Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Шістнадцяткові числа.

Комірка пам’яті мікро – ЕОМ може містити двійкове число 10011110. Такий довгий ланцюжок нулів і одиниць складний для запам’ятовування і незручний для введення з клавіатури. Число 1001 1110 могло б бути перетворене в десяткове, що дало б 15810, але процес перетворення зайняв би багато часу. Більша частина систем мікроінформатики використовують шістнадцяткову форму запису, щоб спростити запам’ятовування і використання таких двійкових чисел, як 1001 1110.

Шістнадцяткова система зчислення ( hexadecimal ), або система із основою 16, використовує 16 символів від 0 до 9 і А, B, C, D, E, F. Потрібно зауважити, що кожний шістнадцятковий символ може бути представлений єдиним сполученням чотирьох бітів. Таким чином, представленням двійкового числа 1001 1110 в шістнадцятковому коді є число 9Е. Це значить, що частина 1001 двійкового числа дорівнює 9, а друга частина 1110 дорівнює Е (звичайно, в шістнадцятковому коді). Звідси, 1001 11102 = 9Е16. (не слід забувати, що індекси означають основу системи зчислення).

Як перетворити двійкове число 0111010 в шістнадцяткове? Потрібно розпочати з МБ і розділити двійкове число на групи із 4 бітів. Потім потрібно замінити кожну групу із 4 бітів еквівалентною шістнадцятковою цифрою: 10102 = А, 00112 = 3, звідси, 1110102 = 3 А16.

Як перетворити шістнадцяткове число 7F в двійкове? В цьому випадку кожна шістнадцяткова цифра повинна бути замінена своїм двійковим еквівалентом з 4 біт. В прикладі двійкове число 0111 замінене шістнадцятковою цифрою 7, а 11112 замінене F16, звідки 7F16 = 011111112.

Перетворимо шістнадцяткове число 2С6Е в десяткове. Процедурі дій перетворення відповідає табл. 1.2. Значення позицій перших чотирьох шістнадцяткових цифр є, відповідно, зліва направо 4096, 256, 16 і 1. Десяткове число містить 14 (Е16) одиниць, 6 чисел 16, 12 (С16) чисел 256 і 2 числа 4096. Кожна цифра множиться на відповідну її вагу, одержуємо суму, яка і дає нам десяткове число 11374.

Таблиця 1.2 — Перетворення шістнадцяткового числа в десяткове

Степінь шістнадцяти 163   162   161   160  
Значення позиції
Шістнадцяткове С Е
Десяткове ´ + ´ + ´ + ´
=113710

Перетворимо десяткове число 15797 в шістнадцяткове. На рис. 1.2. показна процедура дій. В першому рядку 1579710 розділено на 16, що дає часткове 98710 і залишок 510 який потім перетвориться в свій шістнадцяткових еквівалент (510=516) і стає цифрою молодшого розряду (МР) шістнадцяткового числа. Перше часткове (987) ділиться в другому рядку і знову ділиться на 16, що дає часткове і залишок 1110 або шістнадцяткове В. В третьому рядку 61 ділиться на 16, дає часткове 3 і залишок 1310 або D16 , а в четвертому рядку ділиться 3 на 16, дає часткове 0 і залишок 310 або 316. Коли часткове рівне 0, як в четвертому рядку, перетворення закінчується. 316 стає цифрою старшого розряду (СР) результату, тобто, 3DB516.


Читайте також:

  1. Додатні ірраціональні числа. Невід’ємні дійсні числа.
  2. Іменникова категорія числа. Експресивна та інформативна функції іменників, ужитих в однині чи множині.
  3. Квантові числа.
  4. Ознаки подільності на складені числа.
  5. Округлення числа.
  6. Поняття натурального ряду чисел та його відрізка. Лічба елементів скінченої множини. Порядкові і кількісні натуральні числа.
  7. Прості і складені числа. Нескінченність множини простих чисел. Решето Ератосфена.
  8. Теореми про подільність суми, різниці і добутку цілих невід’ємних чисел на натуральні числа.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Числа, кодування і арифметична інформація. | Двійково-десяткові числа

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.