метанове число, густина, фракційний склад, загорання, температура застигання, температура спалаху, температура загорання і само загорання, елементарний хімічний склад, теплота згорання, коксування, зольність, кислотність, вміст сірки, механічних домішок і води.

В’язкість –це властивість рідкого палива (як і любого іншого нафтопродукту) утворювати опір переміщенню його частинок під дією зовнішніх сил.

В’язкість- один з основнихпоказників палива, який визначає якість його розпилення в камері згорання дизеля. Марка палива характеризується кінематичною або умовною в’язкістю.

Одиниця кінематичної в’язкості – мм2/с (в’язкість в мм2/с має дистильована вода при 293 К). При підвищенні температури в’язкість палива зменшується, тому завжди вказують температуру, при якій в’язкість визначається. В деяких країнах в’язкість вимірюють в секундах Редвуда с #х або Сейболта Sv.

Цетанове число – показник загорання дизельного палива, чисельно рівний такому процентному (по об’єму) вмісту рідкого вуглеводню цетана в суміші з альафметилнафталіном, при якому періоди затримки загорання цієї суміші і випробувального палива однакові, метанове число важких моторних палив в середньому складає 25 одиниць, дистилятних дизельних палив – 50 одиниць.

Для чого потрібні присадки до палив?

Присадками називають хімічні сполуки, які добавляють до палив для покращення їх властивостей. Присадки зменшують нагароутворення, покращують процес згорання палива, нейтралізації продуктів згорання, підвищенню якості палива проти окиснення .

До дизельних палив частіше всього додають так звані багатофункціональні присадки, тобто такі, які покращують не одну, а декілька властивостей палива.


Читайте також:

 1. Безрозмірною характеристикою гідротрансформатора називається залежність коефіцієнтів пропорційності моментів насосного і турбінного коліс від його передаточного відношення.
 2. Найважливішою якісною характеристикою валюти є ступінь її конвертування.
 3. Наступним кроком у вивченні теми має стати ознайомлення із сутнісною характеристикою виробничої, посередницької та фінансової підприємницької діяльності.
 4. Під віком людини розуміють певний період її розвитку, якісно своєрідний ступінь формування її особистості.
 5. Під енергією зв'язку розуміють ту енергію, яка необхідна для розриву зв'язку, тобто для руйнування молекули до окремих атомів.
 6. Під інформаційним середовищемрозуміють сферу діяльності суб’єктів, пов’язану із створенням, обробленням й споживанням інформації.
 7. Під недосконалою конкуренцією розуміють ринок, на якому не виконується хоча б одне із умов досконалої конкуренції.
 8. Під оцінкою успішності учнів розуміють систему певних показників, що відбивають об’єктивні знання та вміння учнів.
 9. Під оцінкою успішності учнів розуміють систему певних показників, що відбивають об’єктивні знання та вміння учнів.
 10. Під предметом права розуміють сукупність суспільних відносин, які можна і потрібно врегулювати правом.
 11. Під промисловим зразком розуміють результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.
 12. Під швидкістю хімічної реакції розуміють зміну кон­центрації однієї з реагуючих речовин за одиницю часу за незмінного об'єму системи.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Як здійснюють очищення нафтопродуктів? | Які палива застосовують в судових дизелях?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.